Fokgeschiktheidskeuringen

Bepaalde resultaten die u met uw hond behaalt op een officiële hondenshow zijn voldoende om een fokadvies bij de één van de FAC's aan te vragen. Steeds vaker maken (toekomstige) fokkers echter gebruik van de mogelijkheid om met hun reu of teef mee te doen aan een door de NVSW georganiseerde fokgeschiktheidskeuring. Tijdens zo'n keuring laat u uw hond beoordelen door twee keurmeesters, die bevoegd zijn voor het betreffende ras. De keuring gebeurt in één ronde, vaak volgens een vast tijdschema.  De volgende voorwaarden zijn van belang:

 • Uw hond dient minimaal 15 maanden oud te zijn en over een stamboom te beschikken.
 • U dient NVSW-lid te zijn.
 • Uw hond krijgt geen showkwalificatie, maar als aan de voorwaarden voldaan wordt, wel het predicaat fokgeschikt.
 • Het keurverslag wordt u later per email toegezonden.
 • De kosten bedragen € 40,- per deelnemende hond.

  Fokgeschiktheidskeuring 23 september verzet
  Door de onverwachte sluiting van Dogcenter in Kerkwijk moesten wij plotseling op zoek naar een andere locatie (in het midden of zuiden van ons land) voor de Fokgeschiktheidskeuring van 23 september a.s.  Omdat andere rasverenigingen en kynologenclubs dit nu ook doen, hebben wij het aanbod van de KC. Delft met beide handen aangenomen; prachtige locatie, moderne en ruime hal, waar kan worden gekeurd en een grote kantine, die plaats biedt aan een grotere groep. Er is echter één maar: de locatie is niet op zaterdag 23 september beschikbaar, maar op zondag 24 september.

  Wij hebben het volgende besluit genomen:
  Op 24 september is er in Delft plek voor 30 deelnemers aan de Fokgeschiktheidskeuring. Alle deelnemers, die al hebben ingeschreven, ontvangen na 10 juli een mail waarin hen wordt gevraagd of de inschrijving nog gehandhaafd blijft.
  Alle eigenaren, die nu afzien van deelname, kunnen worden omgezet naar de laatste Fokgeschiktheidskeuring  van 2023 op 11  november.

De locatie is nog niet bekend, maar u kunt wel vast inschriven.
Inmiddels is 24 september volgeboekt en kunt u voor deze datum niet meer inschrijven.

Inschrijven voor 11 november is al wel mogelijk. Klik hier.


Graag tot ziens!
Namens de beide FAC's,
Lineke Molenaar,