Statuten en reglementen

Een echte WetterhounHuishoudelijk Reglement NVSW (versie 2021) PDF-bestand

Statuten NVSW (versie 2018) PDF-bestand

Fokreglement Stabijhounen (versie 2019) PDF-bestand

Brief van de Raad van Beheer behorende bij het fokregelement van de Stabijhoun (2017) PDF-bestand

Fokreglement Wetterhounen (versie 2016) PDF-bestand

Gebruikersdocument Stabijhoun (versie 2019) PDF-bestand
behorend bij het VFR Stabijhoun

Gebruikersdocument Wetterhoun (versie 2016) PDF-bestand
behorend bij het VFR Wetterhoun

Brief van de Raad van Beheer behorende bij het fokregelement en gebruikersdocument van de Stabijhoun en Wetterhoun (2016 )

Sanctiebeleid van de NVSW

Privacyverklaring en cookiebeleid van vereniging NVSW