Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Fotogallery | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Nieuwsoverzicht

Heeft u nieuws dat betrekking heeft op onze Friese rassen, of dat interessant kan zijn voor andere Stabij- en Wetterhounliefhebbers? Stuur dan een mailtje naar de webmaster.
 

Overzicht van de AV van 25 juni 2016

zondag 10 juli 2016

In dit bericht vindt u een overzicht van de besluiten van de AV van 25 juni 2016, gehouden in De Aker te Putten. Dit overzicht is niet bedoeld als vervanging van de notulen. Die worden in de komende AV vastgesteld.

Er waren 65 leden aanwezig. Voor de stemmingen werd gebruik gemaakt van stemkastjes. Hierdoor was de stemming anoniem en de uitslag direct duidelijk. Na vaststelling van agenda en de notulen van de vorige AV werden de jaarverslagen van de diverse commissies en de secretaris vastgesteld. De kascontrole was positief, de penningmeester werd gedechargeerd en de begroting en het jaarplan van de penningmeester goedgekeurd. Mw. N. Botman werd gekozen tot nieuw lid van de kascommissie.
Doordat dhr. J. Blonk om gezondheidsredenen in het afgelopen jaar zijn functie had beëindigd, was er een vacature in het bestuur. In zijn plaats werd dhr. G.J. de Jong benoemd. In de Fryske Hounen zal hij zich ook presenteren.

De voorstellen tot wijziging van de statuten, huishoudelijk reglement en verenigingsfokreglementen werden met een kleine aanpassing aangenomen. De wijzigingen hadden vooral betrekking op het sanctiebeleid van de vereniging. Het dekgeld en de pupprijs blijven onveranderd.
De vergadering ging ook akkoord met een uitbreiding van de overeenkomst met de Raad van Beheer over het verstrekken van gegevens van gezondheidsonderzoeken. De aanpassing gaat met name over de resultaten van oogonderzoeken door gecertificeerde specialisten dierenarts (ECVO). De resultaten komen voortaan ook naar de NVSW en worden verwerkt in ZooEasy.

Het voorstel van de leden mw. Pauwels en mw. Kraaij om het mogelijk te maken reuen van niet leden op de dekreuenlijst te plaatsen werd aangenomen. Echter wel met de voorgestelde aanvulling door het bestuur op het gebied van de gezondheid, dekgeld en een administratieve vergoeding van € 25,- per jaar voor de plaatsing op de lijst. De voorstellen tot organisatieveranderingen binnen de NVSW, voorgesteld door mw. A. Douma, werden niet aangenomen.

Tot slot ontving Willem van Duijn (door het bestuur benoemd tot lid van verdienste i.v.m. zijn jarenlange inzet voor de Stabijhoun) uit handen van de voorzitter het bijbehorende bord. Ook ontvingen de kampioenen rozetten en bloemen om vervolgens als groep op de
foto te gaan.

Dick Vermeij,
secretaris