In de adviesgroep dient de beschikking te zijn over de volgende expertises en competenties:

Vacature Adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen

Door het terugtreden van één de leden van de adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen is er een vacature ontstaan, die het bestuur graag wil opvullen.

Deze rasoverschrijdende adviesgroep richt zich op de toekomst van de Friese hondenrassen met name vanuit het vraagstuk van genendiversiteit. Het gaat daarbij met name over de lange termijnvraagstukken en dus niet om dekaanvragen of andere zaken, die onder de verantwoording van de fokadviescommissies vallen.

Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van de NVSW om op deze vacature te reageren

Taken
De taken van de adviesgroep zijn:

 • Studie van andere rassen bij de Raad van Beheer en/of binnen de kynologie
 • Inventarisatie van wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot fokbeleid
 • Analyse van gezondheidsgegevens ZooEasy van de Friese Rassen
 • Voorlichten/informeren van FAC’s, fokkersberaden en leden (op verzoek)
 • Opstellen van adviezen aan het bestuur
 • Mogelijkheden onderzoeken hoe draagvlak te creëren voor nieuwe manieren van verantwoord fokken.


Werkwijze

De adviesgroep brengt haar adviezen ongevraagd en gevraagd uit. Dit gebeurt volgens een model, dat speciaal ontwikkeld is door de adviesgroep zelf, in samenwerking met het bestuur. De adviesgroep volgt en analyseert wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de kynologische wereld. Ze vind daaruit de trends die van belang zijn voor de toekomst van de Friese rassen. Op basis daarvan brengt de adviesgroep adviezen uit.
Maar het kan ook voorkomen dat het bestuur of de FAC’s geconfronteerd worden met vraagstukken met een lange termijn perspectief, waarover het bestuur advies kan vragen aan de adviesgroep. De verdeling van de werkzaamheden doet de adviesgroep zelf, daarbij gebruik makend van de aanwezige expertise, competenties en sterke kanten van de individuele leden. De technische leiding van de vergadering is in handen van de voorzitter van de NVSW. De agenda en notulen worden gemaakt door de secretaris van de NVSW. Deze zijn beide geen lid van de adviesgroep en hebben uitsluitend een ondersteunende en faciliterende functie.

Een uitgebracht advies is een advies van de gehele adviesgroep en niet van een individueel lid; alle adviezen worden dan ook besproken en afgestemd in de adviesgroep alvorens het advies wordt uitgebracht.

De groep bestaat op dit moment uit:

 • Lida Reeskamp-Blok: tot enkele jaren geleden werkzaam als arts, met als specialisatie integrale geneeskunde en homeopathie. Keurmeester voor bijna alle rassen in rasgroep 7, en de Wetterhoun en het Kooikershondje in rasgroep 8. Als adviseur nauw betrokken bij het fokbeleid van zowel de Heidewachtel als de Grote Münsterlander. Vertegenwoordiger van Rasgroep 7/8 in de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid van de Raad van Beheer. Al vele jaren docent kynologische opleidingen, o.a. voor het vak erfelijkheidsleer, lid van de Werkgroep Opleidingen van de Raad van Beheer. Eigenaar van Heidewachtels.
 • Peter van Eldik: Bestuurslid van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Werkte ruim 30 jaar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, als docent fokkerij landbouwhuisdieren en populatiegenetica. Heeft een Wetterhounteef.
 • Dick Greve: Initiator en stimulator van het project Outcross Wetterhoun NVSW. Was geruime tijd voorzitter van de Fokadviescommissie Wetterhoun en bestuurslid NVSW.
 • Ruud Wubbolts: Bioloog. Geruime tijd voorzitter van de fokadviescommissie Stabijhoun en bestuurslid NVSW geweest.


Competenties in de adviesgroep

 • uitgebreide kennis over beide rassen
 • uitgebreide kennis over (populatie)genetica
 • vaardigheden in het bestuderen en interpreteren van wetenschappelijke publicaties
 • analytische vaardigheden
 • adviesvaardigheden
 • goede communicatieve vaardigheden
 • kunnen samenwerken in een team, m.a.w. openstaan voor een veelheid aan opvattingen, en bereid zijn daarover van gedachten te wisselen, teneinde een consensus te bereiken.


Voor verrijking van het werkveld van de adviesgroep zijn wij op zoek naar iemand met:

 • Een pragmatische instelling, inlevingsvermogen in de menselijke aspecten van de fokkerij, ervaring met of kennis van gedragspatronen, of aanverwante competenties.


Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over een goed netwerk met de Raad van Beheer, andere rasverenigingen en de academische wereld. Zij die niet eerder op een vacature in de adviesgroep hebben gereageerd, genieten de voorkeur.

Interesse om deze groep te komen aanvullen?
Heeft u interesse in deelname aan deze adviesgroep, ondersteunt u de uitganspunten en denkt u aan de genoemde expertises en competenties te voldoen, stuurt u dan uiterlijk 15 mei 2022 een uitgebreide mail aan het bestuur (secretaris@nvsw.nl).

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Dhr. J.A. Koers:
M: voorzitter@nvsw.nl
T: 06 5394 6050

Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, een lid van de adviesgroep en de beide voorzitters van de fokadviescommissies is onderdeel van de ‘sollicitatieprocedure’.

Het streven is om de adviesgroep in de loop van de zomer van 2022 weer compleet te hebben.