Aanpassing fokreglementen


Op 1 december 2020 heeft de Raad van Beheer een verplichte wijziging aangebracht in het VFR. De Raad heeft ons er op geattendeerd dat wij deze wijziging nog niet hadden opgenomen in onze verenigingsfokreglementen. Het gaat om een wijziging in Artikel VIII.2 

Artikel VIII.2 is aangevuld met “haar halfbroer”. 
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.  

Wij maken u er op attent, dat deze wijziging heeft plaatsgevonden, aangezien dat gevolgen kan hebben voor het verkrijgen van een stamboom voor de geboren pups uit zo’n combinatie.
De verenigingsfokreglementen op onze website zijn conform deze verplichte wijziging aangepast.