Nieuwe afspraken rondom herplaatsers.


In de afgelopen jaren heeft Stichting Zino ons vaak de helpende hand geboden bij het herplaatsen van een Stabij- en/of Wetterhoun. Door heel veel contacten met hun vrijwilligers, met veel kennis van Stabij- en Wetterhounen en met veel opvang in noodsituaties hoefde geen enkele hond in een situatie te verblijven, waar het onveilig was voor de hond , voor andere honden of voor personen. Door de snelheid van handelen hadden alle betrokkenen baat bij het grote netwerk van Stichting Zino.
Na gesprekken tussen bestuur, stichting Zino en de pupinformatiedienst is het volgende afgesproken:
“Wanneer een hond ter herplaatsing aan de NVSW wordt aangeboden, wordt de eigenaar gevraagd of de fokker al op de hoogte is gebracht van het besluit ter herplaatsing: vaak heeft de fokker via eigen kanalen mogelijkheden om zijn of haar gefokte honden toch nog een tweede kans te geven. Als na een week de (vaak nog meezoekende ) eigenaar en de fokker geen mogelijkheden zien om de betrokken hond een goede plek te geven, dan wordt Stichting Zino ingeschakeld om de zaak over te nemen op de voorwaarden, die Stichting Zino daaraan stelt.  Alle wachtenden, die  voor een herplaatser op de wachtlijst van de NVSW staan,  zullen ook persoonlijk over deze verandering op de hoogte worden gebracht.”

Lees hier alle informatie over dit onderwerp