Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Welkom | Vereniging | Pups | Stabijhoun | Wetterhoun | Webwinkel | Fokken | Nieuws | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Nieuwsoverzicht

Heeft u nieuws dat betrekking heeft op onze Friese rassen, of dat interessant kan zijn voor andere Stabij- en Wetterhounliefhebbers? Stuur dan een mailtje naar de webmaster.
 

Vacature Adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen

dinsdag 9 juni 2020

Door het terugtreden van één de leden van de adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen is er een vacature ontstaan, die het bestuur graag wil opvullen.

Deze ras overschrijdende adviesgroep richt zich op de toekomst van de Friese hondenrassen met name vanuit het vraagstuk van genendiversiteit. Het gaat daarbij met name over de lange termijnvraagstukken en dus niet om dekaaanvragen of andere zaken die onder de verantwoording van de fokadviescommissies vallen.

Taken

De taken van de adviesgroep zijn:
 • Studie van andere rassen bij de Raad van Beheer en/of binnen de kynologie
 • Inventarisatie van wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot fokbeleid
 • Analyse van gezondheidsgegevens ZooEasy van de Friese Rassen
 • Voorlichten/informeren van FAC’s, fokkersberaden en leden (op verzoek)
 • Opstellen van adviezen aan het bestuur

Werkwijze

De adviesgroep brengt haar adviezen ongevraagd en gevraagd uit. Dit gebeurt volgens een model dat ontwikkeld wordt. Door zelf analyses te doen, wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de kynologische wereld te volgen en te bestuderen kunnen er trends worden waargenomen die van belang zijn voor de toekomst van de Friese rassen op basis waarvan de adviesgroep adviezen uitbrengt.
Maar het kan ook voorkomen dat het bestuur of de FAC’s geconfronteerd worden met vraagstukken met een lange termijn perspectief, waarover het bestuur advies kan vragen aan de adviesgroep. De verdeling van de werkzaamheden doet de adviesgroep zelf, daarbij gebruik makend van de aanwezige expertise, competenties en sterke kanten van de individuele leden. De technische leiding van de vergadering is in handen van de voorzitter van de NVSW. Deze is geen lid van de adviesgroep.

Een uitgebracht advies is een advies van de gehele adviesgroep en niet van een individueel lid; alle adviezen worden dan ook besproken en afgestemd in de adviesgroep alvorens het advies wordt uitgebracht.

De groep bestaat op dit moment uit:
 • Guido v/d Thillart: was werkzaam als universitair hoofddocent in de dierfysiologie, beschikt over ruime ervaring en expertise in de gevraagde kennis en vaardigheden. Eigenaar van een Stabijhounreu.
 • Peter van Eldik: Secretaris van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Werkte ruim 30 jaar op de faculteit Diergeneeskunde. Heeft een Wetterhounteef.
 • Dick Greve: Initiator en stimulator van het project Outcross Wetterhoun NVSW. Was geruime tijd voorzitter van de Fokadviescommissie Wetterhoun en bestuurslid NVSW.
 • Ruud Wubbolts: Bioloog. Geruime tijd voorzitter van de fokadviescommissie Stabijhoun en bestuurslid NVSW geweest.

Competenties in de adviesgroep

In de adviesgroep dient de beschikking te zijn over de volgende expertises en competenties:
 • uitgebreide kennis over beide rassen
 • uitgebreide kennis over (populatie)genetica
 • vaardigheden in het bestuderen en interpreteren van wetenschappelijke publicaties
 • analytische vaardigheden
 • adviesvaardigheden
 • goede communicatieve vaardigheden

Daarnaast dient de adviesgroep te kunnen beschikken over een goed netwerk met de Raad van Beheer, andere rasverenigingen en de academische wereld. Zij die niet eerder op een vacature in de adviesgroep hebben gereageerd, genieten de voorkeur.

Interesse om deze groep te komen aanvullen? Heeft u interesse in deelname aan deze adviesgroep, ondersteunt u de uitganspunten en denkt u aan de genoemde expertises en competenties te voldoen, stuurt u dan uiterlijk 1 juli een uitgebreide mail aan het bestuur (secretaris@nvsw.nl). Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, een lid van de adviesgroep en de beide voorzitters van de fokadviescommissies is onderdeel van de ‘sollicitatieprocedure’.

Het streven is om de adviesgroep uiterlijk 1 augustus weer compleet te hebben.