Bijlage bij het koopcontract

Een aantal maanden geleden verschenen de eerste artikelen in de pers over - kort gezegd - garantie op rashonden en aansprakelijkheid voor het ‘fokproduct’.

Een aantal fokkers is inmiddels veroordeeld tot terugnemen van pups, schadevergoeding betalen en zelfs smartengeld betalen. Als ergste kwam een geval voor van een pup die epilepsie bleek te hebben en waarbij de fokker door de rechter is veroordeeld tot het betalen van een totaalbedrag van € 6.000,- Het spreekt vanzelf dat niemand ‘lijdend voorwerp’ wil worden in een vergelijkbare procedure.

Waarom worden fokkers veroordeeld tot het betalen van soms zeer hoge bedragen?
Dat is niet omdat de pup - zoals in dit geval - epilepsie heeft, maar omdat de fokker niet gemeld heeft aan de koper dat er epilepsie in het ras voorkomt en zelfs in de naaste familie. De pupkoper had daardoor niet de keus voor het wel of niet nemen van de bewuste pup.

Bovenstaande geldt ook voor andere erfelijke aandoeningen; deze moeten gemeld worden aan aspirant-pupkopers; zo niet dan kan de pupkoper de gang naar de rechter maken en de uitkomst daarvan is inmiddels voorspelbaar en kan voor de fokker behoorlijk in de papieren lopen.

Om niet elke fokker zelf te laten uitzoeken welke erfelijke aandoeningen er is onze rassen voorkomen heeft het bestuur besloten om de FAC’s te vragen om voor de Stabijhounen en de Wetterhounen een opsomming van de bekende erfelijke aandoeningen te maken.
Er is inmiddels voor de Stabij- en de Wetterhounen een bijlage bij het koopcontract verschenen waar de bekende erfelijke aandoeningen vermeld zijn met een beschrijving hoe vaak deze voorkomen.
Onze fokkers hoeven dit niet meer zelf uit te zoeken.
Dus fokkers: gebruik deze bijlage bij het koopcontract.

Mochten er nog nietgenoemde erfelijke aandoeningen geconstateerd worden dan is de fokker uiteraard verplicht de aspirant-pupkopers hierover in te lichten. Ook bij de FAC moeten dit soort erfelijke aandoeningen gemeld worden; enerzijds om dit soort aandoeningen aan te pakken en anderzijds om bijlage te kunnen bijwerken.

Download de bijlage voor de Stabijhoun hier