Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Fokken | Webwinkel | Fotogallery | Actueel | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Welkom!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen. Fijn dat u ons gevonden heeft!
U vindt hier informatie over onze twee prachtige Nederlandse rassen: de Stabijhoun en de Wetterhoun, maar natuurlijk ook over de vereniging en waarom ons werk zo belangrijk is. Er zijn pagina's die beschrijven wat de Fok Advies Commissies doen en over de trainingen die verzorgd worden door de Jacht en Werk Commissie. Uiteraard is er uitleg over de pupinformatiedienst en zijn er links naar fokkers die lid zijn van de vereniging en fokken volgens ons fokreglement. Dat fokreglement, en andere informatie over de NVSW staat hier vanzelfsprekend ook.
U kunt vooral ook genieten van heel veel foto's!
Kortom, er is genoeg te kijken en te lezen. Wij wensen u daar veel plezier bij!

Chris Hofkamp,
Voorzitter NVSW


Aankondiging :

Op 10 september zal er een extra Fokkersberaad Stabijhoun gehouden worden en op
19 november een extra AV. Allebei met als onderwerp:

Fokbeleidsplan Stabijhoun 2017-2032. Beide om 14.00 uur in "De Aker" te Putten.Outcross Wetterhounen: aanmelden voor deelname

Nadat de Raad van Beheer de NVSW toestemming heeft gegeven om het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen uit te voeren zijn er met succes twee outcrossnesten geboren, opgegroeid en uiteindelijk worden er dieren uitgekozen, die worden ingezet in de reguliere Wetterhounfokkerij. Dat betekent dat er nu weer ruimte, tijd en mogelijkheden zijn voor de volgende twee outcrossnesten. Het Fokkersberaad Wetterhounen van de NVSW heeft gekozen voor de volgende outcross-combinaties:

• Een combinatie met een Shikoku-reu.
• Een combinatie met een Airedale Terrier-reu.

Lees meer !


Werkbijeenkomst JWC 23 juni a.s. 19.00 uur
Onderwerp: Het uitwerken van beleid in meerjarenplan.

Over het tempo waarin naast de onderlinge proeven, ook officiële Orweja wedstrijden gehouden zullen worden, is een verschil van mening ontstaan tussen het bestuur en de JWC. Dit heeft er toe geleid dat enkele leden van de JWC eind april hun functie hebben neergelegd. Op  23 juni a.s. zal er een werkbijeenkomst zijn, waarop iedereen  kan meedenken en -praten over de toekomst van het werken met onze honden en de rol die onze vereniging daarin zou moeten spelen.

Alle leden die actief zijn met hun Wetterhoun of Stabij zijn van harte welkom. Natuurlijk hopen we ook dat er zich weer leden aanmelden, die lid willen worden van de JWC.
Meer informatie vindt u hier.