DNA-test Cerebrale Dysfunctie bij de Stabij

In 2015 heeft de faculteit Diergeneeskunde van Utrecht het gen gevonden, dat de Cerebrale Dysfunctie (Neuro) veroorzaakt bij de Stabijhoun. Het is nu mogelijk via het DNA te bepalen of een hond drager is van deze aandoening of vrij. Deze test is verplicht gesteld voor fokdieren, voor het verkrijgen van een positief dekadvies.

Er zijn twee manieren om de DNA test uit te laten voeren:

  1. Bij de Universiteit Utrecht (kost ca. € 75,- en resultaat duurt max 4 weken)
  2. Bij Laboklin (kost € 60,50 + € 9,15 min 20% ledenkorting, duurt ongeveer 2 weken)


Als beide ouderdieren vrij zijn zijn de nakomelingen ook vrij en is een test niet nodig.



Methode 1.



Download hier het aanvraagformulier voor de DNA-test: link
U kunt bloed af laten nemen bij de dierenarts. De universiteit stuurt de rekening (ca. € 75,-) toe.
Bij de dierenarts betaalt u alleen het consult en de bloedafname.

Om een extra consult uit te sparen, kunt u de bloedafname combineren met een toch al gepland bezoek aan de dierenarts, bijvoorbeeld voor vaccineren of röntgenen.



Methode 2.

Bij Laboklin kan gratis een testpakket met swabs worden aangevraagd via Testpakket bestellen
Het testformulier kunt u hier downloaden [Download testformulier]
Dit testpakket en het ingevulde formulier neemt u mee naar uw dierenarts, samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van uw hond. De dierenarts controleert het chipnummer van uw hond en neemt wat wangslijmvlies af, hij vult tevens de dierenartsgegevens in die nodig zijn voor het certificaat en stuurt het pakket terug naar Laboklin.

Foto: Wiebke V. Buiten de WaterpoortBelangrijk:

  • vult u op het formulier testnummer 8314 in, testnaam: Cerebrale Dysfunctie (Stabijhoun)
  • vinkt u op het formulier nr. 8105 aan (certificaat)


Kosten De DNA-test kost € 60,50 incl. BTW en het certificaat kost € 9,15 incl. BTW
U krijgt 20% korting op deze prijzen als u een kopie van uw lidmaatschapsbewijs van de NVSW met de swabs meestuurt. Indien u geen lidmaatschapskaart heeft, kunt u een kopie opvragen bij leden@nvsw.nl

Foto: Wiebke V. Buiten de Waterpoort


Om een extra consult uit te sparen, kunt u de DNA-afname combineren met een toch al gepland bezoek aan de dierenarts, bijvoorbeeld voor vaccineren of röntgenen.

DNA-profiel

Het DNA-profiel is sinds 2014 verplicht voor fokdieren door de Raad van Beheer, het wordt gebruikt voor afstammingsonderzoek van de pups. Indien u met een reu, geboren vóór 14 juni 2014 wilt gaan fokken, kunt u de DNA-afname ook combineren met de aanvraag van het DNA-profiel. U kruist op het formulier dan ook nr. 8107 DNA-profiel (Identiteit, genetische blauwdruk) aan. Deze kost € 42,70 incl. BTW.
Van teven wordt wangslijmvlies afgenomen door de chipper van de Raad van Beheer als deze het nest komt chippen.
Van honden geboren na 14 juni 2014 is bij het chippen in het nest al een DNA-profiel vastgelegd.

Internationaal

Neem contact op met de vestiging in uw land om het testpakket en formulier toegestuurd te krijgen. De korting geldt internationaal.