Enquête en online fokkersberaad


Hierbij nodigen wij onze leden uit mee te doen aan een enquête over de pupprijs en over het dekgeld (voor beide rassen). Deze prijzen worden vastgesteld door de leden in een ledenvergadering (AV) aan de hand van een voorstel. Het bestuur stelt de prijs dus niet vast, maar de leden.

Op dit moment is er veel te doen over de hoogte van de pupprijs door de grote vraag naar pups bij alle honden(rassen). Het bestuur wil op zorgvuldige wijze omgaan met de huidige dynamiek met betrekking tot de pupprijs. Om die reden wordt het onderwerp eerst besproken in een (gezamenlijk Wetter- en Stabij-) fokkersberaad.

De NVSW is één van de weinige verenigingen die een maximum verkoopprijs hanteert voor pups die gefokt zijn binnen de NVSW. Daarbuiten zijn de prijzen natuurlijk vrij.
Overwegingen om een maximale pupprijs te hanteren zijn de volgende (in willekeurige volgorde):
- Met een maximum verkoopprijs wil de NVSW ‘broodfokkers’ buiten de deur houden;
- Het gaat in de fokkerij bij de NVSW om de toekomst van de beide rassen: voor een prijs onder de marktwaarde kom je in aanmerking voor een pup uit een combinatie die voldoet aan het door de leden vastgestelde fokreglement van de NVSW;
- Voor de NVSW zijn alle pups geboren uit een goedgekeurde combinatie ‘gelijkwaardig’. Concurrentie tussen fokkers door prijsverschillen is niet wenselijk;
- De combinatie van een maximale prijs, aanmeldingslijst en pupinformatiedienst zorgt ervoor dat (beginnende) fokkers hun pups kunnen plaatsen. De vraag naar pups is niet altijd zo hoog als nu.
- De NVSW wil niet concurreren met ‘Marktplaats’. Het gaat niet om de verkoopprijs, maar om de toekomst van de rassen.
- De maximumprijs geeft wel de mogelijkheid een lager bedrag te vragen voor een pup.
- Bij het bepalen van de maximumprijs zijn de kosten voor het fokken meegewogen.

In 2017 zijn de maximale pupprijs en het dekgeld voor de laatste keer aangepast tijdens de twee ledenvergaderingen. Het bestuur is er niet op tegen om de prijs op de komende ledenvergadering (5 juni) opnieuw vast te stellen.
In 2017 werd er ter voorbereiding op het voorstel over de prijzen een ledenenquête gehouden en dat gebeurt dit jaar weer, deels met dezelfde soort vragen. Wij nodigen onze leden van harte uit de enquête in te vullen.
Het is niet meer mogelijk de enquête in te vullen !
Sluitingsdatum was 1 april 2021.

Fokkersberaad


Voorafgaand aan de komende ledenvergadering organiseren wij op 12 april (20.00 uur) een fokkersberaad over het onderwerp ‘pupprijs en dekgeld’. Dit beraad gebeurt via ‘Zoom’ en staat alleen open voor fokkers van de NVSW.
Een fokker is een lid van de NVSW, dat minimaal één nest heeft gefokt of een advies voor een dekking heeft ontvangen óf op 15 maart een dektoestemming had aangevraagd. Een dekreueigenaar is ook een fokker !

Het doel van het fokkersberaad is tweeledig: informatie verstrekken en/of vragen beantwoorden én de mening over pupprijs en dekgeld inventariseren. Ook de uitkomst van de enquête zal daar worden gepresenteerd en besproken. Deze wordt later ook op de ledenpagina van de NVSW en bij de stukken voor de ledenvergadering vermeld.
Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor het fokkersberaad !! Er zijn maximaal 100 deelnemers aan deze zoombijeenkomst mogelijk.