FAC Wetterhoun

Met fokadviezen staat de commissie u graag met raad en daad bij.

Voorzitter FAC Wetterhoun

Vacant

De mail wordt tijdelijk doorgestuurd naar de coordinator outcross
E-mail: wetterfac.voorzitter@nvsw.nl

Secretaris FAC Wetterhoun

Loek Smits
Simon Vestdijkstraat 59
1321 BW Almere
036-5350858

E-mail: wetterfac.secretaris@nvsw.nl
(dek-adviesaanvragen naar dit adres of e-mailadres)

Coördinator Outcrosszaken Wetterhoun

Lineke Molenaar
Tel: 078 - 682 32 97
E-mail: wetterfac.outcross@nvsw.nl
Lees hier alles over de wijze waarop de FAC dek-adviesaanvragen beoordeelt

Overige leden Fok Advies Commissie Wetterhounen

Tjitske WesterbaanFokadviseur

Kim SiebersFokadviseur

Limmie van der WoudeFokadviseur

Trudi van SchaikFokadviseur

Jovka PauwelsFokadviseur en analyses en prognoses n.a.v. actuele gezondheidsgegevens
Jantiena BellingaPupinformatiedienst
Cobie OuwehandPupinformatiedienst


Wetterhounpup

Heeft uw hond een erfelijke aandoening, meld het dan alstublieft bij de FAC. Dit is van groot belang voor de fokkerij.