AV op 3 juni


AV op 3 juni

Zaterdag 3 juni 2023 zal in de Aker te Putten de ledenvergadering (AV) worden gehouden. Aanvang 13.30 uur, zaal open 13.00 uur.
Leden kunnen tot 3 april voorstellen indienen bij het bestuur. Dat kan via de secretaris
Onderwerpen, welke niet op de convocatie zijn vermeld, kunnen wel in discussie worden gebracht, maar besluiten hierover kunnen in deze vergadering niet worden genomen (Statuten NVSW Art. 10.4 ).