Jan Anton Koers lid van verdienste


Jan Anton Koers lid van verdienste

Tijdens de AV van 9 juli is dhr. Jan Anton Koers benoemd tot lid van verdienste. Jan Anton nam wegens gezondheidsredenen afscheid als voorzitter van de NVSW. Hij vervulde die functie sinds 2017. In zijn dankwoord sprak zijn opvolger Henk van de Weitgraven namens het bestuur zijn waardering uit voor de inzet voor en de betrokkenheid  bij de NVSW. Met name noemde hij het samenbrengen van de DWVN en de NVSW als wapenfeit. De secretaris Riemie Lasker overhandigde Jan Anton het bijbehorenmde Delftsblauwe bord.