I would like to apply for a place on the waiting list for a Wetterhoun pup

Your gender
Initials:
Name:
Address:
Zip Code:
Town:
Country:
Phone number:
E-mail address:
Important!
Without e-mail address it is not possible to check the waiting list.
  or  
  or  
  or  
  or  
  or  

Als u belangstelling hebt voor een Outcross pup kunt u dat in de omschrijving aangeven.

Extra requests like a preference for a certain breeder (this part is optional):


Direct debit discount


Indicate how you want to make the payment of the first installment.
Indicate how you want to make the payment.


Pay with iDEAL
After sending the form you can make the payment using iDEAL.

Pay with PayPal
After sending the form you can make the payment using PayPal.

Betalen met doorlopende incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.
Het verschuldigde bedrag van de eerste betaling bedraagt .
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
ONHERROEPELIJKE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen een machtiging om eenmalig en onherroepelijk het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Als ik het niet eens ben met de afschrijving, kan ik mijn bank opdracht geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.
IBAN nummer:
t.n.v. (de naam waarop de rekening staat)

Digitale handtekening machtigingsverlener/rekeninghouder
(vul in: AKKOORD)

After a few weeks you will receive a letter of affirmation. You will also receive a code and a password with which you can check the waiting list on www.zooeasyonline.com to view your place on the waiting list.

More information on Wetterhounpuppies at:
Mrs Jantiena Bellinga
Kastanjestraat 10
9804 SG Noordhorn
The Netherlands
Telephone: 0031 594-505472
E-mail: wetterpupinformatie@nvsw.nl.

After a few weeks you will receive a letter of affirmation. You will also receive a code and a password with which you can check the waiting list on www.zooeasyonline.com to view your place on the waiting list.

More information on Wetterhounpuppies at:
Mrs Jantiena Bellinga
Kastanjestraat 10
9804 SG Noordhorn
The Netherlands
Telephone: 0031 594-505472
E-mail: wetterpupinformatie@nvsw.nl.