Spermabank

Pilot spermabank


Het bestuur heeft in haar vergadering van 26 maart besloten tot een pilot ‘Spermabank’. Als vereniging hebben wij hiermee een uniek project, waar veel kosten aan verbonden zijn (zeker in het begin). Door het grote aantal leden zijn wij in staat hiervoor als vereniging onze nek uit te steken in het belang van onze beide rassen. Samen met onze fokkers en reueneigenaren moet dit mogelijk zijn. Het besluit is genomen op advies van onze adviesgroep ‘Toekomst Friese Hondenrassen’

Beoogd effect

Door dit plan wordt bereikt dat we van een grote groep reuen sperma in opslag hebben. Dit sperma kan worden ingezet als er door analyse van de populatie blijkt dat de genenpool smaller dreigt te worden. De maat voor opslag en inzet van sperma is de MeanKinship waarde (MK) die kan worden bijgehouden door extra programmatuur in ZooEasy en door de toekomstige programmatuur van Fit 2 Breed (F2B) van de Universiteit Utrecht(UU). Door de combinatie van spermabank en gerichte fokadviezen gebaseerd op MK en DNA-data kunnen we werken aan een stabiele genendiversiteit in de toekomst en erfelijke ziekten zoveel mogelijk voorkomen.

Pilot van een jaar

Het plan is opgesteld door de Adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen van de NVSW. En wordt voorafgegaan door een pilot van 1 jaar om de procedures uit te testen, evenals de medewerking van de fokkers. Uiteraard moet de praktijk gaan bewijzen of de opzet die is gemaakt ook daadwerkelijk goed uitgevoerd kan worden door de beide FAC’s. Na een evaluatie na een jaar wordt gekeken of het plan bijstelling behoeft. Daarmee kan de spermabank dan maximaal worden gebruikt. De evaluatie zal gericht zijn op het draagvlak dat er is binnen de vereniging, zowel bij fokkers als bij reuenhouders. Maar het gaat ook om de medewerking van de betrokken organisaties, het feitelijk opslaan van sperma, behoud van de genenpool, het effect op de MK, inteeltpercentage en de financiële haalbaarheid.

De uitvoering van de spermabank zal gebeuren door de FAC’s. Hun ervaring na het functioneren van een jaar is cruciaal. De komende tijd zullen de fokkers verder worden ingelicht via artikelen in de Fryske Hounen, deze nieuwsbrief en/of via een (digitale) bijeenkomst.

Plan is uniek

Het bestuur heeft in haar vergadering van 26 maart besloten met deze pilot van start te gaan. Als vereniging hebben wij hiermee een uniek project, waar veel kosten aan verbonden zijn (zeker in het begin). Door het grote aantal leden zijn wij in staat hiervoor als vereniging onze nek uit te steken in het belang van onze beide rassen. Samen met onze fokkers en reueneigenaren moet dit mogelijk zijn.

Presentatie met toelichting

Om meer inzicht te geven in de opzet van het plan heeft de adviesgroep een PowerPoint met gesproken toelichting gemaakt. U kunt die hier onder bekijken en beluisteren. In de komende tijd houden we u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestuur NVSW