Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Welkom | Vereniging | Pups | Stabijhoun | Wetterhoun | Webwinkel | Fokken | Nieuws | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Nieuwsoverzicht

Heeft u nieuws dat betrekking heeft op onze Friese rassen, of dat interessant kan zijn voor andere Stabij- en Wetterhounliefhebbers? Stuur dan een mailtje naar de webmaster.
 

Promotie behaalde jachtprestaties

donderdag 3 september 2020

Begin dit jaar is er door een aantal leden een voorstel gedaan om meer promotie te geven aan de door onze leden met hun honden behaalde prestaties. Wij kennen op dit moment alleen de huldiging van de winnaars van Club Diploma Dag en het eervol vermelden van de SJP-B diploma’s.
Het voorstel dat door ledenafvaardiging is gedaan gaat enerzijds over trots op je ras, de behaalde prestaties en anderzijds op het vermelden hiervan in publicaties of op de site. Daarnaast kan het publiceren van prestaties motiverend werken naar andere leden die trainen of overwegen om te gaan werken met hun hond.
De JWSC heeft recent over dit voorstel gesproken en heeft het bestuur voorgesteld om meer aandacht aan behaalde diploma’s en kwalificaties te geven. Het gaat hierbij om het vermelden op de website (op een logische plaats) en publicatie in Fryske Hounen. De huldiging op de Algemene Ledenvergadering van de winnaars van de CDD en eervolle vermelding van B-diploma’s of hoger kan blijven bestaan. Huldiging op de AV moet bijzonder blijven en als we daarnaast wel aandacht schenken aan behaalde prestaties op de website en in het verenigingsblad geeft dat een goede balans tussen show en werken.
Om geen discussie te krijgen over welke evenementen worden vermeld is voorgesteld, naast de winnaars van de CDD (Club Diploma Dag), alleen de prestaties te vermelden die zijn behaald op een officiële ORWEJA proef. Het gaat dan om de volgende proeven/wedstrijden:
-              Standaard Jachthonden Proef C
-              Standaard Jachthonden Proef B
-              Standaard Jachthonden Proef A
-              Meervoudige Apporteerproef B
-              Meervoudige Apporteerproef A
-              Veldwerk-/zweetwerkkwalificaties Uitmuntend, Zeer Goed en Goed evenals CACT en CACIT
-              ORWEJA Working Test (OWT)
-              ORWEJA Spaniel Working Test (OSWT)
-              Deelname NIMROD
Er is voorgesteld om deze publicaties met ingang van 2020 in te stellen. Nu zijn er dit jaar vanwege Covid-19 waarschijnlijk weinig wedstrijden. Zo kunnen we geleidelijk opstarten.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 28 augustus het voorstel van de JWSC in z’n geheel overgenomen.

Henk van de Weitgraven,
voorzitter JWSC