Apporteersport

Apporteren als basis voor jachttraining

Henk van Dijk en zijn stabijhounreu Bouke fan it Syltjer Wâld (17 mnd) volgen de cursus apporteren / dirigeren bij de Kynologen Club Amsterdam (KCA). Cursusleiders zijn Gerard Miegies en Elly Stienstra.

Ging er nog een cursus of training aan vooraf?

"20 januari 2007 kwam Bouke bij ons in huis en kort daarna hebben we bij de KCA de puppycursus gedaan. Die duurde tot eind maart. Tijdens de zomer heb ik de eerste cursus apporteren en dirigeren gevolgd. Deze duurde 12 weken. Tussendoor train ik met een aantal andere hounen in de jachttrainingsgroep Midden Nederland."

Waarom doe je juist dit met je hond?

"Ik ben bewust met apporteren begonnen om de basisbeginselen van het apport beter onder de knie te krijgen. Deze cursus is gericht op het bewust opbouwen van de oefeningen. Er wordt heel lang aan de basis gewerkt om van daaruit verder te werken. Het is voor het eerst dat ik het op deze manier aanpak. Met mijn eerste hond, Jacco, ben ik begonnen met een aantal gehoorzaamheidscursussen voordat ik met hem op jachttraining ging. Op den duur werd Jacco minder enthousiast om te trainen en was er zelfs een periode dat hij de dummy helemaal niet op wilde pakken. Dat lag ook wel een beetje aan zijn karakter. Met Bouke wil ik eerst een goede basis krijgen door de training vanuit het apporteren te benaderen en niet vanuit de gehoorzaamheid. Ik denk zo het enthousiasme er in te houden."

Wat is het verschil met jachttraining?

"Het verschil met jachttraining is dat steeds dezelfde oefeningen worden herhaald, waardoor de basiskennis en -vaardigheden van zowel baas als hond verbeteren. De oefeningen zijn gebaseerd op het apporteren. Verder trainen we altijd op hetzelfde oefenterrein: een mooi grasveld. De enige afleiding voor de honden zijn de andere gebruikers van het veld", constateert Henk. "Met de jachttraining wisselen we regelmatig van locatie en het speelt zich meer in de natuur af. De afleiding is groter en de jachttraining is gevarieerder. Daarin schuilt dan ook gelijk het gevaar dat de basis minder getraind wordt. Door het apporteren en dirigeren te volgen hoop ik er tijdens de jachttraining voordeel van te hebben."

Waar is je hond goed in en waar heeft'ie moeite mee?

"De apportoefeningen gaan steeds beter. Hij heeft nog wel moeite met de steadyness onderdelen. Bouke is jong en SUPER enthousiast, daarom wil hij regelmatig inspringen. Omdat we geen gehoorzaamheidscursussen gevolgd hebben, moet ik daar extra aandacht aan besteden. Dat gaat iedere week een stukje beter."

Wat moeten baas en hond beheersen in de huidige cursus?

"Baas en hond moeten elkaar goed begrijpen zodat de oefeningen met zo min mogelijk aanwijzingen tot een goed einde gebracht worden. Dat is voor de baas nog het moeilijkst om te leren. Ik heb snel de neiging om teveel onnodige dingen te roepen, waardoor mijn hond alleen maar in verwarring raakt. Er is geen examen. Aan het eind is het wel de bedoeling dat de geoefende onderdelen behoorlijk uitgevoerd worden. Hierna wil ik nog een vervolgcursus doen."

Doe je mee aan de jachttrainingsdag in Grou?

"Ja, we gaan dit jaar naar Grou. Vorig jaar was Bouke nog net te jong en zijn we alleen wezen kijken. Dit jaar doen we mee. We hebben nog wel niet specifiek op jachttraining geoefend, maar we zien wel hoever we komen. Het is in ieder geval altijd een hele leuke en leerzame dag."

Wil je hond voor jou werken?

"Bouke vindt het erg leuk om (voor mij) te werken. Dit blijkt uit zijn enthousiasme en zijn vrolijke uitstraling tijdens de oefeningen."

Hoe is de baas-hondverhouding en waar blijkt dat uit?

"Die is wel goed. We doen veel samen. Trainen, wandelen in het park en rennen. Ik loop 3 á 4 keer per week. Eén keer per week een duurloop van ongeveer een uur samen met Bouke. Ik ren dan in het Amsterdamse Bos of langs de dijk van de ringvaart. Op beide locaties komen geen auto's en kan hij lekker los lopen. Bouke loopt dan ongeveer de dubbele afstand. Hij houdt me altijd in de gaten, doet graag wat voor me en luistert goed. En, hij is altijd superblij als ik weer thuis kom."

Een interview door Arina Jansema

Meer informatie

In de serie Over dieren 'Klassieke hondensporten' vind je informatie over o.a. apporteren.
'De drie apporten' door Tineke Antonisse-Zijda is een aanrader en ook bij de vereniging (NVSW) te bestellen.
'Apporteren: samenspel' van Johan Kraay. Zo zijn er nog enkele boeken verschenen.
Op de website (www.fhn.nl) van Federatie Hondensport Nederland kun je veel meer te weten komen.