Home | Vereniging | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Fokken | Webwinkel | Fotogallery | Actueel | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Welkom!

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen. Fijn dat u ons gevonden heeft!
U vindt hier informatie over onze twee prachtige Nederlandse rassen: de Stabijhoun en de Wetterhoun, maar natuurlijk ook over de vereniging en waarom ons werk zo belangrijk is. Er zijn pagina's die beschrijven wat de Fok Advies Commissies doen en over de trainingen die verzorgd worden door de Jacht en Werk Commissie. Uiteraard is er uitleg over de pupinformatiedienst en zijn er links naar fokkers die lid zijn van de vereniging en fokken volgens ons fokreglement. Dat fokreglement, en andere informatie over de NVSW staat hier vanzelfsprekend ook.
U kunt vooral ook genieten van heel veel foto's!
Kortom, er is genoeg te kijken en te lezen. Wij wensen u daar veel plezier bij!

Chris Hofkamp,
Voorzitter NVSW


Eerste Engelse nest Stabijhouns met Nederlandse stamboom

Eigenaresse Christina Savage met haar ‘Nederlandse’ Stabijhouns

Bron: Nieuwsbrief van de Raad van Beheer, nummer 10, augustus 2015   link

Om te zorgen dat de Engelse en Amerikaanse Stabij- en Wetterhounpopulaties niet verloren gaan, biedt de Raad van Beheer de mogelijkheid voor nesten die in Engeland of Amerika geboren worden, in Nederland stambomen aan te vragen. Inmiddels zijn voor de eerste Engelse Stabijhouns op 13 augustus jl. stambomen
afgegeven. Een mijlpaal dus! 


Nederland heeft negen nationale rassen: Stabijhoun, Wetterhoun,  Markiesje, Nederlands  Kooikerhondje, Hollandse Herder, Saarlooswolfhond, Drentsche Patrijs, Nederlandse Schapendoes en de Hollandse Smoushond.
Enkele van deze rassen worden helaas (nog) niet erkend in het buitenland. De Stabijhoun en de Wetterhoun worden bijvoorbeeld niet erkend in Engeland en Amerika. Voor deze honden worden in Engeland en Amerika dus geen stambomen afgegeven.
Dit is niet alleen heel jammer, ook gaan zo de populaties aldaar verloren. In deze tijd waarin de RVB streeft naar grotere populaties en daarmee een grotere genenpool (om gezondheidsproblemen te verminderen), is dit betreurenswaardig.
Daarom hebben we in april overlegd met de Nederlandse Herdershonden Club en de Nederlandse Vereniging voor Stabijen Wetterhounen (NVSW) over de vraag hoe ervoor kon worden gezorgd dat de Engelse en Amerikaanse Stabij­ en Wetterhounpopulaties niet verloren zouden gaan. Besloten werd tot het bieden van de mogelijkheid om voor deze buitenlandse nesten stambomen af te geven.
Ook oudere nesten van vóór deze afspraak kunnen alsnog in ons stamboek ingeschreven worden. Dit is uniek in de geschiedenis van de Raad van Beheer!
Op het ogenblik is er voor de Stabijhoun nog een nest in behandeling, in Amerika.
Het nest uit Engeland hebben wij inmiddels afgerond en op 13 augustus stambomen afgegeven.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Diana Striegel van de NVSW, e-mail: international@nvsw.nl.

Útnoeging 

De Nederlânske Feriening foar Stabij- en Wetterhounen (NVSW) 

noeget alle eigeners fan in net registrearre Wetterhoun ( wêrfan ien as beide âlden in Wetterhoun is ) út, om diel te nimmen oan in keuring op Sneon 12 septimber 2015. bij it Griene Nêst yn Sumar

Foar mear ynformaasje klik hjir !        

 TV SPOT in het Fries 

Uitnodiging

De Nederlandse Vereniging voor  Stabij- en Wetterhounen (NVSW)

nodigt alle eigenaren van een niet- geregistreerde Wetterhoun (waarvan één of beide ouders een Wetterhoun is) uit om deel te nemen aan de eerste keuring op :
Zaterdag 12 september 2015 !!   bij it Griene Nêst in Suameer.

Voor meer informatie klik hier!                          TV SPOT NL

 Aanmelden kan bij Lineke Molenaar; tel 078-6823297; wetterfac@nvsw.nl


Vacatures dekadviseur FAC Stabijhounen                          

Voor meer info klik hier


__________________________________________________________________________

Oproep tot boycotten World Dog Show

Het bestuur van de NVSW heeft (middels een brief ) aan de RvB laten weten dat zij het niet eens is met het standpunt van de RvB m.b.t. de World Dog Show in China in 2019. Zij vraagt de RvB om deze show te boycotten. Tevens doet de NVSW een beroep op de keurmeesters om niet te gaan keuren op deze show. De brieven zijn verstuurd !
 


 

DNA-test Cerebrale Dysfunctie bij de Stabij

Het gen dat Cerebrale Dysfunctie (Neuro) veroorzaakt bij de Stabijhoun is gevonden. Het is nu mogelijk via het DNA te bepalen of een hond drager is van deze aandoening of vrij. Op de AV is het voorstel aangenomen om deze test verplicht te stellen voor fokdieren; een drager mag dan alleen worden gecombineerd met een vrije hond. Voor de test moet een kleine hoeveelheid bloed worden afgenomen bij uw hond.
Kosten en procedure DNA-test en bloedafname