Bericht van het bestuur


Bericht van het bestuur


Aanstaande zaterdag 5 juni 2021 is de Algemene Vergadering van de NVSW gepland. Het bestuur vindt het gezien de aard van de jaarlijkse AV op zijn plaats om de vergadering fysiek te organiseren. Gezien de ontwikkelingen van de versoepelingen van de Corona maatregelen is het echter niet reëel te verwachten dat wij op 5 juni de AV inderdaad kunnen organiseren. Het waarschijnlijk toegestane aantal deelnemers zal dan veel te gering zijn.

Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt de Algemene Vergadering uit te stellen. De AV wordt georganiseerd op zaterdag 11 september 2021. Agenda en locatie volgen. Ook deze datum is onder voorbehoud van de versoepelingen van de Corona maatregelen. Overigens voorziet de Corona spoedwet in de mogelijkheid om ledenvergaderingen uit te stellen tot 10 maanden na afloop van het boekjaar.

Het bestuur ziet ook dat de ontwikkelingen ten aanzien van de maximale verkoopprijs van pups zodanig zijn dat er eerder een besluit ten aanzien van deze prijs nodig is.
Het bestuur besluit daarom het volgende:
  1. Per 1 juni 2021 de maximale verkoopprijs te bepalen op € 1.200. Dit is de prijs die als meest reëel naar voren komt uit diverse peilingen, gesprekken en ingediende ledenvoorstellen.
  2. De maximale verkoopprijs is een bovengrens, het staat fokkers vrij om de pups voor lagere prijs aan te bieden;
  3. Er zijn meer onderwerpen die samenhangen met de maximale verkoopprijs zoals bijvoorbeeld dekgeld en de pupinformatiedienst. Het bestuur besluit deze onderwerpen tot de eerstvolgende AV ongewijzigd te laten;
  4. De AV stelt uiteindelijk de maximale verkoopprijs definitief vast evenals de ermee samenhangende onderwerpen. Daarom is de door het bestuur bepaalde prijs voorlopig en geldt deze tot de eerstvolgende AV. Tijdens die AV wordt de definitieve prijs bepaald.

Namens het bestuur,
Arend Zwaga
Secretaris