Fokgeschiktheidskeuringen

Om deel te nemen aan de fokkerij moet een Stabij- of Wetterhoun aan verschillende criteria voldoen, waaronder het behalen van een exterieur-kwalificatie. Voor de Wetterhoun volstaat 1 kwalificatie (Zeer goed of Uitmuntend) en voor de Stabijhoun moeten 2 exterieurkwalificaties worden behaald (Zeer goed of Uitmuntend). Deze kwalificaties kunnen worden behaald op een hondenshow of clubmatch, mits de keurmeester bevoegd is voor het ras en het opleidingstraject van de NVSW heeft gevolgd.

Naast bovengenoemde kwalificaties is het sinds 2012 ook mogelijk om aan een Fokgeschiktheidskeuring deel te nemen: twee keurmeesters keuren dan elk afzonderlijk de hond en bepalen samen of de hond “fokgeschikt” is en maken gezamenlijk het keurverslag.  Deze fokgeschiktheidskeuringen worden verspreid door het land, op 3 momenten gehouden. Aan elke keuring kunnen maximaal 30 honden deelnemen. Na de keuring is er ook gelegenheid om de hond te laten inventariseren (de hond wordt nauwkeurig opgemeten en er worden vragen over de gezondheid, over de woonsituatie en het gedrag gesteld). De deelnemers krijgen na inschrijving een tijdslot, waarin men aanwezig moet zijn en dat betekent, dat er nauwelijks wachttijd ontstaat.

Voorwaarden, die van belang zijn:
Uw hond moet minimaal 15 maanden oud zijn en over een stamboom beschikken U dient lid te zijn van de NVSW De NVSW is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van de keurmeesters Het keurverslag wordt binnen enkele dagen na de keuring per mail aan de eigenaar gezonden De kosten bedragen 40 euro per hond

Voor dit jaar zijn de keuringen vastgesteld op:
7 juli 2024 bij de KC Delft
21 september 2024 bij de KC Zwolle
2 november bij manege de Kraal in Nederweert

Namens de beide Fokadviescommissies,
Lineke Molenaar