Gezondheid

WetterhounDe Wetterhoun is, ondanks de zeer kleine populatie, gelukkig (nog) een relatief gezond ras. De NVSW en de fokkers doen er alles aan om dat zo te houden. Desondanks zien we bepaalde aandoeningen min of meer regelmatig terug. Het fokbeleid van onze vereniging is erop gericht om deze zoveel mogelijk te beperken. Dat is nog niet zo eenvoudig want de oorzaak is niet altijd duidelijk en ook niet altijd erfelijk. En we mogen niet te veel honden van de fokkerij uitsluiten, want dan verliezen we erfelijk materiaal. Dat zorgt onvermijdelijk voor een hoger inteeltpercentage, en dat kan weer leiden tot juist méér erfelijke gezondheidsproblemen. We staan dus voor een uitdaging!

Hieronder staan in het kort de problemen die bij de Wetterhoun bekend zijn, hoe vaak (of hoe weinig) ze voorkomen in de populatie, en hoe de vereniging ermee omgaat.

Heupdysplasie (HD)

Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke factoren als milieufactoren. Symptomen zijn moeite met opstaan en kreupelheid aan de achterhand. HD kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's van de heupgewrichten. Uitslag HD-A is het beste, HD-E het slechtst.
Hoe vaak komt het voor: over de laatste 10 jaar gemeten wordt gemiddeld 2x keer per jaar röntgenologisch HD-D geconstateerd bij een Wetterhoun. HD E is in de afgelopen 10 jaar 1x vastgesteld. Klinische klachten worden daarbij echter zelden gemeld. Slechts een heel enkele keer is kreupelheid gezien die een operatie nodig maakte.
Het fokbeleid van de NVSW: HD-onderzoek is verplicht. Er mag gefokt worden met de uitslagen A, B, C en D, waarbij C en D uitsluitend gepaard mogen worden aan A of B. Met HD E mag niet worden gefokt.
Lees uitgebreidere informatie over Heupdysplasie

Elleboogdysplasie (ED)

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor 3 soorten ontwikkelingsstoornissen aan de ellebooggewrichten, veroorzaakt door zowel erfelijke als milieufactoren. Lijders vertonen kreupelheid aan de voorbenen. ED kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto's, dragers kunnen er niet mee herkend worden.
Hoe vaak komt het voor: gemiddeld 1 keer per jaar wordt ED bij een Wetter gemeld, waarbij de hond geopereerd is. Er is een goede prognose als er op tijd ingegrepen wordt.
Het fokbeleid van de NVSW: ED onderzoek is niet verplicht. Met lijders en bewezen dragers mag niet worden gefokt (onder bewezen drager verstaan we een hond die dezelfde aandoening in 2 verschillende nesten heeft doorgegeven). Directe familieleden van een lijder worden niet gecombineerd met honden die ook lijders onder hun directe familieleden hebben.
Lees uitgebreidere informatie over elleboogdysplasie

Severe Combined Immune Deficiency syndroom (SCID)

SCID is een erfelijke immuunziekte die leidt tot een verstoorde ontwikkeling van de witte bloedcellen. Pups maken zelf geen weerstand tegen infecties aan. Als de immuunstoffen uit de moedermelk opraken, ontwikkelen pups uiteenlopende ziekteverschijnselen. Ze overlijden tussen de 6 en 10 weken oud.
Hoe vaak komt het voor: sinds de DNA-test in 2009 beschikbaar is gekomen, worden er geen lijders meer geboren. Dragers hebben nergens last van.
Het fokbeleid van de NVSW: de DNA-test is verplicht bij fokdieren. Een fokdier hoeft niet te worden getest als beide ouders vrij zijn. Dragers worden alleen gecombineerd met vrije honden.
Lees uitgebreidere informatie over SCID

Hartafwijkingen

Bij de Wetterhoun komen enkele hartafwijkingen voor die onderling aan elkaar verwant zijn. Het gaat hier om incidentele gevallen, maar omdat er vaak wel een lijn te ontdekken is in de erfelijkheid houdt de FAC de meldingen hiervan goed bij.
Hoe vaak komt het voor: gemiddeld wordt 3x per jaar een hartaandoening gemeld
Het fokbeleid van de NVSW: met lijders mag niet worden gefokt. Een fokker die lijnen wil kruisen waarin een hartprobleem met dezelfde genetische oorsprong aan beide kanten werd gezien, wordt door de FAC gewezen op het risico.
Lees uitgebreidere informatie over de specifieke hartproblemen bij de Wetterhoun

Entropion

Een oogaandoening waarbij de rand van het ooglid naar binnen krult, meestal het onderste ooglid. De haartjes wrijven tegen de oogbol en veroorzaken irritatie. Kan het oog blijvend beschadigen indien onbehandeld. Goed operatief te verhelpen.
Hoe vaak komt het voor: entropion wordt zo'n 1 à 2 keer per jaar gemeld.
Het fokbeleid van de NVSW: lijders worden uitgesloten van de fok.
Lees uitgebreidere informatie over entropion

Cryptorchidie

Bij reuen dalen de teelballen niet altijd in. Soms eenzijdig soms tweezijdig. Dit vormt geen gezondheidsprobleem, maar omdat er niet mee gefokt mag worden, wordt het hier toch genoemd.
Hoe vaak komt het voor: cryptorchidie (eenzijdig en tweezijdig) wordt gemiddeld 4,5 keer per jaar gemeld.
Het fokbeleid van de NVSW: met eenzijdig cryptorche reuen mag niet worden gefokt. tweezijdig cryptorche honden zijn onvruchtbaar.
Lees uitgebreidere informatie over cryptorchidie

Sporadisch worden andere gezondheidsproblemen gemeld waarbij we lang niet altijd kunnen vaststellen of het een geïsoleerd geval betreft of dat het erfelijk bepaald is. Met deze honden mag in ieder geval niet worden gefokt. Een fokker die lijnen wil kruisen waarin hetzelfde probleem aan beide kanten werd gezien, wordt door de FAC gewezen op het risico.

Onderzoek en registratie gezondheid

Gezondheidsproblemen worden geregistreerd in onze database ZooEasy, we zijn daarbij afhankelijk van meldingen van eigenaren en fokkers. Alle Wetterhouneigenaren krijgen voorafgaand aan de fokkersdag een gezondheidsenquête, de honden zijn dan rond 9 maanden tot 1 jaar oud. Daarnaast worden jaarlijks gezondheidsenquêtes verstuurd aan eigenaren van honden die dat jaar 6 jaar worden.

De vereniging hamert op het melden van problemen, dat kan onder andere via dit formulier. Indien een trend wordt gesignaleerd, wordt daar fokbeleid op ontwikkeld.

Röntgenfoto van perfecte ellebogen Schematische weergave van Ductus Botalli