Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Fokken | Webwinkel | Fotogallery | Actueel | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Welkom!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen. Fijn dat u ons gevonden heeft!
U vindt hier informatie over onze twee prachtige Nederlandse rassen: de Stabijhoun en de Wetterhoun, maar natuurlijk ook over de vereniging en waarom ons werk zo belangrijk is. Er zijn pagina's die beschrijven wat de Fok Advies Commissies doen en over de trainingen die verzorgd worden door de Jacht en Werk Commissie. Uiteraard is er uitleg over de pupinformatiedienst en zijn er links naar fokkers die lid zijn van de vereniging en fokken volgens ons fokreglement. Dat fokreglement, en andere informatie over de NVSW staat hier vanzelfsprekend ook.
U kunt vooral ook genieten van heel veel foto's!
Kortom, er is genoeg te kijken en te lezen. Wij wensen u daar veel plezier bij!

Chris Hofkamp,
Voorzitter NVSW     


Wijzigingen voorzitterschap commissies

Zoals bekend is er n.a.v. een eerdere oproep voor leden van de JWC een interim JWC gevormd. De ontwikkelingen zijn nu zover, dat er ook behoefte is om e.e.a. te formaliseren.
Daarom vindt u hieronder een oproep voor de functie van voorzitter van de Jacht- Werk- en SportCommissie. Tijdens de komende AV zal worden voorgesteld deze commissie voortaan JWSC te noemen, waarbij de S voor Sport zal staan.
In de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur besloten om tot aan de invulling van deze vacature Dick Greve aan te stellen als interim-voorzitter van deze commissie. Tegelijkertijd zal de huidige functie van Dick Greve , voorzitter van de FAC Wetterhoun , tijdelijk worden waargenomen door Dick Vermeij (die tevens secretaris van het bestuur blijft).

 


Vacature voorzitter Jacht- Werk en SportCommissie  (JWSC*)

Taakomschrijving:

 • Draagt, in bestuurlijke zin, zorg voor het bevorderen van de initiatieven en activiteiten op het gebied van jacht, werk en activiteiten van de beide rassen en behartigt de daaruit voortvloeiende belangen in het bestuur
 • Adviseert (namens de JWSC) het bestuur en de algemene ledenvergadering over het te voeren beleid voor de JWSC
 • Treedt op als voorzitter van de JWSC, stuurt deze aan en ziet toe op de juiste uitvoering en handhaving van de reglementen van onze vereniging
 • Onderhoudt de bestuurlijke contacten met leden omtrent zaken op het gebied van de JWSC voor de Stabij- zowel als voor de Wetterhoun
 • Onderhoudt contacten met externe instanties/instellingen, ten behoeve van de jacht- en werkactiviteiten.
 • Draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van te houden proeven, wedstrijden en andere activiteiten
 • Onderhoudt contacten met buitenlandse zusterverenigingen, voor zover dit niet anders binnen de NVSW is geregeld
 • Treedt als voorzitter van de JWSC naar ‘buiten’ en geeft daarbij het goede voorbeeld


Profiel:

 • Ruime kennis en ervaring met de activiteiten die betrekking hebben op jacht, werk en andere activiteiten, dit voor beide rassen.
 • Kennis van de reglementen van de Raad van Beheer, Orjewa, NVSW en andere relevantie organisaties.
 • Leidinggevende kwaliteiten, kan groep aansturen (ook) in een informele sfeer
 • Actief en enthousiasmerend
 • Communicatievaardig
 • Heeft inlevingsvermogen en een luisterend oor
 • Belangenbehartiger, maar ook een teamplayer die oog heeft voor het grotere geheel
 • Organisatietalent
 • Beschikt over voldoende tijd


Reageren kan tot uiterlijk 10 februari bij de secretaris van het bestuur: secretaris@nvsw.nl

* Tijdens de AV van juni 2017 zal worden voorgesteld de naam van de commissie JWC te wijzigen in JWSC. (De S staat voor Sport en activiteiten die geen verbinding hebben met de jacht)


Enquête pupgeld / dekgeld

Graag willen we uw mening horen over het pupgeld / dekgeld. Dit willen we doen middels een enquête voor de leden.
De uitkomsten van de enquête worden gebruikt als advies aan het bestuur, die e.e.a. vervolgens opneemt op de agenda voor de AV in juni.
Wilt u mee doen met de enquête, ga dan naar de ledenpagina. Hier staat de enquête voor u klaar.

De werkgroep pupgeld / dekgeld Een goed begin van het nieuwe jaar!

 Bij deze nodigt de Jacht, Werk- & Sport commissie alle eigenaren uit die in 2017 willen werken met hun hond(en) voor een persoonlijke ontmoeting op 29 januari a.s. in het Dogcenter in Kerkwijk, in het midden van het land.

Klik hier voor meer informatie.