Aanmeldformulier

Tarieven

Basislidmaatschap per kalanderjaar€ 35,00
Als u per incasso betaalt ontvangt u een korting van€ 5,00
Het basislidmaatschap komt dan dus per kalenderjaar op€ 30,00
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig€ 7,50
Toegang tot de NVSW-ZooEasy database per jaar€ 7,50


Gezinslidmaatschap per kalenderjaar€ 14,00
Als u per incasso betaalt ontvangt u een korting van€ 5,00
Lidmaatschap gezinslid per kalenderjaar€ 9,00


Wordt u in de loop van het jaar lid, dan geldt een andere regeling en is de
contributie als volgt:
Als u aanmeldt op of na 1 april is de contributie € 30,00 (25,00*) + eenmalig € 7.50
Als u aanmeldt op of na 1 juli is de contributie € 25,00 (20,00*) + eenmalig € 7.50
Als u aanmeldt op of na 1 oktober is de contributie € 20,00 (15,00*) + eenmalig € 7,50
Als u aanmeldt op of na 1 december is de contributie € 35,00 (30,00*) + eenmalig € 7,50 en hebt u ook voor het volgende jaar betaald.
* is het contributiebedrag na aftrek van de machtigingskorting

Gezinslid

Gezinsleden (ingeschreven op hetzelfde woonadres als het hoofdlid) betalen per jaar
€ 14,00 minus € 5,00 korting is € 9,00 als er per machtiging wordt betaald, maar geen eenmalig inschrijfgeld. Een gezinslid krijgt geen extra clubblad, maar heeft wel stemrecht op de Algemene Leden Vergadering. Indien u meer informatie wilt over het gezinslidmaatschap, kunt u een e-mail sturen naar leden@nvsw.nl

Wilt u de naam waarop het lidmaatschap komt te staan, a.u.b. dezelfde maken als de naam waarop het eigendomschap van uw hond staat (of komt te staan)? Dit om de administratie te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de hond de juiste eigenaarsvermelding in de database (ZooEasy) krijgt. Het voorkomt ook problemen met de Raad van Beheer als u in de toekomst zou willen fokken.


6x per jaar ontvangt u ons clubblad

April

Aanmeldings formulier

Uw geslacht *
Voorletters *
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
 
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres *
 
Hoe bent u met de NVSW
in contact gekomen?
 
Lidmaatschap *
Incasso korting *
Betaling lidmaatschap *
Betalen met iDEAL Na het versturen van het formulier kunt u de betaling van het verschuldigde bedrag voldoen met behulp van iDEAL.
Betalen met doorlopende incasso Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.
Het verschuldigde bedrag van de eerste betaling bedraagt .
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Betalen met machtiging Ondergetekende verleent hierbij aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen een machtiging om automatisch en onherroepelijk het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Als ik het niet eens ben met de afschrijving, kan ik mijn bank opdracht geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.
IBAN nummer *
Naamstelling rekeningnummer *
Handtekening * Digitale handtekening machtigingsverlener/rekeninghouder
(vul in: AKKOORD)