Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Fotogallery | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Clubdiplomadag Wierden

Hierbij nodigt de JWSC iedereen uit voor de CLUBDIPLOMADAG op 2 april 2017.

Op een prachtige locatie in Wierden worden een aantal vast omschreven proeven afgelegd in de categorieën C, B en A. Iedereen ontvangt een NVSW C-, B- of A-diploma met een kwalificatie. Tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met de gang van zaken bij een officiële exterieurkeuring door een raserkende keurmeester.

Het doel van de Clubdiplomadag is om mensen enthousiast te maken voor het werken met de hond en om te meten welk trainingsniveau de combinatie van baas en hond heeft bereikt. Dat betekend dat u ook wanneer u nog maar net bent begonnen te trainen van harte welkom bent.

Het programma is:
In de morgen worden de proeven groepsgewijs voor het diploma gelopen. In de middag zal er een aankeuring plaatsvinden en worden dezelfde proeven nogmaals bezocht waarbij u uitleg krijgt (tips en tricks) van de keurmeesters.

U kunt zich niet meer opgeven de inschrijving sloot op 20 maart en er kunnen maximaal 50 honden deelnemen. Ca. 1 week voor de proef word deelname bevestigd en krijgt u meer info.

Voor NVSW leden zijn de inschrijfkosten € 30,00 en voor niet leden € 40,00. U bent met uw Stabij en/of Wetterhoun van harte welkom, bij onvoldoende deelname zullen we andere rassen toelaten.

Op een clubdiplomadag zijn er een aantal proeven.
Er zijn drie categorieën: de C, B en A-Proef.

Bij de vijf C-proeven (A t/m E) ligt de nadruk op appel en eenvoudig apporteerwerk met uitsluitend standaard clubdummy's.

De C- proef bestaat uit 5 onderdelen:
A. aangelijnd en los volgen,
B. uitsturen en komen op bevel,
C. houden op de aangewezen plaats,
D. apport te land,
E. apport uit diep water.

Bij de drie B-proeven (F, G en H) ligt de nadruk op apporteren. Er wordt gewerkt met standaard clubdummy's.
De B-proef bestaat uit 3 onderdelen:
F. verlorenapport te land,
G. markeerapport te land,
H. meervoudig apport.

Als de hond de C- en B-proeven heeft afgelegd en het gemiddelde voor de apporteeronderdelen minimaal een ZG is mag deze meedoen aan de A-proef ; deze bestaat uit 2 onderdelen:
I. dirigeerproef te land,
J. Meervoudig apport waarvan 1 met sleep.

De A-proef wordt afgelegd met wild, (duif en eend).

Iedereen die inschrijft mag zowel de C als de B onderdelen meedoen.

Annuleringen: 

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure:
- Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Volledige bedrag retour.
- Geen plaatsing omdat maximum is bereikt: Volledige bedrag retour.
- Annuleringen ná de sluitingsdatum ontvangen hun inschrijfgeld terug, alleen als een reservekandidaat mee kan doen: Bedrag,     minus administratiekosten, retour.
- Annulering ná sluitingsdatum - welke reden dan ook - zonder dat er een reserve voor in de plaats komt: Bedrag wordt niet retour   gestort.