Sancties


Het bestuur heeft sancties opgelegd aan een aantal leden. Daarbij zijn ook een aantal berispingen, die conform ons sanctiebeleid gepubliceerd worden in de Fryske Hounen, op de website en in de nieuwsbrief. De onderstaande personen hebben een berisping ontvangen:

  • Mw. E.B. de Vries uit Suwâld, voor het twee keer meewerken aan een dekking, zonder dat er een fokadvies is aangevraagd.
  • Dhr. G.J. Bode uit Driebruggen, voor het twee keer meewerken aan een dekking, zonder dat er een fokadvies is aangevraagd. Tevens wordt het fokkerscertificaat van Dhr. Bode ingetrokken.
  • Dhr. H. Nijdam uit Mijdrecht, voor het twee keer laten plaatsvinden van een dekking, zonder dat hij een fokadvies heeft aangevraagd.

Namens het bestuur,
Riemie Lasker-Olthof
Secretaris