Dekreuen stabijhoun openbaar

Op deze pagina staan de dekreuen waarvoor de eigenaren toestemming gegeven hebben om hun gegevens hier te publiceren.
Door op de naam van de reu te klikken wordt een blad geopend met meer informatie.

Als een reu vol zit, kunt u met uw muis op zijn naam gaan staan om te zien wanneer hij weer beschikbaar komt.
Let op: er kunnen nog dek-aanvragen in behandeling zijn. Een reu kan vrijkomen als een geplande dekking wordt afgezegd.

Voor de reu-eigenaren:
Mocht u een dekaanvraag krijgen van een fokker die géén lid is van de NVSW (bijvoorbeeld uit het buitenland of vanuit een andere rasvereniging), dan is het de bedoeling dat u contact opneemt met de Fok Advies Commissie van de NVSW.
Zo’n combinatie moet ook aan het NVSW-fokreglement voldoen. Een Stabijhoun-reu mag maximaal 10 geslaagde dekkingen wereldwijd doen, waarvan maximaal 8 in Nederland.
Voor alle dekkingen geldt dat er een positief advies moet zijn uitgebracht door de NVSW.Naam


filmpjeGeboren VaderMoederNHSBCDEDHDnbbaa


volAlde Leane - Prins Pluto fan'e (Bb)05-05-17Sil-Pluto v. HummelstabijLutske Grietje fan'e Âlde Leane3082814drager
A300oÂlde Leane -  Tjibbe Siep fan'e09-04-20SiepOkki Harryette fan'e Âlde Leane3192448vrij
A32,50oAlwin13-06-13AlgerWybke fan'e Blommetún2928248vrij
A280oAnorro03-12-18Fienorro fan it HeidehiemDula3152050vrij
A350oAuke03-07-15RakkerDieke fan 'e Twellegeaster Buorren3010871vrij
A250oBeantsje Hiem - Onne Tys út it02-09-18Kerst Tys v.'t HondsdrafDiana Jetje út it Hounen Hûs3133740vrijvrijA32,50oBijgaarde v.d. Tjibbe05-11-16Aldert Hajo fan'e Nije SwemmerJente Aagje fan'e Âlde Leane3063015vrij
A350oBirrekoal - Dries uit dun21-12-13Dries fan 'e Twellegeaster BuorrenFemke2948984drager
A300oBirrekoal - Frits uit dun31-01-19Bauke v.'t Vaertse HoekskeSilke uit dun Birrekoal3147272vrij
A32,50oBlommetún - Bessel fan'e06-09-11Miente Fedde fan'e Âlde LeaneDjessie fan'e Blommetún2853364vrij
A360oBlommetún - Foppe fan 'e24-11-20Marrondales HesselMarrondales Geke3216954vrij
A400oBoerenerf - Donum v. ut29-05-18AlwinCita v. utBoerenerf3123983vrijvrijA300o


volBolke23-06-13Molle v.h. ZandhiemFemke uit dun Birrekoal2928821vrij
A400oBomke01-03-14Thorkel v.d. HouterdFrouke2955869vrij
A250oBorre23-06-13Molle v.h. ZandhiemFemke uit dun Birrekoal2928822drager
A32,50o


volBosschhagenwold - Thaco Hylke fan 't29-09-15Arjen Hylke Út it SudenTryska-Bente fan 't Bosschagenwold3019868vrij
A37,50oBrabantse Bont - Hirundo Hylke van ’t23-05-17Barry Dobbe v.d. MollehoeveDieke Aukje fan è Nije Leane3084061vrij
A27,50oBuiten de Waterpoort - Bruce v (Bb)24-08-19Foeke Lobbe fan't Wapse HiemWiebke v. Buiten de Waterpoort3169733vrijvrijA30.00oBuiten de Waterpoort - Jelle v2-06-14AncoBarones Berber v. t. Brabantse Bont2969622vrij
A32,50oBûnte Lok - Aldrik fan it3-9-16Hylke Sir v.d. WagenschuurGravin Godelinde v.d. Eenhoornleijn3055284vrijvrijA27,50o


volBûnte Lok - Merlijn fan it3-9-16Hylke Sir v.d. WagenschuurGravin Godelinde v.d. Eenhoornleijn3055283vrijvrijA300oBuske - Tjebbe Sinne v. 't11-02-14Dries fan 'e Twellegeaster BuorrenBijke Imre van 't Buske2954133vrij
A260oBûten Út - Hessel Gosse fân


02-06-21Gosse Its fan de FlintertunFenneke Inke fân Bûten Út3240174vrij
A350oButen Út Romke Bartelt fan22-05-15Bartelt Boica fan de Moaie HôvingenFamke Inke fân Bûten Út3006886vrij
A300oButen Út - Tjalle Bartelt fan22-05-15Bartelt Boica fan de Moaie HôvingenFamke Inke fân Bûten Út3006890vrij
A250oChapeaux Noirs Frodo Wobbe02-03-14Wobbe vd KwaakhoeveSaahr2956687vrij
A360oColorful Castle's Bonnie Prince


02-01-20Alwin fan è Grûn DollersFeia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen3182451vrij
A400o


volColorful Castle's Jamie Fraser02-01-20Alwin fan è Grûn DollersFeia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen3182447vrij
A32,50oDouwetille - Myke fân de09-05-19Barry Dobbe v.d. MollehoeveFân de Douwetille Byke3157794vrijvrijA22,500Doxahoeve - Tibbe v.d.11-05-19BomkeJeske v.'t Vaertse Hoekske3158865vrij
C250oDuchesse de Hedwige - Fox Falko (bb)04-04-18Sjoerd uit dun BirrekoalTilly Belle Duchesse de Hedwige3116991vrijvrijA300oEbke05-04-18Kerst Tys v.'t HondsdrafJifke v.d. Vronergeest3117845vrij
A380o


volEdser05-04-18Kerst Tys v.'t HondsdrafJifke v.d. Vronergeest3117846vrij
C12,50sEenhoornleijn - Graaf Govert vd19-04-14JelleWietske Toeska v.d. Eenhoornleijn2962624vrij
A230oEpke13-05-15Gijs Ymte fan't PeelhiemGeiske fan't Foksfamylje3005025vrij
A330oErf 't Elde - Loet-Bjorn v. (Bb)14-05-17Lokke Abe út it Hounen HûsSylke Jelke v. Erf 't Elde3083049vrijvrijA32,50oErf 't Elde - Romke Fabe v. (bb)08-09-19Fabe Tys fan e Grûn DollersSylke Jelke v. Erf 't Elde3171501vrijvrijA27,50oFlip23-07-19Doke-Thibo RohandinFrouke Yfke fân Bûten Út3166674vrijvrijA32,50oFoksfamylje - Kastor fan 't15-11-15Sibbe Chess fan it PolderhiemGeisha fan 't Foksfamylje3024780vrij
A350o


volFoksfamylje - Melle Fabe fan 't20-05-17Fabe Tjibbe út it SudenGeisha fan 't Foksfamylje3084159vrijvrijA27.50oFritske23-07-19Doke-Thibo RohandinFrouke Yfke fân Bûten Út3166671vrijvrijC22,50oGradje19-04-20SytzeBrechtsje v. Holwerda Sathe3193140vrij
C520oGriene Bergen - Falko Jurre fen'e (Bb)13-07-14Jurre Fledder út It Hounen HûsFemma Regina fen'e Griene Bergen3195468vrijvrijA


Grûn Dollers - Egbert Syb fan è26-04-16Arno-Yanis vom Eichenberger-HofGoaitske Roefke fan'e Âlde Leane3042229rij
A27,50oGrûn Dollers - Fabe Tys fan e (bb)15-11-16Kerst Tys v.'t HondsdrafAkke fan 'e Grûn Dollers3063716vrij
A250oGrûn Dollers - Foeke Tys fan e (Bb)15-11-16Kerst Tys v.'t HondsdrafAkke fan 'e Grûn Dollers3063714vrij
A380oHaersterwei - Nanne Koen fan de20-03-17Koen Jelle fan'e Âlde LeaneKlaske-Diede fan de Haersterwei3076729vrij
A300oHengeler Hûs - Bauke Yoep v.h.12-10-20Yoep Binke v. Holwerda SatheClaske Beertje v.d. Mollehoeve3210905vrijvrijA400oHollandse Hout - Guus Jurre v.'t. (Bb)19-10-13Jurre Fledder út it Hounen HûsDieuwke Aitske v.'t Hollandse Hout2917108vrij
A350oHolwerda Sathe - Abe Jilles van (Bb)


06-09-17JillesOdina Fardou v. Holwerda Sathe3095607vrij
A380oHolwerda Sathe - Aeldert Jilles van (Bb)


06-09-17JillesOdina Fardou v. Holwerda Sathe3095609vrij
A400o


volHolwerda Sathe - Alwin Jilles van (Bb)


06-09-17JillesOdina Fardou v. Holwerda Sathe3095608vrijvrijA400oHolwerda Sathe - Douwe Epke v.03-12-19EpkeYfke Liefke v. Holwerda Sathe3179662vrijvrijA32,50oHolwerda Sathe - Epke Sytze van26-06-20SytzeCilla Sinne v. Holwerda Sathe3200029vrij
A300oHolwerda Sathe - Foppe Hidde Siebe v. (Bb)


25-04-21Hidde Waldo út it Hounen HûsYfke Liefke v. Holwerda Sathe3233074vrijvrijA32,50oHolwerda Sathe - Gauke Aeldert v.
05-05-21Aeldert Jilles v. Holwerda SatheMarrondales MaaikeLOSH 9202911vrij
B


volHolwerda Sathe - Yoep Binke van25-01-17Binke fan de WettertoerLiefke Twadde fan it Liemerspoort3070148vrij
A37.50oHondsdraf - Sil Jurre v. 't


13-04-19Jurre Koen fan de ParrehôfJansje v.'t Hondsdraf3155387vrij
A400oHummelstabij v. - Oscar-Tibbe21-03-12Oscar vd EenhoornleijnSterre fân de Nijstedter Feart2875288vrij
A300
Jelle (bb)30-03-18Jelle fan de Fryske StrúnersDora Jetje út it Hounen Hûs3116726vrij
C17,50oJigs (Bb)16-08-16Bartelt Boica fan de Moaie HôvingenTrias3054843vrij
A270oJitze01-02-20Alwin fan è Grûn DollersLobke3216118vrijvrijA3500Koekoekswald - Kerst Fan t15-12-15Ebert-Dapper fan de HaersterweiGeertje fan t Koekoekswald3027863vrij
A32,50oLaifdevol Hoes - Basco Jouk v.'t01-04-20AlbeJanneke Aagje fan'e Âlde Leane3191246vrij
A32,50oLiemerspoort - Bauke Tredde fan it07-01-13Auke Manus v. 't Hollandse HoutMaika fan't Saksenhiem2909379vrij
C182o


volMarrondales - Tymon25-02-19Youp Binke van Holwerda SatheWyke Bente van de Wagenschuur3150033vrij
A37,50oMelle (Bb)11-03-21Foeke Lobbe fan't Wapse HiemNynke3227571vrij
A32,50oMiddelzee's Foppe Twarres27-04-17Foppe Jippe fân Bûten ÚtMiddelzee's Elske Twarres3080441vrij
A250oMiddelzee's Hidde Twarres23-12-13Sjouwke Jorne fân Bûten útPlien fân Fryske Komôf2948645vrij
A350oMildershoof - Boris Kaj v.13-04-13Kaj v.'t Hooge HoltBolo v.d. Bijgaarde2919984drager
A280vMoaie Hôvingen - Gijs Eko Walt fan de25-09-12Anton Jelmer fan de Moaie HôvingenAiske Jidske Dibbe fan'e Âlde Leane2898560vrij
C350oMoaie Hôvingen Ime Mees fan de18-08-14Mees uit de Kleine DommelvalleiEnny Doutzen fan de Moaie Hövingen2976105vrij
A400o


volMoaie Hôvingen Maiko Sjobbe fan de28-05-17Friso Tjibbe Út it SudenEnny Doutzen fan de Moaie Hôvingen3085226vrij
A400o


volMoaie Hôvingen - Nomme Hymke fan de


28-03-18Dytmer Rieme fan de Moaie HôvingenHyke Wiske fan de Moaie Hôvingen3116264vrijgr 1A360oMoatheukske - Boaike v t23-03-14Auke Manus v. 't Hollandse HoutBaike Fan'e Feanhiem2959112vrij
A400oMolenaars Hiem - Douwe Boyke fan't04-10-11Boyke v.d. KwaakhoeveFamke fan't Fûgelhiem2856069vrij
A300oMollehoeve - Barry Dobbe v.d.30-03-12Ype Sjerk fân Bûten ÚtSanne Dibbe fan de Roazetún2876947vrij
A380oMollehoeve - Djibbe Lokke vd (Bb)08-04-18Lokke Abe út it Hounen HûsBeertje Senna v.d. Mollehoeve3117964vrijvrijA32,50oMollehoeve - Drikus Lokke vd (Bb)08-04-18Lokke Abe út it Hounen HûsBeertje Senna v.d. Mollehoeve3117963vrijvrijA350oMollehoeve - v.d. Fyr Fedja20-05-21FedjaCzaar Beertje v.d.Mollehoeve3235835vrijvrijA250o


VolMorris21-03-18SakeKendra of the Dutch Working Class3115134vrij
A380
Nije Dei - Boike Tjerk fan de24-09-18SytzeDoutzen3134592vrij
A300oNije Dei - Boike Tys fan de24-09-18SytzeDoutzen3134591vrij
A200oPeelhiem - Hoppe-Beau fan 't07-11-15Abel Beau fan Dútser LânsdouweDibbe-Cilke fan't Peelhiem3023629vrij
A27,50oPeelhiem - Jessie-Bram fan 't27-02-17PeerDibbe-Cilke fan't Peelhiem3074032vrij
A32,50oRohandin - Doke-Thibo7-10-16Doke vd Nesse OldekerkeJiske-Frodo Rohandín3059640vrij
A230oRohandín - Sil-Jari16-12-13Body-Tico fan 't BosschagenwoldLinde-Jiske v. Hummelstabij2948944vrij
A350oRuyghe Boontjes - Tibbe Jaitze fan de02-12-13JaitzeNoor fân Fryske Komôf2946679vrij
A330oSwijnckel v.'t - Lubbe


28-04-20Chapeaux Noirs Frodo WobbeAyla Bente van de Wagenschuur3194318vrijvrijA

volSiebe25-03-15Bram Beike fan de BoskstêdeBesje fàn é Hoppemastaete2998897vrij
A32,50oStardust In Your Eyes Dream Forest17-02-19Hoppe-Beau fan 't PeelhiemBerber3149338vrij
A250oSudewyn - Skarlún Wiebe fan 'e13-04-17FerryWinske Baike fan 'e Sudewyn3079729vrij
C200oSudewyn - Winske Jorre fan 'e


14-16-13Hollânske Nije Willem BaukeWarbere Meiske fan 'e Sudewyn2928039vrij
A37,50oSybe20-01-16Sjouwke Jorne fân Bûten ÚtAukje fan è Grûn Dollers3031441vrij
A250oSyp (bb)29-03-21

Fabe Tjibbe út it SudenWietske fàn de Lytse Lauwers3230815vrijvrijA300o


volSytze12-12-15AncoWarbere Floortje fan 'e Sudewyn3027537vrij
A37,50oTerpsehoek - Mika uit de


30-09-13SiriusTinka uit de Terpsehoek2940112vrij
A380oTibbe


20-04-17Fabe Tjibbe út it SudenBesje fàn é Hoppemastaete3080107vrij
A330oTibbe Heike28-01-20FrodoHeike Jetje út it Hounen Hûs3184294vrij
A32,50oTredde Leane - Ymte Mees fan 'e01-08-15YmteSil Yfke Dibbe fan 'e Tredde Leane3013642vrijvrijA350oTrijebergje Doeke-Nico fan 't26-04-20Lûke Lotus fan de Moaie HôvingenFan 't Trijebergje Aukje-Indy3194293vrij
A22,50oTrompeborgh - Karel Donder v.d.28-04-10Lútsen Joppe v.d. EenhoornleijnHaitske v.d. Trompeborgh2792415vrij
C230oTsjibbe (Bb)15-05-13Fledder fan de MuddehounenRinske Teuntje ut it Hounen Hûs2925187vrij
A350oÚt it Suden - Helmer Jelmer07-09-14Anton Jelmer fan de Moaie HôvingenBregje Fenna Út it Suden2978708vrijvrijA400oÚt It Suden - Lobbe Its


08-02-17Its Abe Tibbe fan'e Âlde LeaneFroukje Lobke út it Suden3071580dragervrijA350oÚt it Suden - Melle Tjibbe13-07-17JillesBregje Fenna Út it Suden3090818vrijvrijA250oUut D' Ôôge Dune - Denzi24-09-16Sjoerd uit dun BirrekoalBine Uut D' Ôôge Dune3057870vrij
A350oVaertse Hoekske - Benji-Abe v.'t21-02-18Bouke fan 'e Twellegeaster BuorrenMayke v.'t Vaertse Hoekske3112061vrij
A400oVaertse Hoekske - Jesse v.'t17-11-15Aike Jesse v.d. SchaopdiekMayke v.'t Vaertse Hoekske3023358vrijvrijA250oVoorbaen - Calvin Skip v.d.09-12-17Epke Skip fan it KlaverlânMajka3105428vrij
A300oVronergeest - Jouke v.d.04-03-14Ebert-Dapper fan de HaersterweiDetsje2956621vrij
A300oWadehem - Durk v. (zwartschimmel)27-09-13Ype Sjerk fân Bûten ÚtTwirre2944690vrij
A350oWagenschuur -Hylke Sir v.d.28-12-12Sir Tievo v.d. EenhoornleijnSietske2908121vrij
A330oWaterplaats - Diede Hope vd  (Bb)10-03-20Memphis Trûdel v.d WaterplaatsLune Hope Duchesse De Hedwige3189210vrijvrijA32,50oWaterplaats - Memphis Trûdel v.d.07-11-14Mees uit de Kleine DommelvalleiAagje Hertsje v.d. Waterplaats2984581vrij
A400o


volWester29-08-16Foppe Jippe fân Bûten ÚtMajka3055518vrijgr 1A250oWetter Spetters - Dew fan e19-02-18Jelle v Buiten de WaterpoortAafke fan é Grun Dollers3111941vrij
A380o


volWetter Spetters - Escher fan è (bb)13-07-18Kerst Tys v.'t HondsdrafAyke fan è Wetter Spetters3130252vrij
A400oWiebo11-04-17Sibbe Chess fan it PolderhiemGiske fan't Foksfamylje3078480vrijvrijA27,50oWylde See - Fenne Popke fan e08-03-15Feike fan't FoksfamyljeDoutzen Sinne2996674vrij
A27,50oWytze


16-10-18Arno-Yanis vom Eichenberger-HofWybke fan 'e Blommetún3137365vrij
A350oZandhiem - Maiko Rintje v.h.17-12-14Bauwe Maiko v.'t Hollandse HoutOda Pipa v.h. Zandhiem2989294vrij
A350oZandhiem - Vrodo Slash vh  (Bb)23-02-19Lune Bruno Duchesse de HedwigeFenna Rasja vh Zandhiem3149660vrij
A250oZonnehoeve - Atse

21-01-19Dauwe Kjeld fan è Grûn DollersEva Saske Zonnehoeve3146779vrij
A32.50oZonnehoeve - Bessel04-03-20Ime Mees fan de Moaie HôvingenEva Saske Zonnehoeve3188520vrij
A300oZonnehoeve - Wigert27-10-17Barry Dobbe v.d. MollehoeveEva Saske Zonnehoeve3100803vrij
A360o(bb) = bruin
(Bb) = bruinverervend