ZooEasy database informatie

Voorbeeld van een pagina uit ZooEasyDe NVSW-database ZooEasy Online is beschikbaar voor NVSW-leden, tegen een vergoeding van € 7,50 per jaar.

Wat kan ZooEasy?

ZooEasy is een online database waarin u de stambomen van alle Stabij- en Wetterhounen kunt inzien tot en met de eerste generatie. Het zijn z.g. doorklik-stambomen die zijn voorzien van foto's, mits de eigenaar die heeft ingestuurd.

De basisgegevens van individuele honden zijn aangevuld met gezondheidsuitslagen, showverslagen en de inventarisatielijsten. U kunt opzoeken welke nesten door welke honden zijn voortgebracht en zelf testnesten maken waarbij automatisch het inteeltpercentage berekend wordt.

Hoe krijgt u toegang tot de database?

U kunt zich abonneren op NVSW ZooEasy zodat u altijd toegang hebt tot de laatst bekende gegevens van onze honden. Het abonnement kost € 7,50 bij aanmelding en daarna wordt de jaarlijkse contributie met € 7,50 verhoogd.

Het abonnement vraagt u aan door HIER te klikken. u komt dan pagina waar u uw bestelling kunt afronden. U krijgt daarna een toegangscode waarmee u op ZooEasy Online kunt inloggen.

Staan er al foto's van uw hond(en) in ZooEasy?

Om de database zo compleet mogelijk te krijgen, vragen wij u om ons één of meerdere foto's toe te sturen van uw Stabij- of Wetterhoun(en).

  • graag in .jpg formaat met het stamboomnummer als bestandsnaam
    (bijvoorbeeld NHSB12345.jpg)
  • stuurt u meerdere foto's, dan graag een cijfer erachter
    (bijvoorbeeld NHSB12345-2.jpg
  • stuurt u deze per e-mail naar zooeasy@nvsw.nl

Ook oude foto's van overleden honden zijn erg welkom. Alle Stabij- en Wetterhounen vanaf 1947 staan in onze database en wij zouden hun gegevens graag completeren met foto's.

Er kunnen maximaal 5 foto's per hond worden geplaatst, één komt op de stamboom de andere in een bijlage. Bijvoorbeeld een foto van de kop, een foto van de hond in stand, een foto dat de hond actief is, enz.

Mijn foto staat al in ZooEasy​​​​​​​