Dekreuen wetterhoun openbaar

Op deze pagina staan de dekreuen waarvoor de eigenaren toestemming gegeven hebben om hun gegevens hier te publiceren.
Door op de naam van de reu te klikken wordt een blad geopend met meer informatie.

Voor de reu-eigenaren:

Mocht u een dekaanvraag krijgen van een fokker die géén lid is van de NVSW (bijvoorbeeld uit het buitenland of vanuit een andere rasvereniging), dan is het de bedoeling dat u contact opneemt met de Fok Advies Commissie van de NVSW.
Zo’n combinatie moet ook aan het NVSW-fokreglement voldoen; zo mag een Wetterhoun reu bijvoorbeeld maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 4 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Voor alle dekkingen geldt dat er een positief advies (bij bijlage honden dektoestemming) moet zijn uitgebracht door de NVSW.

Naam Filmpje Geboren Vader Moeder NHSB HD Kleur SCID
Alec 19-05-16 Mollo-Moby fan't Tjebbe's Hiem Fenna v. Cassenant 3044562 A zwart vrij
Amandelgaard - Zweitse Kaay v.d. 03-05-10 Beau fan'e Fryske Merk Izabente fan de Wite Stjelp 2793200 A zwart-wit vrij
Bauke 30-11-15 Kaay Gerrie Byl.G-0-3217007 C bruin vrij
Beemsterklei - Eise Kryn fan de 30-06-16 Douwtsje fan de Gauster Hoppen Jurre Wille (Kryn) fan't Ruumelshiem 3049686 A zwart-wit vrij
Beemsterklei - Tsjalle Kryn fan de 30-06-16 Douwtsje fan de Gauster Hoppen Jurre Wille (Kryn) fan't Ruumelshiem 3049685 A zwart vrij
Bistefreon - Calle Jurre fan de 02-03-13 Jurre Aukje Fenna fan de Bistefreon 2914694 A bruin-wit vrij
Durk 13-12-16 Baukebonne Mozes fan 'e Nije Swemmer Zwarte Lola v. Frankrijk-Noord 3066606 A bruin vrij
Emelangen - Sibolt Dauwe 15-11-11 Douwe fan de Frije Wetters Sibrik Jildou v. Emelangen 2861001 A zwart-wit -
Frije Wetters - Raf Brun fan de 03-12-15 Jarich Adelgonda Dukke fan de Frije Wetters 3026492 A Bruin drager
Gauster Hoppen Binne fan de 08-07-15 Wobbe Jascha fan'e Weterkrite Welske fan de Gauster Hoppen 3012182 C zwart vrij
Gauster Hoppen Hidde fan de 29-04-13 Wobbe fan'e Weiwiske Djoeke fan de Gauster Hoppen 2922285 A bruin drager
Gauster Hoppen Jabik fan de 22-12-11 Riemer Djoeke fan de Gauster Hoppen 2865586 C bruin drager
Grancyhoeve - Hylke vd 08-12-13 Moby v.d. Eenhoornleijn Hiske 2947588 A bruin-wit vrij
Hidde 18-12-14 Wille Vrouke Rimke v.d. Meiakkers 2989685 A bruin-wit vrij
Hollandia Staete Dinthe's Domela van 17-07-17 Drys Drylts vd Meiakkers Dinthe G-1-3091590 A bruin-wit vrij
Jannes 26-10-13 Beau fan'e Fryske Merk Linde Roas fan de frije Wetters 2943539 A zwart/wit vrij
Jappie 13-08-16 J-arich Geartske 3054377 A bruin drager
Jitze 16-08-19 Boele Mozes fan de Bistefreon Jente Jebbe fan de Frije Wetters 3169187 A zwart-wit vrij
Jochem 28-12-18 Rutmer fan de Gauster Hoppen Twirre BYL.G-1-3140199 D zwart vrij
Meiakkers - Arre v.d. 25-06-13 Sjouke fan de Gauster Hoppe Tjarda-Wopke v.d. Meiakkers 2929287 B zwart vrij
Meiakkers - Brún Wopke v.d. 03-01-13 Swarthûn fan de Gauster Hoppen Wopke Ika fan de frije Wetters 2908949 A bruin vrij
Meiakkers - Romke-Hidde v.d. 20-05-10 Alger Wopke Ika fan de Frije Wetters 2796017 C bruin-wit vrij
Môaskant Tjalle v.d. 28-12-18 Liepke Vrouke Rimke v.d. Meiakkers 3144920 A zwart vrij
Peer 13-08-16 Jarich Geartske 3054374 A bruin drager
Pelle 28-06-15 Murk Lieuwes fan't Ruumelshiem Trijntje 3011085 A zwart/wit vrij
Ramos 23-02-17 Brún Wopke v.d. Meiakkers Hanne Hermien v.d. Eenhoorleijn 3073014 A zwart vrij
Renke (Gaius) 01-11-16 Ake Benthe BYL.G-1-3062453 A bruin-wit vrij
Ruumels Hiem - Bonje Kaay fan't 11-04-14 Zweitse Kaay v.d Amandelgaard Suus Lobke fan't Ruumelshiem 2961604 A zwart vrij
Ruumels Hiem - Douwe Kaay fan t 11-04-14 Zweitse Kaay vd Amandelgaard Suus Lobke Fan ‘t Ruumels Hiem 2961606 A zwart-wit vrij
Sjoerd (Max) 29-03-16 Lubbe Boessoan fan 'e Leumoune Aby Fenna (Hiske) fan de Bistefreon 3039171 A zwart-wit vrij
Tjebbe 17-12-18 Hielke Bijke 3143297 A zwart-wit vrij
Tjebbe's Hiem - Mollo Moby fan 12-08-13 Moby v.d. Eenhoornleijn Beike 2934961 C zwart vrij
Teun 09-08-17 Ake Sjieuke v.d. Meiakkers 3093083 A bruin-wit vrij
Wetterkrite Tibbe-Jarich fan 'e 25-04-14 Jarich Tialda-Wiske fan 'e Wetterkrite 2963857 A bruin-wit vrij