Ernstige ziekte penningmeester


Afgelopen vrijdag 8 april kregen wij het trieste bericht dat onze penningmeester Wousje Bos zeer ernstig ziek is. Enkele dagen eerder had zij ons zelf nog medegedeeld dat zij haar functie wilde neerleggen. Inmiddels is duidelijk geworden dat zij de taken van penningmeester niet meer kan uitvoeren, en deze ook niet zal kunnen overdragen. Dit betekent dat betalingen en beantwoording van email vertraging op zullen lopen. Wij vragen van iedereen begrip hiervoor, en een beetje geduld.

E-mail zal automatisch worden doorgestuurd naar het bestuur.

Wij verzoeken u om declaraties of andere post vanaf nu te zenden naar onderstaand postadres:
Bestuur NVSW
Stationsstraat 98
9679 EG  Scheemda

Het bestuur wenst Wousje en haar gezin veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.