Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Fokken | Webwinkel | Actueel | Diverse | Fotogallery | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Vacatures uitbreiding PR- en Evenementencommissie

De PR en Evenementen Commissie van de NVSW heeft tot taak om de bekendheid met - en de
belangstelling voor - de Friese hondenrassen, de Stabij- en de Wetterhoun, te bevorderen. Tevens
bevordert de commissie de bekendheid met en betrokkenheid bij NVSW, die als vertegenwoordiger
en belangenbehartiger optreedt voor deze hondenrassen en de leden. Ook het bevorderen van de
bekendheid en de belangstelling voor de rassen door het schrijven, verzamelen, samenstellen en
publiceren van publicaties behoort tot de taken van de commissie
Activiteiten van de commissie zijn:
· Organisatie van de fokkersdagen
· Organisatie van de clubmatch
· Organiseren van externe evenementen
· Beheer van de webshop
De PR en evenementen commissie bestaat op dit moment uit een voorzitter en commissieleden die
de organisatie van externe evenementen, het beheer van de webshop en het clubmatchsecretariaat
verzorgen.

Organisator
Vanwege de hoeveelheid werk zoekt de commissie een commissielid die de organisatie van de
fokkersdagen en de clubmatch mede gaat uitvoeren. Ook zal de organisatie van incidentele
evenementen tot de taken gaan horen.
Wat houdt de functie in?
In samenspraak met de voorzitter van de commissie uitvoeren van de organisatie van de fokkersdagen (in voorjaar en najaar) en de clubmatch. Bij de clubmatch gaat dit ook in samenspraak met het clubmatchsecretariaat.
Werkzaamheden zijn onder andere:
• Regelen van ringmedewerkers (ringmeester en typisten) voor de evenementen
• Regelen van medewerkers op de dagen zelf (o.a. catering, fotograven, ontvangst)
• Regelen van medewerkers voor de op- en afbouw van de Hanzehal
• Zorgen voor standhouders op de evenementen
• Zorgen voor de goody bags die deelnemers ontvangen
De commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen en verder is er overleg indien daar behoefte
aan is. Aanwezigheid op de fokkersdagen en clubmatch is een vereiste.

Wat is nodig?
Voor alle duidelijkheid: Het is niet nodig om zelf uitgebreide ervaring te hebben met de organisatie
van evenementen. Affiniteit en plezier met de beide Friese hondenrassen en het leuk vinden om ook
anderen hiermee kennis te laten maken is natuurlijk wel vereist.
De werkzaamheden kunnen veelal in de avonduren en zo nodig in het weekend worden gedaan.
Verder dient men in bezit zijn van een goede internetverbinding, computer met mailprogramma en
bij voorkeur ervaring met Word en Excel.
Nieuwe leden van de commissie krijgen de gelegenheid om al doende te leren. De organisatie van
beide evenementen zal in eerste instantie samen met de voorzitter geschieden en later zal je de
organisatie zelf ter hand nemen.

Wat verwachten wij van de kandidaat?
Hart voor de NVSW, goede communicatieve eigenschappen, ruim voldoende tijd, betrokkenheid bij
de activiteiten van de NVSW en de ontwikkeling van de rassen.
Talent voor het organiseren van evenementen.

Commissielid Externe PR
Voor het vergroten van de bekendheid en de belangstelling voor de Stabij- en Wetterhoun zijn wij op
zoek naar een commissielid die de externe publiciteit voor zijn of haar rekening gaat nemen.
Wat houdt de functie in?
In samenspraak met de voorzitter van de commissie zorgen voor (externe) publiciteit omtrent de rassen en de werkzaamheden van de NVSW voor de rassen. Werkzaamheden zijn onder andere:
• Schrijven van artikelen over de rassen en/of de NVSW
• Zorgen voor folders, flyers
• Samen met de andere beheerders zorgen voor berichten op Facebook
• Samen met de webmasters zorgen voor de redactie van de website
De commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen en verder is er overleg indien daar behoefte
voor is. Aanwezigheid op de fokkersdagen en clubmatch is een vereiste.

Wat is nodig?
Voor alle duidelijkheid, het is niet nodig (wel handig) om zelf uitgebreide ervaring te hebben met
externe publiciteit. Affiniteit en plezier met de beide Friese hondenrassen en het leuk vinden om ook
anderen hiermee kennis te laten maken is natuurlijk wel vereist. Ook het hebben van een vlotte pen
is gewenst

Wat bieden wij?
We bieden ondersteuning en hulp bij het inwerken. Een reiskostenvergoeding voor de
activiteiten van de vereniging waar je uit hoofde van de functie aan deelneemt.

Meer informatie?
Algemene informatie over de PR en Evenementencommissie en haar activiteiten is te vinden op
www.nvsw.nl

Reacties op beide functies kunnen tot 15 januari 2020 gericht worden aan PR@nvsw.nl.
Benoeming geschiedt door het bestuur op voordracht van de PR- en Evenementencommissie.
Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit het bestuur is onderdeel van de procedure.