Heeft u een klacht ?


Als u een klacht heeft, zijn er verschillende mogelijkheden;
  • Het is een klacht over een lid van een commissie, of over bijv. een fokkerijzaak. Dan dient u de klacht in bij de secretaris van de betreffende commissie en dan zal uw klacht daar onderzocht worden. Als u niet tevreden bent over de afhandeling door de commissie, dan kunt u zich tot het bestuur wenden.
  • Het is een klacht over een algemene beleidszaak, een verenigingsaangelegenheid, of over een bestuurslid. Dan dient u de klacht in bij de secretaris van het bestuur.

Klachten die bij het bestuur binnenkomen, worden zo snel mogelijk afgehandeld. Indien wenselijk kan er een gesprek plaats vinden met de indiener van de klacht. Als u niet tevreden bent over de afhandeling door het bestuur, kunt u zich tot de geschillencommissie wenden. De procedure daarvoor staat beschreven in bijlage C van het Huishoudelijk Reglement.