Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Welkom | Vereniging | Pups | Stabijhoun | Wetterhoun | Webwinkel | Fokken | Nieuws | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Nieuwsoverzicht

Heeft u nieuws dat betrekking heeft op onze Friese rassen, of dat interessant kan zijn voor andere Stabij- en Wetterhounliefhebbers? Stuur dan een mailtje naar de webmaster.
 

Adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen

zondag 9 september 2018

Het bestuur vindt het wenselijk een ras overschrijdende adviesgroep op te richten die zich richt op de toekomst van de Friese hondenrassen met name vanuit het vraagstuk van genendiversiteit.

Als een organisatiedeel - zoals een FAC - is belast met korte én lange termijn is het gebruikelijk dat er een spanningsveld ontstaat waarbij de korte termijn voorrang krijgt op de lange termijn. Door het oprichten van de adviesgroep kan die zich richten op de lange termijnvraagstukken en de beide FAC’s zich concentreren op de korte termijn.

Taken

De taken van de adviesgroep zijn:

* Studie van andere rassen bij de Raad van Beheer en/of binnen de kynologie

* Inventarisatie van wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot fokbeleid

* Analyse van gezondheidsgegevens ZooEasy van de Friese Rassen

* Voorlichten/informeren van FAC’s, fokkersberaden en leden

* Opstellen van adviezen aan het bestuur

Werkwijze

De adviesgroep brengt haar adviezen ongevraagd en gevraagd uit. Door zelf analyses te doen, wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de kynologische wereld te volgen en te bestuderen kunnen er trends worden waargenomen die van belang zijn voor de toekomst van de Friese rassen op basis waarvan de adviesgroep adviezen uitbrengt. Maar het kan ook voorkomen dat het bestuur of de FAC’s geconfronteerd worden met vraagstukken met een lange termijn perspectief, waarover het bestuur advies kan vragen aan de adviesgroep. De verdeling van de werkzaamheden doet de adviesgroep zelf, daarbij gebruik makend van de aanwezige expertise, competenties en sterke kanten van de individuele leden.

Een uitgebracht advies is een advies van de gehele adviesgroep en niet van een individueel lid; alle adviezen worden dan ook besproken en afgestemd in de adviesgroep alvorens het advies wordt uitgebracht.

Leden benoemd

Op 26 augustus heeft het bestuur een unaniem besluit genomen over de samenstelling van de adviesgroep ‘Toekomst Friese Hondenrassen’. Er waren acht reacties n.a.v. onze oproep op de site en in de neiuwsbrief. Het bestuur heeft met alle kandidaten een gesprek gevoerd. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken.

De groep zal uit de volgende personen bestaan (allen lid van de NVSW):

Guido v/d Thillart: Heeft gezien zijn opleiding en werkzaamheden aan de Universiteit Leiden als universitair hoofddocent in de dierfysiologie ruime ervaring en expertise in de gevraagde kennis en vaardigheden. Heeft inzicht in en kennis van genomics (de technieken om genen te detecteren en gen-expressie te duiden) en dierfysiologie (endocrinologie, energiestofwisseling). Heeft toegang tot de meeste wetenschappelijke
publicaties via de Universiteit Leiden. Heeft daarnaast het vermogen relevante publicaties te begrijpen en samen te vatten. Netwerk mogelijkheden via de universiteit. Eigenaar van een Stabijhounreu.

Peter van Eldik: Secretaris van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Ruim 30 jaar op de faculteit Diergeneeskunde gewerkt. Heeft zich daar vooral beziggehouden met onderwijs op gebied van de populatiegenetica en de fokkerij van landbouwhuisdieren en het paard. Ervaring met wetenschappelijk onderzoek en grote databestanden geanalyseerd. Heeft contacten bij zowel Diergeneeskunde als bij de Animal Science groep. Heeft een Wetterhoun.

Dick Greve: Initiator en stimulator van het project Outcross Wetterhoun NVSW. Ruime tijd voorzitter van de Fokadviescommissie Wetterhoun en bestuurslid NVSW. Laatste periode voorzitter van de JWSC. Heeft zelf nu geen honden (meer).

Angélique Plasman: Reeds geruime tijd ‘Adviseur genendiversiteit Stabijhoun’. Voor die tijd lid van de fokadviescommissie Stabijhoun. Bij de start van haar werkzaamheden voor de adviesgroep vervalt haar functie van Adviseur genendiversiteit Stabijhoun. Heeft een twee Stabijhounen. Fokt af en toe een nest.

Ruud Wubbolts: Bioloog. Geruime tijd voorzitter van de fokadviescommissie Stabijhoun en bestuurslid NVSW geweest. Ruime ervaring als fokker. Contacten met ‘Utrecht en Wageningen’. Heeft diverse Stabijhounen.

De installatie van de adviesgroep was op 29 september bij de KC Zwolle. Toen zijn er o.a. werkafspraken gemaakt

Dick Vermeij, secretaris