Wousje Bos overleden


Met verdriet delen wij onze leden mee dat onze penningmeester Wousje Bos op 16 april is overleden. Wij condoleren familie en bekenden met dit verlies en wensen hen sterkte de komende tijd. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor de NVSW en voor de Friese honderassen heeft gedaan. De uitvaart vindt plaats in besloten kring op vrijdag 22 april.

ND

Vrijwilligers die declaraties hebben ingediend welke nog openstaan, worden verzocht de declaratie even opnieuw te mailen naar penningmeester@nvsw.nl . Deze mail wordt automatisch doorgestuurd naar de secretaris van de NVSW. Per post kan ook naar: Stationsstraaat 98  9679 EG  Scheemda. Betaling zal dan zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Bestuur NVSW.