Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Fotogallery | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacature voorzitter Fok Adviescommissie Wetterhoun

Oproep
Wegens het vervullen van een andere functie binnen de NVSW door de huidige voorzitter van de FAC-Wetterhoun is er een Vacature voorzitter Fokadviescomissie Wetterhoun ontstaan. Het bestuur van de NVSW nodigt leden uit op deze vacature te reageren.

Taakomschrijving.

  • Draagt (in bestuurlijke zin) zorg voor het bevorderen van de fokkerij en de gezondheid van de Wetterhoun en behartigt de daaruit voortvloeiende belangen in het bestuur (als bestuurslid)
  • Adviseert (namens de FAC) het bestuur en de algemene ledenvergadering over het te voeren fok- en gezondheidsbeleid
  • Treedt op als voorzitter van de Fok Advies Commissie Wetterhoun, stuurt deze aan en ziet toe op de juiste uitvoering en handhaving van de fokreglementen van onze vereniging
  • Onderhoudt de bestuurlijke contacten met fokkers en leden omtrent zaken op het gebied van de fokkerij en/of gezondheidszorg van de Wetterhoun
  • Onderhoudt contacten met externe instanties/instellingen ten behoeve van de gezondheidszorg en fokkerij
  • Draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van de fokkersdagen en de clubmatch
  • Onderhoudt contacten met de coördinator van de nestbezoekers en inventarisatoren
  • Is betrokken bij het door de NVSW georganiseerde overleg met de keurmeesters
  • Treedt als voorzitter van de Fokadviescommissie naar ‘buiten’ en geeft daarbij het goede voorbeeld

Wat verwachten wij van de kandidaat?

Goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, goed kunnen samenwerken en organisatietalent. Beschikt over voldoende tijd, deels overdag, maar ook in de avonduren. Heeft een klantvriendelijke benadering en is goed op de hoogte zijn van de karaktereigenschappen en de gezondheid van de Wetterhoun. Daarnaast is een gedegen kennis van erfelijkheid en genetica een vereiste, of de bereidheid om zich hierin te verdiepen. Heeft kennis van de tot nu toe ontwikkelde visie op het fokbeleid van de Wetterhoun en ondersteunt dit.

 

Maar ook:

Kennis van de reglementen van de Raad van Beheer en de NVSW

Leidinggevende kwaliteiten, kan groep aansturen (ook) in een informele sfeer en staat  daarbij stevig in de schoenen.

Is actief en enthousiasmerend.

Heeft inlevingsvermogen en een luisterend oor.

Is belangenbehartiger, maar ook een teamplayer die oog heeft voor het grotere geheel

Beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal.

 

Voor info (ook over de te volgen procedure) kunt u contact opnemen met de secr. van de NVSW (0186-620274). Reacties kunnen tot 20 april 2017 worden gericht aan het bestuur van de NVSW,
t.a.v. Dick Vermeij,  secretaris (secretaris@nvsw.nl).