Werkwijze FAC Wetterhoun

Wetterhoun

Werkwijze van de Fok Advies Commissie Wetterhoun. De WetterFAC

De FAC voor de Wetterhoun bestaat (buiten de voorzitter en secretaris) uit 5 fokadviseurs, de Pup-informatiedienst en de coördinator Outcross-zaken. Deze dragen zorg voor het behandelen van dek-aanvragen, het uitbrengen van dek-adviezen en het up-to-date houden en analyseren van actuele gezondheidsgegevens. Ook behoort het inventariseren van onze Wetters, het afleggen van nestbezoeken, het mede organiseren van fokgeschiktheidskeuringen, fokkersdagen en contact met fokkers etc. etc. tot hun taak.

Wanneer een Wetter-eigenaar besluit met zijn of haar hond een nestje te gaan fokken, krijgt deze te maken met regelgeving en te maken keuzes. Het fokken van een nestje doe je niet zomaar. Er moet voldaan worden aan het NVSW fok-regelement  (goedgekeurd door de algemene ledenvergadering) en de regels van de Raad van Beheer. Er is regelgeving op het gebied van erfelijkheid, gezondheid, fokgeschiktheid en op administratief gebied.


Ondanks dat alle informatie te vinden is op de website, dat formulieren te downloaden zijn en informatie te zoeken is, gaat er niets boven persoonlijk contact waarin alle voor-en nadelen zoals regelgeving, spannende zaken zoals de keuze van de reu, dekking en worp besproken wordt. Onze taak naar de fokker en dek-reu eigenaar is, om het hele proces van dek-aanvraag tot en met het afgeven van de pups, inclusief alle administratieve zaken te begeleiden.

Aanvraag dek-advies, de dek-aanvraag
Wanneer een fokker van plan is een nestje te fokken moet deze een dek-aanvraag indienen bij de FAC. Hiervoor dient het officiële aanvraagformulier van de NVSW  gebruikt te worden en deze dient twee tot zes maanden voor de te verwachte loopsheid te worden ingediend. Als de hond voldoet aan de regels en gezondheidseisen van het fok-regelement kan de dek-aanvraag in behandeling worden genomen. De fokker ontvangt een ontvangstbevestiging en de aanvraag wordt voorgelegd aan de dek-adviseurs. Er zijn twee soorten dek-aanvragen: De aanvraag voor een combinatie waarin de fokker zelf de voorkeur voor een reu aangeeft, en de open dek-aanvraag waarin de fokker geen voorkeur aangeeft.

Dek-aanvraag voor een combinatie
Bij de beoordeling van een combinatie worden niet alleen alle gegevens bekeken die over die combinatie bekend zijn, maar ook de gegevens over eventuele andere nesten en nestgenoten. Er wordt met name gekeken naar inteeltpercentage en gezondheid. Combinaties met erfelijke gezondheidsrisico’s worden vermeden mits deze bij de FAC bekend zijn. De FAC bekijkt dit over minimaal 4 generaties.

Er wordt overlegd met de fokker of de opgegeven combinatie wenselijk is en er wordt op eventuele risico’s gewezen. De FAC kan besluiten om een negatief dek-advies af te geven wanneer de combinatie risicovol is of niet voldoet aan de regelgeving. In dat geval worden altijd mogelijke andere combinaties voorgesteld waarvoor wél een positief dek-advies uitgeschreven kan worden en waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de fokker. Denk hierbij aan jachtpassie of andere te verwachten eigenschappen. De bouw van de reu kan een rol spelen en er kan er ook naar kleur en kleurvererving worden gekeken.

De keuze voor een specifieke reu doe je niet voor niets, daar zijn wij ons van bewust. Een fokker kan altijd zelf weer op zoek gaan en vragen of er nog andere mogelijkheden zijn.

Open dek-aanvraag
Bij open dek-aanvraag zoekt de FAC naar een passende combinatie, vervolgens wordt er op dezelfde manier gewerkt als met een combinatie voorgesteld door de fokker. Hier ook, altijd rekening houdend met de wensen van de fokker. Er worden indien mogelijk een aantal combinaties voorgelegd waaruit een keuze gemaakt kan worden. Voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt, kan de fokker de reuen bezoeken om ze in levenden lijve te zien. Dit geeft vaak een goed beeld van het een en ander en kan een keus vergemakkelijken.

Extra uitdagingen

Outcross
In 2014 heeft het outcross fokprogramma zijn intrede gedaan. Dit is het inkruisen van een aantal andere rassen met als doel de genenpool te vergroten, waarbij er minimaal 80% zuivere Wetters binnen de populatie blijven bestaan. Het voordeel van gereguleerd inkruisen is dat de kennis over het erfelijk materiaal maximaal is.

Bijlage-Wetters
Ook kunnen er vanaf die tijd stamboom-loze Wetterhoun en honden met een sterke gelijkenis aan de Wetter, de zogenaamde Look-a-like’s worden aangekeurd. Van deze honden is niet altijd alles bekend maar ze kunnen een waardevolle rol spelen binnen de fok.

Inteelt percentages en erfelijke afwijkingen.
De FAC streeft ernaar zoveel mogelijk verschillende honden te gebruiken om unieke combinaties tot stand te brengen. Volgens het fok-regelement en RvB regels moet het inteelt percentage gerekend over 4 generaties onder de 10% zijn. In de praktijk berekenen we de inteelt over de gehele populatie en blijven over 4 generaties gerekend altijd ver onder dit percentage.

De FAC toetst de combinatie op erfelijke afwijkingen aan de criteria vastgesteld door de NVSW.  In het NVSW fok-regelement en in de bijlage bij het koopcontract vindt u informatie over erfelijke en voor de fok beperkende aandoeningen. Het is een heel gepuzzel, honden hoeven geen last te hebben van een erfelijke aandoening om deze door te kunnen geven. Gelukkig hebben we de beschikking over ZooEasy Een database waar alle beschikbare informatie in op geslagen kan worden en onze grote rekenhulp is bij het bepalen van de inteelt.

Positief dek-advies en dan?
Bij een positief dek-advies kan de dekking en de komst van het nest voorbereid gaan worden.  De teefeigenaar en de dek-reu eigenaar krijgen een bevestiging van de positieve uitslag en kunnen met elkaar in contact treden zo dat al niet gebeurd is, om het een en ander kort te sluiten. Een nestje, het eerste, maar ook als er al meerdere nesten geboren zijn, is zowel een spannende als een intensieve periode. De FAC blijft de fokker, waar nodig en gewenst, tijdens dit gehele traject bijstaan.

Tot slot
Lidmaatschap van de FAC is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het behoud van onze Wetterhoun en van de verantwoordelijkheid naar onze fokkers.  Fokken is het inventariseren van het verleden, uitgaan van waarschijnlijkheden, kans berekenen en,… de wetenschap komt achteraf.  Maar met zo veel mogelijk kennis, informatie en inzet hopen we een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een verantwoorde en gezonde fok van de wetterhoun.