Indienen ledenvoorstellen


Op 9 juli 2022 organiseert de NVSW haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV). Reserveer alvast de datum! Agenda en locatie volgen tijdig van te voren. Het is voor alle leden mogelijk om eigen agendapunten en voorstellen in te dienen ten behoeve van de AV. Deze onderwerpen moeten wel uiterlijk 15 mei ingediend zijn bij het bestuur. Onderwerpen die na 15 mei zijn ingediend worden niet geagendeerd op deze AV.

Bestuur NVSW