Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacature penningmeester

Wegens ziekte van onze huidige penningmeester, Arnold Borggreve, ontstaat er een vacature voor de functie van penningmeester van de NVSW. De nieuwe penningmeester kan (onder verantwoordelijkheid van het bestuur) zijn/haar werkzaamheden per 1 maart 2019 beginnen (of zoveel eerder als mogelijk).
De penningmeester is lid van het (dagelijks) bestuur. Bestuursleden worden gekozen op de AV. Daarom worden de werkzaamheden tot aan de 15 juni (AV-NVSW) uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Omschrijving van functie:
In de statuten staat het volgende: “De penningmeester is belast met het financiële beheer van de NVSW. Hij/zij is verantwoordelijk voor de onder zijn/haar berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. Hij/zij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek. Hij/zij doet op de jaarlijkse AV rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de AV beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.”
In de praktijk vraagt deze functie veel tijd en financieel inzicht. Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar. De werkzaamheden van de penningmeester worden op jaarbasis geschat op gemiddeld 3 uur per dag  (met een piek aan het eind en begin van het kalenderjaar).

Wat verwachten wij van de kandidaat?
De NVSW is een grote vereniging met rond de 3000 leden. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, waarin vrijwilligers en fokkers zich inzetten voor de vereniging en de beide Friese rassen. Binnen een dergelijke organisatie is verschil van opvatting, inzicht of mening een normaal en goed verschijnsel. Als lid van het dagelijks bestuur is het daarom ook belangrijk iemand te zijn die goed luistert, helder communiceert en met enthousiasme bijdraagt aan de belangen van de Friese hondenrassen.

Maar ook iemand die:
- lid is/wordt van de NVSW
- ruim voldoende financiële kennis heeft
- bekend is met automatisering
- beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal
- ruim voldoende tijd beschikbaar heeft voor deze uitdagende functie

Procedure:
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich kandidaat te stellen terecht bij de secretaris van de NVSW, Dick Vermeij: secretaris@nvsw.nl (0186-620274).