Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacature Fokadviseur FAC Stabijhoun

Vacature Fokadviseur FAC Stabijhoun

 

De Fok Advies Commissie bestaat naast de voorzitter uit een secretaris, fokadviseurs en de pupinformatiedienst.

Wat houdt de functie in?
De fokadviseur behandelt de aanvragen die binnenkomen en toetst deze aan de eisen van het fokreglement. Dat gebeurt door de fokadviseurs samen die daarover intensief contact hebben. De aanvragen worden getoetst op gezond­heidsaspecten van aangevraagde combinaties. Tevens geven de fokadviseurs advies aan reuen- en teveneigenaren die zelf op zoek zijn naar goede combinaties. De fokadviseurs beslissen met elkaar welk dekadvies wordt afge­geven. Een belangrijk instrument daarbij is onze database ZooEasy.

Daarnaast zijn de fokadviseurs vraagbaak voor mensen die voor de eerste keer fokken of informatie willen hebben over het fokken en het fokbeleid van de NVSW.

Naast de specifieke functie van fokadviseur binnen de Stabij-FAC worden ook de andere voorkomende werkzaamheden binnen de FAC met elkaar aangepakt. De fokadviseurs spelen een actieve rol in het zoeken naar reuen en teven op bv de fokkersdagen en de clubmatch die ingezet kunnen worden in de fokkerij van Stabijhounen.

De adviseurs nemen deel aan de FAC-vergaderingen en organiseren mede inhoudelijke activiteiten voor leden gericht op de fokkerij (zoals bijvoorbeeld 'het fokkersberaad'). Tevens kunnen zij 'aannemer' zijn van bepaalde (geneti­sche) problemen in de fokkerij.

Wat is nodig?
Veel vrije tijd, met name in de avonduren, goed kunnen omgaan met computer, Excel en internet, goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, een klantvriendelijke benadering, goed op de hoogte zijn van de karaktereigen­schappen en de gezondheid van de Stabijhoun, op goede voet staan met de fokkers en oor hebben voor eventuele problemen. Daarnaast is een gedegen kennis van erfelijkheid en genetica een vereiste. Zo mogelijk een meerjarige ervaring binnen de NVSW en liefst enige ervaring met fokken.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
Hart voor de NVSW, goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, ruim voldoende tijd, betrokkenheid bij de Stabijhoun en de ontwikkeling van het ras, organisatieta­lent, stevig in de schoenen staan.

Wat bieden wij?
Een leuk team van gepassioneerde, betrokken mensen. Ondersteuning en hulp bij het inwerken. Een reiskostenvergoeding voor de activiteiten van de vereniging waar men uit hoofde van de functie aan deelneemt. Een 'proefperiode' van twee kanten van zes maanden.  

Waar vindt u meer informatie?
Algemene informatie over de FAC en haar opdracht alsmede het fokreglement en gebruiksdocument vindt u op www.nvsw.nl.


Hoe kunt u reageren?
Tot 15 september kunt u uw interesse kenbaar maken aan de voorzitter van de FAC Stabijhoun Hans van den Hoek via het mailadres: stabijfac.voorzitter@nvsw.nl. Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit de Stabijfac hoort bij de procedure. Benoeming gebeurt op voordracht van de FAC-Stabijhoun door het bestuur.