Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacatures leden JWSC

(1 vervanging en 1 uitbreiding)

De Jacht Werk en Sport Commissie van de NVSW is opgericht om leden te enthousiasmeren voor jachttraining, zweetwerk en wedstrijden. We doen dit door workshops, trainingen en wedstrijden te organiseren gericht op aan de jacht gerelateerde proeven. Grofweg verdelen we onze activiteiten in drie onderdelen:
-    activiteiten gericht op standaard jacht proeven;
-    activiteiten gericht op zweetwerk;
-    activiteiten gericht op algemene introductie en kennismaking met jacht- en werkonderdelen.

De JWSC bestaat uit een voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretariaat, trainingsdeskundige stabijhoun, trainingsdeskundige wetterhoun en jacht/ORWEJA-deskundige.

Wegens het stoppen van de wedstrijdsecretaris en uitbreiding van activiteiten zoekt de JWSC twee leden die zich bezighouden met het wedstrijdsecretariaat en organisatie, ondersteuning en begeleiding van de activiteiten van de JWSC.

Wat houden de functies in?
Alle leden van de JWSC zijn betrokken bij de activiteiten en er wordt op basis deskundigheid en tijd bijgedragen aan de activiteiten. Dit betekent voor de wedstrijdsecretaris dat de wedstrijd wordt aangemeld bij ORWEJA, de inschrijvingen worden geregistreerd en in samenwerking met de andere leden wedstrijdvelden, keurmeester, etc. worden geregeld. Soms besteedt de JWSC de activiteit in haar geheel uit en is alleen administratie en begeleiding nodig, soms organiseren we een training zelf en dan doen we de gehele organisatie en uitvoering zelf als commissie. Verder zijn er nog andere administratieve taken zaken zoals: aankondigingen van activiteiten, mailcommunicatie met de deelnemers, plaatsen Facebook berichten voor JWSC, etc.
De taakverdeling is nog niet exact vastgesteld. Op basis van aanmeldingen en interesse kunnen de taken binnen de JWSC worden opnieuw worden verdeeld.

De JWSC vergadert maandelijks per video-vergadering en tweemaal per jaar komen we bijeen. Verder hebben we natuurlijk contact op de verschillende activiteiten waar we aanwezig zijn.

Wat is nodig?
Voor alle duidelijkheid. Het is niet nodig om zelf te jagen of uitgebreide ervaring te hebben met de jachttraining. Affiniteit en plezier in het werken met de hond en het leuk vinden om ook anderen hiermee kennis te laten maken is natuurlijk wel vereist.
De voorbereidende werkzaamheden kunnen veelal in de avonduren worden gedaan. Verder dient men in bezit zijn van een goede internetverbinding, computer met mailprogramma en bij voorkeur ervaring met Word en Excel. Communicatie rondom ORWEJA wedstrijden worden via een software programma van ORWEJA verwerkt.

Nieuwe leden van de commissie krijgen de gelegenheid om “in het werk te groeien”. We leren je de belangrijkste zaken en afhankelijk van je ervaring kun je eerst meer ondersteuning bieden en later de organisatie van een activiteit zelf ter hand nemen. Je doet het nooit alleen, er zijn altijd meerdere commissieleden betrokken bij een activiteit.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
Hart voor de NVSW, goede communicatieve eigenschappen, ruim voldoende tijd, betrokkenheid bij de activiteiten van de JWSC en de ontwikkeling van de rassen als jacht- en werkhond. Veel activiteiten vinden plaats in de natuur in de buitenlucht. Als JWSC-lid ben je een echt “buitenmens”.

Wat bieden wij?
De JWSC is een team van bevlogen en betrokken mensen. We bieden ondersteuning en hulp bij het inwerken. Uiteraard een reiskostenvergoeding voor de activiteiten van de vereniging waar men uit hoofde van de functie aan deelneemt. Als JWSC-lid wil je natuurlijk ook graag met je eigen hond soms deelnemen. Ook dat is geen probleem. Bijdragen en deelnemen gaan vaak goed samen en je leert ook veel van anderen als het gaat om jacht- en werkactiviteiten.

Waar vindt u meer informatie?
Algemene informatie over de JWSC en haar activiteiten vindt u op www.nvsw.nl

Hoe kunt u reageren?
Tot 1 december 2019 kunt u uw interesse kenbaar maken aan de voorzitter van de JWSC Henk van de Weitgraven via het mailadres: jwsc.voorzitter@nvsw.nl Mocht u vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van de JWSC. Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit de JWSC en het bestuur hoort bij de procedure. Benoeming gebeurt op voordracht van de JWSC door het bestuur.