NVSW-media

Het mededelingenbladNVSW-leden worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van nieuws over onze rassen, inclusief fokkerij- en verenigingszaken. De redactie verzorgt de invulling hiervan en heeft daarbij de beschikking over 3 verschillende media:

-Het verenigingsblad 'De Fryske Hounen' (DFH)
-Digitale Nieuwsbrieven
-De NVSW-website

Redactieleden:
Thea Adamson, tekstredacteur DFH; email: redactie.thea@nvsw.nl
Loek Frensen, fotoredacteur DFH; email: redactie.loek@nvsw.nl
Drew Adamson, vormgever DFH

Ben Strik, webmaster; email: webmaster@nvsw.nl
Dick Vermeij, webmaster; email: webmaster@nvsw.nlHet verenigingsblad De Fryske Hounen wordt 6x per jaar per post naar de leden verzonden. De redactie van De Fryske Hounen zorgt voor de samenstelling en tijdige uitgifte van het verenigingsblad.
Kopij voor De Fryske Hounen stuurt u naar: redactie@nvsw.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor om teksten voor 'De Fryske Hounen' in te korten en te bewerken voor de leesbaarheid.
Foto’s voor De Fryske Hounen stuurt u via
www.wetransfer.com.
N.B. Voor het blad is een hoge resolutie van minimaal 1MB gewenst in verband met het drukproces.
Sluitingsdata kopij volgende editie verenigingsblad 2023:  10 november 2023

Advertenties
Het is mogelijk om in 'De Fryske Hounen' een advertentie te plaatsen. Omdat dit toch in hoofdzaak een service voor onze leden is, en wij een vereniging zijn zonder winstoogmerk, heeft het bestuur onlangs de tarieven naar beneden bijgesteld.

De nieuwe tarieven zijn:
Advertentie hele bladzijde:        € 200,00  per nummer
Advertentie halve bladzijde:      € 100,00  per nummer
Advertentie kwart bladzijde:      €   50,00  per nummer

Als u besluit om voor een heel jaar advertentieruimte te reserveren, krijgt u korting, dan betaalt u namelijk maar voor 5 nummers. De oplage ligt rond de 4000 exemplaren, het blad verschijnt 6x per jaar

De digitale nieuwsbrief verschijnt indien nodig en wordt door de secretaris van de NVSW verzorgd. Kopij voor de nieuwsbrief stuurt u naar: secretaris@nvsw.nl.

Leden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door hun naam en adres te mailen naar leden@nvsw.nl.

De NVSW-website
De webmasters zorgen voor het actueel houden van de website. Content kunt u mailen naar webmaster@nvsw.nl

Onderwerpen per medium
Alle kopij en nieuws dat op het centrale adres redactie@nvsw.nl binnenkomt, wordt door de redactie verdeeld over de verschillende media. Per medium zijn er vaste onderwerpen en rubrieken waarbij er sprake van overlap kan zijn.

Het verenigingsblad 'De Fryske Hounen':
-Mededelingen van het bestuur;
-Verslagen van de Clubmatch, Fokkersdagen en andere clubactiviteiten;
-Evenementenkalender van NVSW-activiteiten;
-Relevante onderwerpen op het gebied van gedrag, opvoeding, welzijn, gezondheid, sport en fokkerij van onze rassen;
-Regelgeving, ontwikkelingen en overige informatie binnen de kynologie, i.h.b. van de Raad van Beheer;
-Ingezonden teksten/bijdragen van leden.

De digitale nieuwsbrief:
-Nieuws over bestuurszaken, activiteiten van de verschillende commissies, evenementen als clubmatch, fokkersdagen, wandelingen en overige verenigingsaangelegenheden;
-Nieuws over onderwerpen op het gebied van gedrag, opvoeding, welzijn, gezondheid, sport en fokkerij;
-Evenementenkalender voor de korte termijn;
-In de nieuwsbrief worden artikelen en nieuws doorgaans in verkorte weergave gepresenteerd, middels een link wordt u verwezen naar het volledige artikel op deze website, of verdere informatie elders.

De website:
-Informatie over de opzet en de organisatie van de NVSW;
- Nieuws voor leden en mededelingen vanuit het bestuur;
-Informatie over beide rassen, inclusief de aanschaf van pups en het fokken van nestjes;
-Dek-, geboorte- en overlijdensberichten;
-Evenementenkalender voor de lange termijn;
-Nieuwsrubriek met o.a. ingezonden nieuws van leden, waaronder behaalde resultaten van onze honden op tentoonstellingen en andere evenementen;
-De webwinkel;
-Een Engelse versie van de site;
-Fotogalerij;
-Ledenpagina's;
-Dekreulijsten van beide rassen;
-Showverslagen.


De digitale nieuwsbrief