Eerstvolgende outcross


Op het laatste fokkersberaad van 1 maart 2020 zijn de mogelijke kandidaten voor het 5e ras gepresenteerd zonder dat er een beslissing werd gevraagd. De daadwerkelijke keuze zou gemaakt worden in het najaars fokkersberaad van 2020. Corona heeft behoorlijk roet in het eten gegooid en het lijkt erop dat er veel onzekerheid is of er de komende tijd een fokkersberaad mogelijk zal zijn.


De FAC heeft niet stil gezeten en is door gegaan met kijken naar geschikte kandidaten. De Landseer was de 4e op de lijst en uit de discussie op 1 maart 2020 hebben wij ook de indruk over gehouden dat er draagvlak was voor dit ras. Bij onze naspeuringen hebben we een – naar onze mening – geschikte  Landseer reu gevonden en de eigenaar van de reu heeft ingestemd met een outcross. Ook is er een teefje beschikbaar gesteld dat inmiddels al loops is.


Het fokkersberaad stond niet afwijzend tegenover de Landseer, de Aangewezen Jury is akkoord met de Landseer, het bestuur is akkoord, dus we gaan gebruik maken van dit “window of opportunity”. Mocht u interesse hebben in een pupje uit deze combinatie, houdt dan de website in de gaten en als u meer wilt weten kunt u contact op nemen via wetterfac.outcross@nvsw.nl.