Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Updates ZooEasy

De voor de gebruikers interessante wijzigingen geven we hieronder weer.
Ziet u iets in de database wat niet klopt, wilt u dit dan doorsturen naar de beheerder van ZooEasy.


Versie 2.3.00 - 23 februari 2013

De voor gebruikers meest interessante wijzigingen zijn de volgende:

Menu Honden
Omwille van de leesbaarheid zijn de volgorde en inhoud van een aantal kolommen in het tabblad Honden aangepast. In plaats van nummers worden nu de namen van de ouders en eigenaar en fokker weergegeven. Verder voegen we op termijn nog een aantal icoontjes toe, die aangeven of het reu of teef betreft, hond overleden is (voor zover natuurlijk bij ons bekend) en er nakomelingen, foto of uitslagen aanwezig zijn. Deze aanpassing vergt iets meer tijd voor de schermopbouw.

Er is nu een tabblad Persoonlijke gegevens toegevoegd. In dit tabblad kunt u eigen opmerkingen over een dier kwijt. Deze gegevens zijn ook strikt persoonlijk en niet door iemand anders in te zien. Ook de beheerder kan dit niet zien.
Deze gegevens blijven echter alleen bestaan zolang uw account actief is. Wordt het account, om welke reden dan ook, opgeheven, dan zijn de gegevens weg en op geen enkele wijze terug te halen.

Menu Nesten
In het menu Nesten kon gezocht worden naar de eigen combinaties en werd alleen gekeken naar de eigenaar van de teef. In de nieuwe versie wordt ook gekeken naar de eigenaar van de reu.

Overige opmerkingen
Er kan rechtstreeks vanuit de NVSW site worden ingelogd.
Het probleem van mail aan de beheerder die niet aankomt is opgelost.
Verder zijn er nog een aantal zaken aangepast, die al vooruit lopen op de module Dek-aanvraag. Hier merkt u als gebruiker echter nog niets van.

De karakter tekenset is aangepast zodat de meest voorkomende speciale tekens ä Ä å Å é É á Á Ö ö etc. nu gewoon met a A e E o O etc. opgeroepen kunnen worden en ook is het onderscheid tussen hoofd- en kleine letters niet meer van toepassing.
Verder is gebleken, dat Internet Explorer op een aparte manier omgaat met de schermopbouw, waardoor dit langer duurt dan in de vorige versie. In sommige gevallen verschijnen er zelfs geen honden in beeld.
Dit probleem doet zich niet voor bij Mozilla Firefox en Google Chrome. Deze werken vele malen sneller. Het advies aan de gebruiker die problemen heeft met de wachttijd, is om een van de andere browsers te gebruiken. Hopelijk is IE versie 10 sneller

Versie 2.0.00 - 9 december 2011:

 1. Sorteren op kolommen
  Bij het openen van een lijst wordt de standaard sortering getoond. In de lijsten met dieren, combinaties en contacten, uitslagen en in de wachtlijst is het nu mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Of de lijst oplopend of aflopend gesorteerd is, is afhankelijk van of de lijst al is gesorteerd. De sortering van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op de kolomnaam te klikken.
  Achter de kolomnaam waarop wordt gesorteerd, verschijnt een of een teken om aan te geven in welke volgorde de lijst is gesorteerd. Door op de link 'In Bestand' te klikken wordt de standaard sortering getoond.

   
 2. Alle extra velden zichtbaar op tabblad bloedverwanten
  Alle extra velden kunnen in één keer worden getoond bij de nakomelingen van het geselecteerde dier op het tabblad Bloedverwanten. Hiermee zijn de belangrijkste gegevens als ziektes, titels etc. snel inzichtelijk.

  Werkwijze
  In het Menu Dieren op de sub tabbladen Kinderen, Kleinkinderen of Alle Nakomelingen van het tabblad Bloedverwanten, kunnen nu de waarden van alle extra velden worden getoond voor de betreffende nakomeling. Deze waarden worden zichtbaar door bij de keuze Toon kolommen van extra veld categorie: de optie <Alle extra veld categorieën> te selecteren en daarna op de knop Tonen te klikken.

  Per extra veld categorie worden de extra velden getoond waarvoor de gebruiker geautoriseerd is. Als het extra veld geen waarde heeft bij dit dier, dan wordt alleen de naam van het extra veld getoond. Als de gebruiker is geautoriseerd voor de extra veld categorie, maar niet voor de extra velden van deze categorie, wordt alleen de naam van de categorie getoond.

  In 1 lange waarde worden op deze manier alle aan de rol toegekende extra veld categorieën, extra velden en de bijbehorende waarden getoond. Door deze waarden per dier direct achter elkaar te plaatsen, worden de gegevens niet meer in aparte kolommen getoond. Als gevolg daarvan vindt er in deze toonwijze geen optelling plaats per extra veld.

   
 3. Nakomelingen groeperen per combinatie
  Bij de bloedverwanten van een dier is het nu mogelijk de nakomelingen per combinatie te tonen. Als het dier veel nakomelingen heeft en ouder is geweest in meerdere combinaties, dan is dit overzichtelijker.
  De tabbladen met de bloedverwanten van een dier zijn zichtbaar in menu <Honden>, door de detailgegevens van een dier te selecteren en vervolgens naar het tabblad Bloedverwanten te gaan. Op de sub-tabbladen Kinderen, Kleinkinderen en Alle nakomelingen worden de nakomelingen getoond van het geselecteerde dier.

  Zodra er sprake is van meer dan één combinatie van ouders, wordt het veld Toon alleen de lijst met nakomelingen van Nest: zichtbaar, waarmee het mogelijk is een ouderpaar te selecteren.
  De lijst met nakomelingen wordt dan beperkt tot de nakomelingen van het geselecteerde ouderpaar.

   
 4. Inloggen met een beveiligde verbinding
  Extra bescherming van de inloggegevens die worden gebruikt om in ZooEasy in te loggen.
  Het inloggen in ZooEasy verloopt nu automatisch via een beveiligde verbinding. Hiervoor hoeft in ZooEasy niets te worden aangepast. Als er problemen zijn met het inloggen op de beveiligde omgeving in Internet Explorer kunt u dit oplossen door de volgende instelling in de Internet Explorer te wijzigen.

  1. Klik op Menu Extra in de Internet Explorer
  2. Klik op Internetopties
  3. Selecteer het tabblad Beveiliging
  4. Selecteer het icoontje Vertrouwde websites
  5. Druk op de knop Websites
  6. Verwijder de URL van ZooEasy uit de lijst en sluit het scherm
  7. Start Internet Explorer opnieuw op, zodat de gewijzigde instellingen van kracht worden.

In release 2.0.00 zijn de volgende productieverstoringen opgelost.
* Bij het selecteren van een extra veld op de tab Bloedverwanten waren de totalen niet goed zichtbaar als er 10 rijen in de lijst stonden. De totalen vielen in dit geval precies onder de horizontale schuifbalk.
* In het menu Nesten werd bij het vrouwtjesdier de kleur van het mannetjesdier getoond, in plaats van de kleur van het vrouwtjesdier. Deze situatie kwam alleen voor als de ingelogde gebruiker geen autorisaties had om het veld naam van een dier te zien.
* Als bij de berekening van een proefnest voor een onbeperkt aantal generaties werd gekozen was voorheen het resultaat van het verwantschapspercentage altijd 0%. Ook als er wel sprake was van verwantschap tussen het paar.

Bekende problemen
Speciale tekens zoals ä, ü, á, é, worden niet altijd goed weergegeven in ZooEasy. Dit kan gevolgen hebben voor het zoeken, importeren of exporteren van gegevens.

Als de browser IE v9 zo is ingesteld dat het favorietenmenu aan de linkerkant van het scherm zichtbaar is, wordt dit menu ook getoond in modale schermen en sommige meldingen (bijvoorbeeld bij uitgebreid zoeken)

Het tonen van het zoekresultaat "Gewijzigd sinds" geeft een correct, maar vertekend beeld. In de nachtverwerkingsprogrammatuur worden alle dieren en combinaties her berekend op het gebied van het Inteeltpercentage, de AVKWaarde en het Verwantschapspercentage. Hoewel de genoemde velden inhoudelijk wellicht niet wijzigen wordt de her berekende waarde technisch wel als wijziging gezien, waarmee het dier of de combinatie in de lijst met zoekresultaten getoond wordt.
Dit probleem wordt opgelost in release 2.0.01. De geplande releasedatum voor deze release is 23 december 2011.

Bij wijzigingen in de software van ZooEasy, wordt de browserinhoud niet altijd goed ververst, waardoor de kans bestaat dat niet met de meest recente versie van ZooEasy wordt gewerkt.
Als de functionaliteit niet werkt zoals u verwacht, dan vragen we u om eerst op de toetsencombinatie CTRL F5 te drukken. Met deze combinatie van toetsen wordt de browserinhoud ververst en weet u zeker dat u met de meest recente versie van ZooEasy werkt.

Verder kunnen we vertellen, dat de Deense, Finse en Zweedse honden nu in de database zijn ingevoerd. Op termijn zullen ook de behaalde titels nog worden toegevoegd.