Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacature voorzitter Fok Adviescommissie Wetterhoun

Oproep
Volgens het rooster van aftreden is de huidige voorzitter van de FAC-Wetterhoun in juni 2019 aftredend. De voorzitter heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Daardoor is er een Vacature voorzitter Fokadviescomissie Wetterhoun (tevens bestuurslid NVSW) ontstaan. Het bestuur van de NVSW nodigt leden en niet-leden uit op deze vacature te reageren.

Taakomschrijving.

  • Draagt (in bestuurlijke zin) zorg voor het bevorderen van de fokkerij en de gezondheid van de Wetterhoun en behartigt de daaruit voortvloeiende belangen in het bestuur (als bestuurslid)
  • Adviseert (namens de FAC) het bestuur en de algemene ledenvergadering over het te voeren fok- en gezondheidsbeleid
  • Treedt op als voorzitter van de Fok Advies Commissie Wetterhoun, stuurt deze aan en ziet toe op de juiste uitvoering en handhaving van de fokreglementen van onze vereniging
  • Onderhoudt de bestuurlijke contacten met fokkers en leden omtrent zaken op het gebied van de fokkerij en/of gezondheidszorg van de Wetterhoun
  • Onderhoudt contacten met externe instanties/instellingen ten behoeve van de gezondheidszorg en fokkerij
  • Draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van het fokkersberaad, de fokkersdagen en de clubmatch
  • Onderhoudt contacten met de coördinator van de nestbezoekers en inventarisatoren
  • Is betrokken bij het door de NVSW georganiseerde overleg met de keurmeesters
  • Treedt als voorzitter van de Fokadviescommissie naar ‘buiten’ en geeft daarbij het goede voorbeeld

Wat verwachten wij van de kandidaat?

Goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, goed kunnen samenwerken en organisatietalent. Beschikt over voldoende tijd, deels overdag, maar ook in de avonduren. Heeft een klantvriendelijke benadering en is goed op de hoogte van de karaktereigenschappen en de gezondheid van de Wetterhoun. Heeft een positieve grondhouding en kan delegeren. Daarnaast is een gedegen kennis van erfelijkheid en genetica een vereiste, of de bereidheid om zich hierin te verdiepen. Heeft kennis van de tot nu toe ontwikkelde visie op het fokbeleid van de Wetterhoun (incl. Outcrsoss) en ondersteunt dit.


Maar ook:

Kennis van de reglementen van de Raad van Beheer en de NVSW
Leidinggevende kwaliteiten, kan groep aansturen (ook) in een informele sfeer en staat  daarbij stevig in de schoenen.
Is actief en enthousiasmerend.
Heeft inlevingsvermogen en een luisterend oor.
Is belangenbehartiger, maar ook een teamplayer die oog heeft voor het grotere geheel
Beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal.


Extra:
Het bestuur vindt het van belang dat leden van een FAC in goede samenwerking hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dit in het belang van ons mooie ras de Wetterhoun. De te benoemen voorzitter krijgt daarom de ruimte het bestuur te adviseren over de bezetting van de verschillende posten in de FAC Wetterhoun.

 

Voor info (ook over de te volgen procedure) kunt u contact opnemen met de secr. van de NVSW (0186-620274). Reacties kunnen tot 30 april 2019 worden gericht aan het bestuur van de NVSW,
t.a.v. Dick Vermeij,  secretaris (secretaris@nvsw.nl).