Fokgeschiktheidskeuringen


Bepaalde resultaten die u met uw hond behaalt op een officiële hondenshow zijn voldoende om een fokadvies bij de één van de FAC's aan te vragen. Steeds vaker maken (toekomstige) fokkers echter gebruik van de mogelijkheid om met hun reu of teef mee te doen aan een door de NVSW georganiseerde fokgeschiktheidskeuring. Tijdens zo'n keuring laat u uw hond beoordelen door twee keurmeesters, die bevoegd zijn voor het betreffende ras. De keuring gebeurt in één ronde, vaak volgens een vast tijdschema.  De volgende voorwaarden zijn van belang:

  • Uw hond dient minimaal 15 maanden oud te zijn en over een stamboom te beschikken.
  • U dient NVSW-lid te zijn.
  • Uw hond krijgt geen showkwalificatie, maar als aan de voorwaarden voldaan wordt wel het predicaat fokgeschikt.
  • Het keurverslag wordt u later per email toegezonden.
    De kosten bedragen € 40,- per deelnemende hond.

 


Graag tot ziens!
Namens de beide FAC's,
Lineke Molenaar,