Vacature bestuurslid algemene zaken

Om haar gelederen te versterken is het bestuur van de NVSW op zoek naar een nieuw bestuurslid.

De NVSW is van oorsprong een vereniging die tot doel had niet alleen het behoud en de bevordering van de fokkerij van de twee Friese Hondenrassen, maar ook het tot elkaar brengen van mensen die liefhebber waren van deze rassen. Dit was in 1947. De vereniging telt momenteel meer dan 4000 leden, en is daarmee één van de grootste, zo niet de allergrootste rasvereniging van Nederland.

In een snel veranderende maatschappij probeert de NVSW mee te veranderen, meestal met succes.

De laatste jaren gaan de ontwikkelingen echter zodanig snel, dat het bestuur zich soms voor grote uitdagingen gesteld ziet, die er voorheen niet waren.

De veranderingen zijn verschillend van aard. Ze liggen zowel op het maatschappelijke, sociale als wetenschappelijke vlak:
    • de mondigheid van de leden in de moderne informatiemaatschappij
    • de invloed van de overheid door bijvoorbeeld de AVG, de WBTR en de Wet Dieren
    • de invloed van de publieke opinie
    • de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie
    • de steeds grotere betrokkenheid met externe stakeholders, zoals de Raad van Beheer maar ook het bedrijfsleven

Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een bestuurslid algemene zaken.

Dit bestuurslid wordt gevraagd zich bezig te houden met:

  • juridische zaken, zowel intern (onze statuten, reglementen, de koopcontracten, het sanctiebeleid) als extern (de overheid en het bedrijfsleven)
  • het onderhouden van contacten met interne en externe partijen hierover, zowel schriftelijk als mondeling
  • het bestuur bijstaan bij het communiceren over ingewikkelde of gevoelig liggende onderwerpen
  • indien nodig een rol vervullen als mediator


Profiel-eisen voor het nieuwe bestuurslid:

  • Bij voorkeur een juridische achtergrond.
  • De wil en de vaardigheid om zich te verdiepen in nieuwe kennis en zich deze snel eigen te maken.
  • Beschikken over de wil en de vaardigheid om te luisteren, meningen samen te vatten en kort weer te geven, tegenstellingen helder in beeld te brengen en te denken in oplossingen.
  • Communicatief vaardig zijn in persoonlijk contact en het geschreven woord.
  • Beschikken over een achtergrond in het bedrijfsleven, en/of een pragmatische en nuchtere kijk hebben op economische en andere belangen die meespelen in het krachtenveld waarin de NVSW in deze moderne tijd opereert.


Het spreekt vanzelf, dat dit nieuwe bestuurslid zowel een vrouw als een man kan zijn.

Als u zich in dit profiel herkent, nodigen u wij u van harte uit om te reageren, en een gesprek met ons aan te gaan over deze functie.

Reageren per mail: secretaris@nvsw.nl
Postadres secretariaat: Stationsstraat 98, 9679 EG  Scheemda

Voor vragen en inlichtingen kunt u mailen of bellen met onze huidige voorzitter Dhr. Henk van de Weitgraven:
M: voorzitter@nvsw.nl
T: 06 – 30 72 42 47