Foto’s voor de redactie stuurt u via: Voor het blad is hoge resolutie gewenst (minimaal 1 MB).

Redactie

Het mededelingenbladNVSW-leden worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van nieuws over onze rassen, inclusief fokkerij- en verenigingszaken. De redactie verzorgt de invulling hiervan en heeft daarbij de beschikking over 3 verschillende media:

 • Het verenigingsblad 'De Fryske Hounen' wordt 6x per jaar per post verzonden.
 • De digitale nieuwsbrief verschijnt indien nodig en wordt per e-mail verstuurd.
 • Deze website.

De redactie zorgt voor de samenstelling en tijdige uitgifte van het verenigingsblad.
De digitale nieuwsbrief wordt door de secretaris verzorgd. Tevens zorgt de redactie voor het actueel houden van de website.

Kopij

Kopij voor de digitale nieuwsbrief stuurt u naar secretaris@nvsw.nl

Gelieve kopij voor 'De Fryske Hounen' niet langer te maken dan maximaal 1 A4. De redactie behoudt zich het recht voor om tekst voor 'De Fryske Hounen' in te korten en te bewerken voor de leesbaarheid.

Kopij voor de redactie stuurt u naar: redactie@nvsw.nl

www.wetransfer.com

Leden van de redactie zijn:

Janet Borghuis (De Fryske Hounen)
Lisanne Bakker (De Fryske Hounen en fotoredactie)
Thea Adamson (De Fryske Hounen)
Ben Strik (website)
Dick Vermeij (website)

Onderwerpen per medium

Alle kopij en nieuws komen op één adres binnen en worden door de redactie verdeeld over de verschillende media. Per medium zijn er vaste onderwerpen en rubrieken waarbij sprake van overlap kan zijn.

Het verenigingsblad 'De Fryske Hounen':
 • Agenda, notulen en jaarstukken ten behoeve van de Algemene Vergadering.
 • Verslagen van de Clubmatch en Fokkersdagen en andere clubactiviteiten.
 • Relevante onderwerpen op het gebied van gedrag, opvoeding, welzijn, gezondheid, sport en fokkerij van onze rassen.
 • Regelgeving en overige informatie binnen de kynologie en ontwikkelingen op dat gebied, i.h.b. van de Raad van Beheer.
 • Publiceren van kopij/bijdragen van leden.
 • Evenementenkalender.

De digitale nieuwsbrief:
 • Nieuws over bestuurszaken, activiteiten van de verschillende commissies, evenementen als clubmatch, fokkersdagen, wandelingen en overige verenigingsaangelegenheden.
 • Nieuws over onderwerpen op het gebied van gedrag, opvoeding, welzijn, gezondheid, sport en fokkerij.
 • Evenementenkalender voor de korte termijn.
In de nieuwsbrief worden artikelen en nieuws doorgaans in verkorte weergave gepresenteerd, middels een link wordt u verwezen naar het volledige artikel op deze website, of verdere informatie elders.

De website:
 • Informatie over de opzet en de organisatie van de NVSW.
 • Informatie over beide rassen, inclusief de aanschaf van pups en het fokken van nestjes.
 • Dek-, geboorte- en overlijdensberichten.
 • Evenementenkalender voor de lange termijn.
 • Nieuwsrubriek met o.a. ingezonden nieuws van leden, waaronder behaalde resultaten van onze honden op tentoonstellingen en andere evenementen.
 • Een webwinkel.
 • Een Engelse versie van de site.
 • Fotogallery.
 • Ledenpagina's:
  • Dekreulijsten van beide rassen.
  • Showverslagen.
  • Nieuws voor leden en mededelingen vanuit het bestuur.
De digitale nieuwsbrief