Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Fotogallery | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacature secretaris Fok AdviesCommissie Wetterhoun

Vacature Secretaris Fok Advies Commissie Wetterhoun

 

In verband met vertrek van de huidige secretaris is de Wetterfac op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie komt ons enthousiaste team versterken?

De secretaris is een belangrijke spil in de wetterfac: samen werken we aan een goed fokbeleid en programma en zijn we er trots op om ons ras te laten zien, zoals op de fokkersdagen en de jaarlijkse clubmatch.

Als secretaris ben je eerste contactpersoon en aanspreekpunt van de FAC.De inhoud van de functie is onder andere:

•    Ontvangen, verstrekken en toezien op het nauwkeurig volgen van de procedure van de aanvraag van fokadviezen door de NVSW-leden;
•    (Voorlopig) organiseren van uitvoerende taken van het outcrossbeleid en het beheren van de administratie hiervan (waarschijnlijk zal een deel hiervan mettertijd elders worden ondergebracht);
•    Organiseren van aankeuringen en fokgeschiktheidskeuringen en het beheren van de administratie hiervan;
•    Opstellen en verspreiden van de maandelijkse voortgangslijsten van de dekaanvragen onder de leden van de FAC;
•    In overleg met de voorzitter agenda voorbereiden en opstellen voor de FAC-vergaderingen;
•    In samenwerking met de andere FAC leden fokkersdagen, fokkersberaad en andere activiteiten van de Wetterfac organiseren;
•    Je bent de contactpersoon van de FAC en voert correspondentie binnen en buiten de vereniging op professioneel niveau.


Wat verwachten wij van een kandidaat:

Goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, organisatietalent, goed kunnen samenwerken.

Voldoende tijd (tijdsbeslag is ongeveer 6 uur per week, soms meer, soms minder) betrokkenheid bij de Wetterhoun en de ontwikkeling van het ras.Wat bieden wij?
Een leuk team van gepassioneerde en betrokken mensen, ondersteuning en hulp bij het inwerken. Reiskostenvergoeding voor de activiteiten van de vereniging waar men uit hoofde van deze functie aan deelneemt. Wanneer de commissie weer compleet is zullen wij nieuwe afspraken maken over een aantal taken m.b.t. de outcross en fokkersdagen.

Waar vindt u meer informatie?

Algemene informatie over de FAC en haar opdracht kan men vinden op de website van de NVSW onder: "vereniging" en dan doorklikken naar "Fokadviescommissie".

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter a.i. van de Fokadviescommissie Wetterhoun, Dick Vermeij, tel 0186-620274 of stuur je reactie (CV en motivatie) naar Dick Vermeij, e-mail: secretaris@nvsw.nl.

Je kunt reageren tot 1 maart 2017. Het algemeen bestuur van de NVSW zal de geselecteerde kandidaat secretaris formeel benoemen.