Nestbezoek van de NVSW

Alle nesten van NVSW-fokkers worden na de inentingen bij de dierenarts (rond 6 weken) bezocht door een speciaal opgeleide inventarisator van de NVSW. Deze nestbezoeker brengt de koopcontracten mee voor de toekomstige eigenaren. Tijdens het bezoek wordt geïnventariseerd hoe de geboorte is verlopen, of er problemen waren en hoe de pups het doen.

Een nestbezoek is dus ook een stukje controle, het geeft toekomstige eigenaren een extra zekerheid dat er gefokt wordt volgens de regels en dat fokkers de gemaakte afspraken nakomen. Heeft u als fokker nog vragen, dan kunt u die natuurlijk stellen.
Voor de vereniging is het een waardevolle gelegenheid om vroegtijdig problemen te onderkennen.
Indien er aanleiding is om vaker op bezoek te komen, zal dat worden gedaan.