Outcross fokbeleid

Het Wetterhounjournaal

Door nieuw fokbeleid voor de Wetterhoun is een regelmatige update van de gang van zaken nog belangrijker geworden. We beseffen met z’n allen heel goed hoeveel emotie een dergelijk beleid met zich meebrengt. Fokken is immers emotie, het gaat om onze honden, ons ras, om iets dat alle liefhebbers zeer na aan het hart ligt.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het outcross-fokbeleid.

2 sept. 2023 6e Wetterhoun- outcross-nest geboren!!

Tyske- Beike fan Tjebbe’s Hiem en Arctic Legend Oeralsk zijn de trotse ouders geworden van 5 pups!


Waarom de West Siberische Laika?

Vanuit de NVSW was er vraag naar een ras van het oertype. Deze rassen staan genetisch ver van de Wetterhoun en vormen dus op die manier een zeer waardevolle genetische aanvulling voor ons kleine, kwetsbare ras.
Ook zijn het over het algemeen gezonde rassen, met een vergelijkbare lichaamsbouw als de  Wetterhoun en hebben ze de nodige werklust. Zo kwam de NVSW uit bij de West Siberische Laika als mogelijke kandidaat voor een outcross nest.
Ook qua karakter heeft de West Siberische Laika meer overlap dan je misschien op het eerste zicht zou denken. Het zijn allround jachthonden met een heel goede neus, waarbij het contact houden metde baas een belangrijk onderdeel vormt.

Laiki zijn zeer trouw aan hun baas en gezin en ze zijn vriendelijk naar andere mensen en kinderen. Ze voelen feilloos aan wanneer er onraad is en laten dat dan weten. Hun uit-knop weten ze ook goed te vinden, daar waar energie bespaart kan worden als ergeen activiteit is, zullen ze dat zeker doen. Ze werken graag voor hun baas, maar hebben zelf ook hun mening over wat wel en niet nuttig is.
De West Siberische Laika is een zeer divers ras, met veel verschillende lijnen en karakters en over het algemeen weinig inteelt. Het is dus ook heel belangrijk om te kijken naar het karakter van de hond zelf en diens voorouders. In elk ras zijn individuen en lijnen anders, maar bij de Laika kan dit nog een stuk meer divers zijn.

    

Het oog is uiteindelijk gevallen op een prachtige Laika reu, die op alle vlakken heel goed uit de bus kwam.
Via een DNA test (Embark) is gekeken wat de genetische inteeltcoëfficiënt (COI) zou zijn voor deze outcross-combinatie. Zoals eigenlijk al verwacht bleek hun te verwachten COI onder de 1 procent te liggen, wat erop neer komt dat ze eigenlijk niet gerelateerd zijn aan elkaar. Binnen de populatie Wetters ligt dit getal rond de 36 procent.
Ook voor de kleuren maakt de Embark DNA test een voorspelling voor de combinatie; hieruit kwam de verrassende constatering dat er ook bruine pups geboren konden worden. Bruin is een kleur die eigenlijk niet of nauwelijks gezien wordt bij de Laika, maar gezien het een recessief gen is, is het heel goed mogelijk dat de uiting van zo’n gen lang onder de radar blijft.
En dan was het natuurlijk spannend of de theoretisch bedachte match ook voor de honden zelf een goede match zou zijn. Gelukkig waren ook de honden meteen enthousiast en was er binnen no time een  geslaagde dekking.
Op 2  september werden er 5 gezonde pups geboren, 4 reuen en 1 teef in de kleuren bruin en zwart.


15 mei 2022: Fokkersberaad Zwolle

Op zondag 15 mei organiseert de Fokadviescommissie Wetterhoun weer een fokkersberaad. In een Fokkersberaad wordt informatie verstrekt aan de specifieke categorie leden van de NVSW die fokken met hun honden, zowel aan de reu- als aan de teefeigenaar.  Leden van de NVSW, die dan wel fokker zijn, dan wel eigenaar van een dekreu kunnen dus deelnemen aan het fokkersberaad. Ook alle leden van de fokadviesconmmissie zijn lid van het fokkersberaad.
Het Fokkersberaad Wetterhoun wordt gehouden bij KC Zwolle (in het clubblad foutief vermeld in Putten).

Op dit beraad komen o.a.de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Embark-lezing door M. Roosendaal, toegesneden op de Wetterhoun en waarin ook de update over een wetenschappelijk onderzoek in Bern over vachtproblemen.
  • Goedkeuring concept verslag Fokkersberaad dd. 1-3-2020
  • Update outcross-combinaties tot heden.
  • Aanpassing Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen.
  • Aankondiging aankeuring look-a-likes
  • Volgende outcross-combinaties: 1 in 2022, 1 in 2023 en de laatste in 2024.

De aanvang van dit beraad: 13.30 uur    Inloop vanaf 13.00 uur.
Locatie: K.C. Zwolle, Huub van Doornestraat 17, 8013 NR Zwolle
Aanmelden voor dit beraad is noodzakelijk (i.v.m. catering en ruimte) bij de secretaris van de FAC: wetterfac.secretaris@nvsw.nl

April 2020: Eerstvolgende outcross.

Op het laatste fokkersberaad van 1 maart 2020 zijn de mogelijke kandidaten voor het 5e ras gepresenteerd zonder dat er een beslissing werd gevraagd. De daadwerkelijke keuze zou gemaakt worden in het najaars fokkersberaad van 2020. Corona heeft behoorlijk roet in het eten gegooid en het lijkt erop dat er veel onzekerheid is of er de komende tijd een fokkersberaad mogelijk zal zijn.
De FAC heeft niet stil gezeten en is door gegaan met kijken naar geschikte kandidaten. De Landseer was de 4e op de lijst en uit de discussie op 1 maart 2020 hebben wij ook de indruk over gehouden dat er draagvlak was voor dit ras. Bij onze naspeuringen hebben we een – naar onze mening – geschikte  Landseer reu gevonden en de eigenaar van de reu heeft ingestemd met een outcross. Ook is er een teefje beschikbaar gesteld dat inmiddels al loops is.
Het fokkersberaad stond niet afwijzend tegenover de Landseer, de Aangewezen Jury is akkoord met de Landseer, het bestuur is akkoord, dus we gaan gebruik maken van dit “window of opportunity”. Mocht u interesse hebben in een pupje uit deze combinatie, houdt dan de website in de gaten en als u meer wilt weten kunt u contact op nemen via wetterfac.outcross@nvsw.nl.


Downloads:

Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028
( Versie juni 2018 )

Aangepast Fokreglement Wetterhounen

Aankeuringsprotocol wetterhounen look-alikes
F1


27 maart 2020: Weer een stapje verder op weg naar meer gezonde Wetterhounen!

Op 27 maart hebben de Juryleden, die onderdeel zijn van het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013 - 2028, weer een selectie gemaakt uit de nakomelingen van 2 outcrossnesten. Uit de combinatie Barbet X Wetterhoun (F1) moesten de keurmeesters de meest belovende en meest gezonde honden kiezen, die zullen worden ingezet in de fokkerij. Spannend voor de eigenaren en meer dan belangrijk voor de toekomst van de Wetterhoun!

Nadat de keurmeesters Andringa, Reeskamp en Rutten uitgebreid de tijd hadden genomen om de honden op exterieur te keuren, om de gezondheidsgegevens te vergelijken en de uitslagen van HD- en ED-foto's te bekijken, kwamen zij tot de conclusie dat Afke Froukje van Dijk en Waard, Eelkje Froukje van Dijk en Waard, Sytske Froukje van Dijk en Waard en Wybren Ollie van Dijk en Waard een zeer waardevolle toevoeging kunnen zijn voor de fokkerij. Voor Gerben Ollie van Dijk en Waard is een reserve-rol weggelegd, mocht zijn inzet later nodig blijken. Unaniem was men van oordeel, dat de combinatie Barbet x Wetterhoun geslaagd is en voor herhaling vatbaar zou zijn.

Uit de F2-combinatie tussen Djoeke x Halbe Krolhier fan de Frije Wetters (50 % grote Poedel) werden de 2 teefjes Saartje en Sterre goedgekeurd voor de fokkerij. Met de eigenaren van deze 2-jarige honden, worden afspraken gemaakt over de inzet van hun honden in het lopende kalenderjaar.

Naast deze positieve berichten, kregen wij in de loop van de middag het bericht, dat het nest van de 5e outcross is geboren: Friese Fee fan de frije Wetters kreeg ( in combinatie met Rosij's Josef uit 't Labradorium ) een nest met 4 reuen en 2 teefjes. Wij wensen de fokker Lies Jansen- Nijenhuis en de eigenaar van de Labrador-reu Ina Haspels veel geluk met dit zestal en gaan de pups, net als bij de andere outcross-nesten, met veel belangstelling volgen!

Lineke Molenaar (outcross zaken NVSW)


April 2020: Geboren F3 nesten

Ook in 2020 is er een F3-nest geboren: bij fokker Nicole Devos is op 12 april een nest bruine en bruin-witte Wetterhounen geboren. Eveneens uit de combinatie Labrador x Wetterhoun uit 2014, maar nu via een mannelijke vertegenwoordiger. Uit de reu Drys Drylts van de Meiakkers x Dinthe werd de reu Dinthe's Domela (Dintho) gekozen om Klaske (Kara) v.d.Eestroom te dekken en deze combinatie bleek succesvol: 8 pups (3 reuen en 5 teven) groeien als kool en laten zich door een zorgzame en toegewijde moederhond verzorgen. Voor de pups zijn inmiddels goede adressen gevonden; zowel door de fokker zelf als door de pupinformatiedienst van de NVSW worden (ook in deze Corona-tijd) afspraken gemaakt om de bezoekregeling vorm te geven.

Voor het jaar 2020 staan er nog veel meer combinaties tussen nakomelingen uit de outcross (Bijlage-honden) op het programma. Naast een 2e combinatie Wetterhoun-Labrador zullen ook de geselecteerde honden uit de Airedale en Poedel- combinatie worden ingezet. Ook uit de 1e
Labrador-combinatie zullen nog twee honden worden ingezet.

Door de Corona-maatregelen zijn enkele combinaties verschoven naar de volgende loopsheid. In juli 2020 worden de nakomelingen uit de Barbet-combinatie medisch gekeurd en zal in januari 2021 duidelijk zijn welke honden er worden gekozen om toe te treden tot de fokkerij!Oktober 2019: Het eerste F3 – nest is geboren!

Op 24 oktober 2019 werd het eerste “derde generatie”-nest geboren bij de Wetterhounfokkers Suze Hoogesteger en Durk van der Meulen. Een primeur voor deze fokkers en een prachtige opsteker voor de NVSW, die sinds 2013 het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013 -2028 uitvoert.
Met de komst van deze 8 gezonde, prima gesocialiseerde en prachtige pups, is een volgende stap gezet in een lang traject, waarin de Raad van Beheer en de NVSW zich hebben verbonden in de opdracht om het ras Wetterhoun te behouden voor de toekomst.
De pups, die inmiddels allemaal een goed adres hebben gevonden, zijn nakomelingen van de eerste outcross-combinatie tussen een Labrador-reu en een Wetterhounteef. Via één van de geselecteerde teven uit deze combinatie is de zwarte moederhond van dit F3-nest, Minke geboren en samen met de 100% Wetterhoun-reu Tsjalle Kryn fan de Beemsterklei (ook zwart) heeft dit geleid tot een nest, waarin drie van de vier de kleurvariëteiten van de Wetterhoun zijn vertegenwoordigd.

De pups, die nog voor 1/8 Labrador-genen en voor 7/8 Wetterhoun-genen hebben, worden in de komende anderhalf jaar gevolgd door de NVSW. Op de leeftijd van een jaar worden alle pups gecontroleerd op de ellebogen en de heupen, worden de eigenaren bevraagd op de karakters van de honden en wordt in kaart gebracht hoe het eerste jaar is verlopen qua gezondheid. De honden worden onderdeel van het sponsorplan van de firma Farmfood, waarna zij op de leeftijd van 18 maanden worden uitgenodigd op een terugkom-dag. Tijdens deze dag wordt besloten welke honden er moeten worden ingezet in de Fokkerij.

Alleen door de medewerking van fokkers en reu-eigenaren, die bereid zijn om hun hond in te zetten in deze outcross fokkerij, is het mogelijk om te voldoen aan de visie van NVSW en Raad van Beheer: het fokken van een gezonde Wetterhoun, die in het bezit is van een stamboom én het karakter van dat unieke ras.Juli 2019 En daar zijn ze dan: de eerste generatie Wetter-Barbetjes!

De NVSW deelt met groot genoegen mee dat op 9 juli j.l. het outcrossnest Barbet x Wetterhoun is geboren. Wetterteef Froukje en Barbetreu Tamino vom Staufener Schlossberg, die Ollie wordt genoemd, zijn de trotse ouders geworden van 7 pups, die op één zwart-witte reu na allemaal zwart zijn met hier en daar een wit teentje of borstvlekje. Er zijn 4 reuen en 3 teefjes.

De geboorte is voorspoedig verlopen. Aanvankelijk leek het bij zes zwarte pups te blijven, maar in de vroege ochtend van 10 juli kwam als verrassing nog het zwart-bonte reutje ter wereld. Moeder en pups maken het goed.
De NVSW feliciteert beide eigenaren van harte met dit mooie resultaat van hun kortstondige amoureuze affaire en wenst de pups een voorspoedige groei toe.
Omdat dit een F1 nest is gelden voor deze pups alle regels zoals besloten in het fokbeleidsplan outcross.


18 mei 2019: Familiedag beoordeling outcross nakomelingen

Op 18 mei j.l. is in Zutphen tijdens de fokkersdag ook een familiedag gehouden waarop twee outcrossnesten voor de speciale jury gebracht werden die bestond uit keurmeesters de heren W. Arxhoek, J. Andringa en mw. J. Alberts.

Het betrof dit keer de eerste generatie outcross met Airedaile Terrier x Wetterhoun (geboren 11-11-2017) en een tweede generatie Wetterhoun-poedel x Wetter (geboren 21-11-2017). Alle honden die voor de jruy verschenen zijn rond hun eerste verjaardag medisch goedgekeurd.
Tot groot genoegen kan de NVSW melden dat enkele nakomelingen mogen worden ingezet in de fokkerij.
Van de F1 Airedale x Wetterhoun outcross zijn de teven Djura en Doeie goedgekeurd. Reu Dolf wordt over een jaar nogmaals gekeurd.
Van het F2 nest Wetterhoun-poedel x Wetter is reu Seb toegelaten en zijn de teven Nikki, Pallas en Hailey eveneens goedgekeurd. Wel is geadviseerd om met enkele honden nog minstens een jaar te wachten alvorens ze in te zetten voor de fokkerij. Ze zijn nog erg jong en hebben tijd nodig om verder uit te zwaren en volwassen te worden.
De NVSW is heel blij met de behaalde fokresultaten en hoopt in de toekomst mooie en gezonde nakomelingen van deze geselecteerde honden te kunnen verwelkomen, zodat er verder gewerkt kan worden aan een solide uitbouw van het ras.
Te zijner tijd zal in overleg met de eigenaren voor elk van deze honden een passende partner gezocht worden.
Een woord van dank voor sponsor FarmFood is hier ook zeker op zijn plaats.
Alle eigenaren veel plezier en succes gewenst in de toekomst.
Voor de foto's klik hier !

Februari 2019: Familiedag outcrossnest van de wetter x Labrador

Klik hier om het verslag te bekijkenMei 2019: Outcross combinatie Wetter-Barbet.


In 2014 is er door het fokkersberaad gekozen voor de Barbet en nu hebben wij een geschikte reu gevonden die aan de eisen voldoet, zoals gesteld in het Fokbeleidsplan.
Het gaat om de Wetterteef Froukje en de Barbet reu Tamino vom Staufener Schlossberg.
De leden van de aangewezen jury hebben ingestemd met deze combinatie. Froukje zal binnenkort loops worden, dus we verwachten een dekking in mei en kijken uit naar pups in de zomer.
Heeft u belangstelling voor een pup uit deze combinatie dan kunt u zich aanmelden bij wetterpupinformatie@nvsw.nl


Maart 2018: Outcross in De Volkskrant en in het NOS nieuws

In het Volkskrant magazine van 17 maart 2018 staat een artikel over de gezondheid van rashonden en specifieker over de outcross bij de NVSW. lees meer !!

Het NOS Nieuws heeft ook een artikel gepubliseerd over outcross Voor artikel klik hier
November 2017: F1 nest combinatie Wetterhoun & Airedale terriër geboren!

Geweldig nieuws! Afgelopen zaterdag 11 november zijn de F1 pups geboren uit de combinatie Airedale x Wetterhoun. Het zijn drie reutjes en drie teefjes. Ze zijn allemaal zwart en hebben witte borstvlekjes en witte teentjes. Moeder en puppen maken het goed.

Hiske ( moeder van het 3e outcross nest )Oktober 2017: Nieuwe outcross-nesten op komst!

Onze vereniging werkt aan de gezondheid van de wetterhoun met een speciaal fokprogramma, het Outcross Fokbeleid. Door het gecontroleerd inkruisen van vers bloed proberen we ons ras zo gezond mogelijk te houden. In september werd er een wetterteefje gedekt door een van de F1-heren uit de poedel x wetter combinatie. De dracht is inmiddels bevestigd en dat betekent dat we in de tweede helft van november een F2 nest kunnen verwachten bij deze fokster. Hoe ze eruit gaan zien? We verwachten bont en eenkleurig en in elk geval zwart, misschien ook bruin. Sommige zullen een “doorgroeivacht” hebben, vergelijkbaar met het vachttype van een poedel. Deze vachten kennen geen rui maar moeten wel regelmatig geknipt worden. Er zullen ook pups zijn (in theorie de helft) die een normale wettervacht zullen krijgen.

Voor de F2-pups zijn speciale regels. Deze pups krijgen een Bijlage-stamboom, zoals dat heet. Met zo’n stamboom kun je alles doen wat elke rashond kan: wedstrijden, shows, trainingen. Er is wel een restrictie: wie een pup uit een F2-nest heeft tekent er bij de aanschaf voor mee te zullen werken aan het fokprogramma waar deze honden deel van uitmaken. Dat houdt in: De honden dienen op drie momenten present te zijn in de eerste anderhalf jaar van hun leven. Op die dagen worden ze uitgebreid bekeken, geïnventariseerd en ook medisch gekeurd. Van de eigenaren verwachten we dat ze hun medewerking geven aan deze dagen. De kosten voor de medische onderzoeken worden gedragen door de NVSW. F2-honden kunnen alleen voor de fokkerij worden afgewezen op medische gronden, exterieure kenmerken wegen minder zwaar. Per nest worden er maximaal 4 honden toegelaten tot de fokkerij. Als ze worden goedgekeurd verwachten we dat de kopers hun medewerking geven aan de verdere uitvoering van het fokbeleid. Dat is immers waarvoor deze nesten mede worden gefokt; de genen die we zo winnen moeten dus ook de populatie weer in. Per nest kunnen er dus maximaal 4 honden worden ingezet in het fokprogramma. Uiteraard is er vanuit de vereniging een uitgebreide begeleiding.

Ook een nieuw F1-nest is onderweg. Er werd een teefje gedekt door een Airedale terrier reu en dat gebeurde in de tweede week van september. Dat betekent dat we medio november pups kunnen verwachten van deze combinatie. De echo liet zien dat er een nest onderweg is. De pups van dit nest zullen allemaal zwart zijn en een redelijk tot goede krulvacht hebben. De Airedale heeft een plukvacht, en de vachten van de pups zullen waarschijnlijk een vergelijkbare vacht krijgen qua onderhoud. Voor de F1-pups is het beleid iets anders: deze pups hebben ook een verplicht aantal terugkom-momenten en aan het einde van dat traject zullen er enkele dieren worden gekozen die daadwerkelijk ingezet zullen worden voor de fokkerij. Er wordt een keuze gemaakt die in eerste instantie door de medische uitslagen wordt bepaald, en in tweede instantie op bouw van de honden: we kiezen dan voor een bouw en type dat het dichtst ligt bij de wetterhoun. De precieze regels en overeenkomsten die voor deze nesten van toepassing zijn kun u vinden onder bijgaande
link.
Airedale terrier
F1 uit de poedel x wetter combinatie
Augustus 2017: Twee F2 nesten geboren
(nakomelingen van de eerste outcross combinatie)

Bij de familie Spikker is op zondag 16 juli 2017 de F1-teef Diede Dokkum van de Meiakkers bevallen van een pup. Ze was gedekt door de 100% zuivere wetterhoun Doede van de Eestroom. De bevalling ging heel vlot. Men was nieuwsgierig en in afwachting van nog meer pups, aangezien het daarop had geleken tijdens de echo, maar helaas bleef het bij één. Voor de zekerheid is er nog een check bij de dierenarts geweest.
Als eenling had dit pupje, een volledig zwart teefje, het al in de baarmoeder goed gehad dus het was een grote pup. Diede is een perfecte moeder en had ruim voldoende melk. Het pupje heet Mienke en ze is een mooie, stevige pup. Het lijkt al een echte Wetter. Straks gaat ze in Friesland wonen.

Het tweede F2-nest heeft helaas een wat minder voorspoedige geschiedenis. Dinthe, die bij Mirjam Lumkeman en haar partner woonde, was gedekt door Drys Drylts van de Meiakkers, een reu uit het F1-nest. Het nest zou geboren worden onder de kennelnaam Van Hollandia Staete. Dinthe droeg veel pups, maar helaas kwam de bevalling niet vlot op gang; Dinthe had vrijwel direct weeënzwakte. Na overleg – er was inmiddels één pup geboren – werd besloten tot een keizersnede. Die leek goed te verlopen en het totaal aantal pups kwam op negen stuks. De keuze voor een keizersnede bleek terecht, enkele pups zaten dusdanig ingeklemd dat Dinthe ze nooit zelf had kunnen werpen. Tijdens de operatie scheurde de baarmoeder, waardoor deze verwijderd moest worden. Dat is een riskante ingreep vanwege de hoge concentratie aan bloed in dat gebied doordat er een geboorte gaande is. De operatie leek goed te verlopen, maar Dinthe kwam niet goed bij uit de narcose. Na een infuus werd ze wat helderder en mocht ze naar huis, maar helaas zakte ze daar al snel weer wat weg. De dierenarts werd erbij geroepen maar helaas mocht dat niet baten. Slechts 7 uur nadat de negen pups op de wereld waren gekomen overleed zij, temidden van haar pups.
De pups moesten met de hand worden grootgebracht.

De stabij Willemijn, die ook bij de fokker woonde, kreeg de pups aangeboden. Ze accepteerde ze direct, maar had natuurlijk geen melk. De verzorging nam ze wel direct op zich en zo nam ze erg veel werk over. Erbij slapen wilde ze in eerste instantie niet, zodat de fokker er zelf bij ging liggen om te Drys Drylts van de Meiakkers zorgen voor het zo broodnodige fysieke contact.
Helaas overlijden er na een week twee pups. Flessenpups zijn veel kwetsbaarder, maar gelukkig zijn er nog zeven over. Na weer een week wordt er nog een pup ziek en die overlijdt helaas ook. Een vierde pup wordt ziek, maar die overleeft het gelukkig wel. En rond diezelfde tijd schiet opeens de melk bij stabij Willemijn toe en besluit ze de zorg 24/7 op zich te nemen.
De melk bevat onvoldoende voedingsstoffen maar de zorg die ze biedt is van groot belang. Dat verschil is ook te merken: er is rust en de overgebleven pups, drie reutjes en drie teefjes, groeien goed en zijn tevreden. Er wordt besloten vroeg af te spenen en als de pups zes weken zijn liggen ze niet alleen op schema qua groei, ze liggen zelfs boven het gemiddelde.
In totaal zijn er drie reutjes overleden maar de overgebleven zes pups zijn inmiddels gecontroleerd en geheel gezond verklaard.

F1-nest op komst

Een dezer dagen is het zover: er zal een dekking plaatsvinden waaruit hopelijk het derde outcross-nest geboren zal worden. De bruinbonte teef Hiske zal worden gedekt door Airedale terrier Devil van ’t Seebosch. Devil is een knappe reu van bijna 7 jaar. Zowel fokker Esther Maas als Devils eigenaar Frans van Kilsdonk zien uit naar deze bijzondere combinatie.

Binnenkort meer informatie over de outcross in de digitale nieuwsbrief en het clubblad.

4 juli 2017: Fokkersberaad Wetterhoun

Beste Wetterhounfokker en beste eigenaar van een Wetterhoun dekreu,

Op 4 juli 2017 zullen wij een fokkersberaad houden.
Ervaring maakt wijzer en de ontwikkelingen hebben ons dan ook geleerd dat er misschien een paar dingen in het bestaande beleidsplan fokkerij Wetterhounen herzien moeten worden.
Daarover willen we graag met jullie van gedachten wisselen en dan dingen opnieuw afstemmen.
Het gaat dan met name over het vervolg van de reeds gedane outcross: de F2 en verdere generaties.
We hopen dat jullie met ons mee willen denken en zien jullie graag dinsdagavond 4 juli.

Aanvang 19.30, zaal open vanaf 19.00 uur
Locatie: De Aker, Fontanusplein 2 in Putten

Michel vd Berg,
secretaris FAC Wetterhounen


Juni 2017: F2 outcross wetterhounen komen er aan !!

Artikel : Marjoleine Roosendaal

Evaluatiegesprek met de Raad van Beheer over de outcross Wetterhoun.

klik hier !

September 2016: Nieuwe aankeuringen

Útnoeging !! :
De Nederlânske Feriening foar Stabij- en Wetterhounen (NVSW) noeget alle eigeners fan in net registrearre Wetterhoun, wêrfan ien as beide âlden in Wetterhoun is út, om diel te nimmen oan in keuring op :
Sneon 3 septimber 2016 !! bij
camping "de Veenhoop" yn de Veenhoop. Aanvang 10:00
Fyne jo it wichtich dat jo rikel ynset wurdt yn de Wetterhoun fokkerij of dat jo teefke in nêst kriget en dêrmei de sûnens fan de Wetterhoun ferbetterje kin? Jo kinne meihelpe oan it fergrutsjen fan de populaasje Wetterhounen en jo wurde dan ek fan herte útnoege om jo oan te melden!
Mochten der in soad hounen oanmeld wurde, dan komt der in twadde keuring op in oare datum.
Oanmelde kin per mail of brief by de sikretaris fan de Fokadvyscommissie, Langengriend 3, 3343 CK Hendrik Ido Ambacht. Email: wetterfac@nvsw.nl
Foar fragen oer meidwaan oan dizze keuring: Tel: 078 -68 23297
Oanmelde foar de earste keuring kin oant
15 augustus 2016 !!


****************

Uitnodiging !! :
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) nodigt alle eigenaren van een niet- geregistreerde Wetterhoun (waarvan één of beide ouders een Wetterhoun is) uit om deel te nemen aan de eerste keuring op :
Zaterdag 3 september 2016 !! bij
camping "de Veenhoop" in de Veenhoop. Aanvang 10:00
Wanneer u het belangrijk vindt dat uw reu wordt ingezet in de fokkerij of dat uw teefje een nest krijgt en daarmee de kwetsbare gezondheid van het ras verbeteren kan en meehelpt aan het vergroten van de populatie Wetterhounen, dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen!
Mocht de belangstelling voor deze keuring erg groot zijn, dan volgt er een tweede keuring op een nader te bepalen datum.
Aanmelden kan per mail of brief bij de secretaris van de Fokadviescommissie,Langengriend 3, 3343 CK Hendrik Ido Ambacht.
Email: wetterfac@nvsw.nl
Voor vragen over deelname aan deze keuring: Tel: 078 -68 23297
De aanmeldingsperiode voor de eerste keuring sluit op 15 augustus 2016 !!

Meer informatie over het aankeuringsprotocol klik hier !
Voor de foto's van die dag klik hier !

Mei 2016 Outcross Wetterhounen: aanmelden voor deelname

Nadat de Raad van Beheer de NVSW toestemming heeft gegeven om het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen uit te voeren zijn er met succes twee outcrossnesten geboren, opgegroeid en uiteindelijk worden er dieren uitgekozen, die worden ingezet in de reguliere Wetterhounfokkerij. Dat betekent dat er nu weer ruimte, tijd en mogelijkheden zijn voor de volgende twee outcrossnesten. Het Fokkersberaad Wetterhounen van de NVSW heeft gekozen voor de volgende outcross-combinaties:
• Een combinatie met een Shikoku-reu
• Een combinatie met een Airedale Terriër-reu
Als u met uw Wetterhounteef wilt meedoen aan een outcross met een van deze rassen, dan kunt u zich aanmelden vóór 1 september a.s. Als uw aanmelding samenvalt met een naderende loopsheid, graag z.s.m. reageren (in verband met mogelijke gezondheidsonderzoeken)
Om deel te kunnen nemen moet u akkoord zijn met de “Regels voor de Fokker” zoals opgenomen in het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2013-2028; moet uw teef voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Verenigings Fok Reglement (VFR) voor de Wetterhoun en moet uw teef in de komende twee jaar ingezet kunnen worden.
Verder zijn er geen aanvullende voorwaarden ten aanzien van de fokker of van de teef, alleen hebben teven die al eerder een nest hebben gehad en SCID-vrij zijn de voorkeur.

Bij uw aanmelding graag aangeven welke van de 2 rassen uw voorkeur heeft en de naam van uw hond en haar NHSB-nummer vermelden.
Aanmelden kan per e-mail: wetterfac@nvsw.nl
Of per brief:
secretariaat Wetter-FAC
Langengriend 3
3343 CK Hendrik-Ido-Ambacht Nadere inlichtingen over het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen: wetterfacvoorzitter@nvsw.nl


21 april 2016: Verslag Fokkersberaad Wetterhoun

Om 20.00 uur opende de voorzitter van de Fokadviescommissie het Beraad; aanwezig waren 31 personen. In een Powerpoint presentatie passeerden alle activiteiten van de FAC tijdens het jaar 2015 de revue. Door het maken van protocollen, die alle werkzaamheden van de FAC stapsgewijs in kaart hebben gebracht, is duidelijk te zien, dat de FAC nieuwe leden en -medewerkers nodig heeft om alle noodzakelijke taken te verwerken, uit te voeren of te beheren.
Tijdens het verloop van de vergadering werden 2 nieuwe FAC-leden (Elly v.d. Helm en Coline Hammann) en 4 nieuwe medewerkers (Remco Pulles, Mirjam Lumkeman, Sascha Teppes en Jovka Pauwels) voorgesteld aan de aanwezigen.
Naast de gebruikelijke getallen over aantal dekadviezen, nesten, gezondheidsmeldingen etc. werden enkele nieuwe initiatieven aangekondigd: een enquête onder honden, die de leeftijd van 11 jaar hebben bereikt en het gerichter beheren van de populatie d.m.v. persoonlijk benaderen van alle eigenaren van mogelijk inzetbare Wetterhounen. Elly v.d. Helm, een van de 2 nieuwe FAC-leden gaat zich hiervoor specifiek inzetten.
In een grafiek liet Dick Greve zien wat de twee outcrossnesten hebben gedaan met het gemiddelde inteeltpercentage over 4 generaties. Zeker een tastbaar bewijs van de goede stap, die de NVSW heeft genomen om het moeilijke traject van de outcross in te gaan!
Bijzonderheden over de medische testen, die de beide outcrossnesten hebben ondergaan op de leeftijd van 1 jaar, worden uitgewisseld. Resultaat van de testen is, dat er van de 20 honden nog 17 meegaan naar het “keuzemoment”op 28 mei a.s.
In het Fokbeleidsplan staat dat van elk outcrossnest 1 reu en 1 teef zal worden gekozen om door te gaan in de fokkerij ( reuen mogen 4 x dekken, teven mogen 3 nesten hebben) ; door de ervaring van nu en de positieve resultaten w.b. gezondheid van de testen door de 2 dierenartsen komt de FAC nu met een wijziging van deze regel.
Het voorstel, dat aan de RvB zal worden voorgesteld is:
Van elk nest mogen 4 dieren doorgaan in de fokkerij, die samen voor voor max. 7 nesten zorgen.
Het Fokkersberaad stemt in met dit voorstel.
Tenslotte komt voor de pauze nog het Openstellen van de Hulpboeken (aankeuren look-alikes) aan de orde. De aankeuring van de honden op 12 september, het enthousiasme van hun eigenaren, het meewerken van de 3 keurmeesters zijn allemaal als zeer positief ervaren en een wezenlijke meerwaarde voor het ras; de afhandeling van de administratieve kant door de RvB is nog steeds niet correct afgerond.
Na de pauze werd door Marjolein Roosendaal een presentatie verzorgd over de voortgang van de zoektocht naar de drie rassen, die in het vorige Fokkersberaad zijn geselecteerd voor de volgende 2 outcrossnesten. Een “oerhond” vinden met voldoende nakomelingen en die voldoet aan de eisen van de NVSW én in het bezit van een eigenaar, die graag meedoet met een outcross, is een lastige klus.
Toch is het haar gelukt om een reu te vinden, die hieraan voldoet en dat is de Shikoku.
Ook de besprekingen met Airedale Terrier fokkers en reu-eigenaren zijn in een gevorderd stadium en zullen binnenkort worden afgerond. Door de stemming van de aanwezigen eindigt de eerder gekozen Landseer hierdoor op de derde plaats en zullen daar voorlopig geen serieuze gesprekken over worden gevoerd.
In mei wordt een advertentie op de webiste geplaatst om fokkers te vragen om een nest te gaan grootbrengen met Shikoku of Airedale Terrrier. Ook voor geïnteresseerde pupkopers zal een oproep verschijnen.
Tijdens de rondvraag werd nog even stil gestaan bij het komend keuzemoment op 28 mei a.s.
De aanwezigen wijzen de FAC erop, dat er vooral duidelijkheid moet zijn over het verdere verloop van de inzetbaarheid van de gekozen dieren.

November 2015:  F1-tjes geïnventariseerd

In november werd het eerste F1-nest, labrador x wetterhoun, alweer een jaar. Dat betekende dat de pups voor een aantal medische testen oud genoeg was.
Daarom was het hele nest eind november uitgenodigd bij de dierenartspraktijk van Annemarie Lub in Enkhuizen. Ze zouden daar allemaal worden geïnventariseerd, en verder zouden ze een complete medische check-up krijgen.
Walter Strikkers van de kliniek in Sleeuwijk stelde ook zijn tijd belangeloos beschikbaar, en Annemarie niet alleen haar tijd maar ook haar praktijkruimte en apparatuur.
Er moesten elf pups gecontroleerd worden op algemene zaken en daarna zouden ze geröntgend worden op heupen, ellebogen en rug.
We hadden het tempo er al snel goed in en er werd prima samengewerkt: druppelen voor de ogen, lichte sedatie voor de foto’s vanwege de ellebogen en ogencontrole en algemene check-up tussen die twee zaken in.
We zagen enorm veel variatie in uiterlijk, hoewel het natuurlijk wel varieerde tussen labrador-achtige honden en wetter-achtige honden. De karakters waren bij allemaal eigenlijk prima. Over het algemeen zelfverzekerde honden die wel heel aardig wisten wat ze wel en vooral ook niet wilden.
Heupen, ellebogen en rug waren bij alle elf goed. Het was fijn die conclusies te horen, voor ons maar natuurlijk vooral voor de bazen.
Na de medische controle viel een van de reuen helaas uit; hij bleek entropion te hebben. Gelukkig hebben we nog voldoende dieren over.
Een ruime maand later was het de beurt aan de poedelwetters.
Deze keer gingen we naar de kliniek van Walter Strikkers in Sleeuwijk, waar hij zijn vrije dag belangeloos gaf voor de controle van de negen pups.
Ook hier weer druppelen, algehele check-up, lichte sedatie en daarna röntgenen. Inmiddels hadden we al een soepele samenwerking bereikt en binnen drie uur waren alle negen pups gecontroleerd. De controle was deze keer op heupen en ellebogen en vanwege het ras van de vader ook de knietjes. Ook bij dit nest waren alle honden in prima conditie en werden heupen, ellebogen en knietjes als uitstekend beoordeeld. Ditmaal vielen er helaas twee honden af vanwege enkele haartjes distichiasis, een reu en een teef. Maar we zijn in de gelukkig omstandigheid dat we er nog zeven over hebben.
In mei zullen we in samenwerking met de diverse commissieleden en keurmeesters de definitieve selectie gaan maken en zullen we weten welke honden er geschikt zullen worden bevonden voor de fokkerij. Spannend, op naar mei!
Oktober 2015: Presentatie outcrossnesten en uitreiking stambomen aan eigenaren van lookalike's

Op 31 oktober was er weer de najaarsfokkersdag. Altijd een drukke en gezellige dag met vele nakomelingen van Stabijs en Wetterhoun, maar deze dag had een speciaal tintje: voor de eerste maal zouden de pups van de eerste twee outcrossnesten publiekelijk in de ring verschijnen.
En dat niet alleen, er zouden ook officiële stambomen worden uitgereikt aan de honden die tijdens de eerste look-alike aankeuring waren goedgekeurd.
Vanaf de middag waren al deze honden aan de beurt. Er was een extra grote ring voor gemaakt zodat iedereen goed kon zien wat er gebeurde. De F1-pups van de labrador x wetterhoun verschenen in de ring onder begeleiding van speaker en FAC-voorzitter Dick Greve. Jonge honden van uiteenlopend type, allen zwart. De keurmeesters bekeken alle honden en gaven een globale beschrijving van de belangrijkste kenmerken zoals vacht, staartdracht, geslachtskenmerken en -type en gangwerk. De honden werden verder gemeten: hoogte en lengte zijn belangrijke maten voor een Wetterhoun. Het tweede nest dat we zagen was dat van de poedel x wetterhoun. Ook hier zwarte honden, met een totaal andere vacht uiteraard; ze hebben allen de baard en snor van de poedel en de doorgroeiende vacht. Deze honden waren dus allemaal getrimd, in een neutraal toilet dat wel zo goed mogelijk het beeld van de honden liet zien. Ook deze honden werden beschreven en gemeten. Tot nog toe zijn de eigenaren blij en tevreden met hun honden en dat waren de keurmeesters ook. Dit was slechts het tweede moment waarop de honden werden teruggezien. Er zal nog een moment komen voor alle gezondheidstesten. Het moment waarop de definitieve keuze wordt gemaakt voor de fokkerij hangt van die uitslagen af en van het uiterlijk van de honden over ca 6-8 maanden.
Van de negen goedkeurde look-alikes waren er op deze fokkersdag zes aanwezig. Zij zijn enkele weken geleden goedgekeurd op uiterlijke kenmerken en via DNA is getest wie hun ouders en grootouders zijn. Zo weten we zeker dat we, wanneer deze dieren in de fokkerij worden ingezet, geen inteeltcombinaties zullen maken. De eigenaren van de zes aanwezige dieren mochten in de grote ring uit handen van Raad van Beheer-directeur Ingeborg de Wolf hun officiële papieren ontvangen. Zij werd hierin bijgestaan door NVSW-voorzitter Chris Hofkamp.
Een mooie afsluiting van een drukke maar zeer geslaagde dag. Voor meer foto's klik hier !
In november 2015 heeft De Raad van Beheer een nieuwsbrief uitgebracht met aandacht voor deze dag.

12 sept. 2015: Verslag aankeuring look-alike Wetterhounen

23 stuks verschenen er op zaterdag 12 september,
in " It Griene Nest " in Suameer.
De oproep was duidelijk genoeg geweest en met name in Friesland uitgebreid verspreid, en ook via Facebook en andere Internet-kanalen was er flink wat publiciteit gegeven aan deze dag: de aankeuring van de look-alike Wetterhounen.
Drie keurmeesters bogen zich over de aangeboden honden. Bij voldoende gelijkenis gingen de honden door naar het volgende onderdeel van het traject: de inventarisatie en het controleren van de afstamming van de stamboomloze dieren. Bij een deel waren dat ook stamboomloze ouders, bij een ander deel was één van de ouders of zelfs allebei voorzien van een officieel afstammingsbewijs.
In die gevallen was het allemaal wat makkelijker, want enige bekendheid van de ouders is noodzakelijk, zodat duidelijk is wat er het ras zal worden binnengehaald. Niet alleen omdat dat voor de gezondheid van belang is maar ook omdat men te nauwe verwantschap uit wil sluiten. En als je de ouders kent weet je in elk geval dat je geen broer aan een (half)zus zult paren.
Die afstamming dus, daarvoor was stap drie van het proces: er werden wangslijmswabs genomen en die zullen worden opgestuurd om een DNA-profiel in beeld te brengen. Een volgende stap, die na deze dag zal plaatsvinden, is het nemen van wangslijmswabs van de ouderdieren. Daarvoor zullen er dus nog hier en daar wat kilometers moeten worden afgelegd, iets waar de vrijwilligers van de NVSW op korte termijn de afspraken zullen gaan maken.
De aankeuringsdag zelf was een mooie eerste stap in dit belangrijke proces van het winnen van extra genetisch materiaal.
Van de 23 aangemelde dieren waren er enkele die al papieren hadden; zij kwamen om de dieren voor de fokkerij te laten goedkeuren. Van de 20 look-alikes werden er uiteindelijk 10 goedgekeurd om door te gaan met het vervolgproces. Een prachtig resultaat van een geslaagde dag. Voor meer foto's van die dag klik hier.

Ook stond er 14 september een artikel in de Leeuwarder Courant. over deze dag.Útnoeging !! :

De Nederlânske Feriening foar Stabij- en Wetterhounen (NVSW) noeget alle eigeners fan in net registrearre Wetterhoun, wêrfan ien as beide âlden in Wetterhoun is út, om diel te nimmen oan in keuring op :
Sneon 12 septimber 2015 !! bij it Griene Nêst in Suameer. Aanvang 10:00
Fyne jo it wichtich dat jo rikel ynset wurdt yn de Wetterhoun fokkerij of dat jo teefke in nêst kriget en dêrmei de sûnens fan de Wetterhoun ferbetterje kin? Jo kinne meihelpe oan it fergrutsjen fan de populaasje Wetterhounen en jo wurde dan ek fan herte útnoege om jo oan te melden!
Mochten der in soad hounen oanmeld wurde, dan komt der in twadde keuring op in oare datum.
Oanmelde kin per mail of brief by de sikretaris fan de Fokadvyscommissie, Langengriend 3, 3343 CK Hendrik Ido Ambacht. Email: wetterfac@nvsw.nl
Foar fragen oer meidwaan oan dizze keuring: Tel: 078 -68 23297
Oanmelde foar de earste keuring kin oant
1 septimber 2015 !!


****************

Uitnodiging !! :
De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) nodigt alle eigenaren van een niet- geregistreerde Wetterhoun (waarvan één of beide ouders een Wetterhoun is) uit om deel te nemen aan de eerste keuring op :
Zaterdag 12 september 2015 !! bij it Griene Nêst in Suameer. Aanvang 10:00
Wanneer u het belangrijk vindt dat uw reu wordt ingezet in de fokkerij of dat uw teefje een nest krijgt en daarmee de kwetsbare gezondheid van het ras verbeteren kan en meehelpt aan het vergroten van de populatie Wetterhounen, dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen!
Mocht de belangstelling voor deze keuring erg groot zijn, dan volgt er een tweede keuring op een nader te bepalen datum.
Aanmelden kan per mail of brief bij de secretaris van de Fokadviescommissie,Langengriend 3, 3343 CK Hendrik Ido Ambacht.
Email: wetterfac@nvsw.nl
Voor vragen over deelname aan deze keuring: Tel: 078 -68 23297
De aanmeldingsperiode voor de eerste keuring sluit op 1 september 2015 !!


Meer informatie over het aankeuringsprotocol klik hier !

Vrijdag 14 augustus is er een artikel verschenen in de Leeuwarder Courant.26 mei 2015: Fokkersberaad

Dinsdagavond 26 mei was het zover, het Fokkersberaad Wetterhounen waarin er zou worden geëvalueerd wat de stand van zaken tot nog toe is en waarin ook zou worden gekeken naar het vervolg van het Outcross-project.
De avond werd geopend door Dick Greve, die als voorzitter van de FokAdviesCommissie verslag deed van de afgelopen periode. Vervolgens liet hij zien wat we kunnen verwachten als de fokkerij doorgaat zoals dat momenteel gebeurt, en hoe de volgende outcrossnesten het beste gepland kunnen worden. In het licht van de gehele populatie gezien, is de beste aanpak om binnen de afgesproken marges te blijven om de komende drie jaar twee nesten te gaan fokken. Zo kunnen we ons aan de afgesproken 80% zuiverheid binnen het ras houden.
Het aankeuren van look-alikes kwam als volgend punt aan de orde. De FAC heeft hiervoor een protocol opgesteld dat binnen het bestuur van de NVSW en bij de Raad van Beheer de volledige goedkeuring kon wegdragen. De protocollen hiervoor werden uitgelegd. Op de komende ALV zal een en ander worden bekrachtigd en het is de bedoeling dat nog dit jaar, waarschijnlijk aan het einde van de zomer, de eerste aankeuring van look-alikes zal worden gedaan.

Na de pauze kwamen de nieuw in te fokken rassen aan de orde. Hiervoor was de beurt aan Marjolein Roosendaal. Na een aantal jaren verdiepen in het fenomeen outcross en veel nieuw opgedane kennis via outcross-projecten over de gehele wereld, kon zij uitleggen hoe belangrijk het is niet alleen te kijken naar uiterlijk maar vooral ook naar genenvariatie binnen te gebruiken rassen. Hiervoor gaf zij een goed onderbouwd wetenschappelijk plaatje, waarop de aanwezigen letterlijk de genetische verschillen konden zien. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat binnen twee tot drie generaties de grote verschillen tussen het oorspronkelijke ras en het in te kruisen ras al zijn verdwenen. Ditzelfde geldt ook voor afwijkende karaktertrekken. Reden om verder te kijken dan alleen de verwante rassen.

De aanwezigen konden zich hier goed in vinden, en er werd een nieuwe serie van vier rassen gekozen, waaruit ten minste twee rassen zullen worden ingekruist de komende jaren. In volgorde van voorkeur: Airedale terrier, een spits van een nog te kiezen ras (waarschijnlijk Noorse Elandhond), Bouvier des Flandres en Landseer ECT.
Een geheel nieuwe insteek dus, die met grote belangstelling tegemoet wordt gezien.

3 mei 2015: Reünie outcrossnesten

Zondag 3 mei kwamen de twee outcrossnesten in Zwolle bij elkaar voor een nestreünie. Het was een gezellig gebeuren waar beide fokkers hun pups verwelkomden. In aanwezigheid van enkele keurmeesters, de directeur en voedingsdeskundigen van Farm Food, NVSW-voorzitter Chris Hofkamp en de voltallige Wetter-FAC, werd met alle pupeigenaren gepraat over de groei en de ontwikkeling van hun pup. Er werden geravot door de levendige pups en er waren veel vragen. Voor de eigenaren van een Poedel-outcrosspups was er 's middags een demonstratie vachtverzorging. Het was een prima reünie met superenthousiaste eigenaren. We hebben veel vertrouwen in de uitgroei van deze pups en zien uit naar de Fokkersdag in oktober waar we de nesten zullen presenteren.13 januari 2015: Tweede Outcrossnest geboren

En op zondag 28 december was het zover: het tweede Outcrossnest werd geboren! Negen pups ditmaal, de vader is een knappe oudere poedelreu. Hij is zwart, de moeder is zwartbont en dat geeft effen zwarte pups met bij enkele pups een witte borstvlek. Er werden zes reutjes geboren en drie teefjes en de geboortegewichten varieerden van 360 tot 420 gram, met een uitschieter naar beneden van 280 gram. Tot nog toe doen de dames en heren het prima. Op 7 januari schommelden de gewichten rond de kilo, alleen de eerste twee reutjes zijn iets lichter.

Ook in dit nest is er gezocht naar een herkenbaarheid in de naam en die is gevonden door alle reuen als tweede naam Krolhier te geven, de teefjes krijgen alle als tweede naam Krulhaar. De reuen dus het Friese woord voor krulhaar, de teefjes het Nederlandse woord. Op de foto zijn de pups twee weken oud. Website 2e outcrossnest

28 november 2014: eerste Outcrossnest Wetterhounen geboren

... 11 puppy’s in het eerste nest ...

Donderdag 20 november is het eerste outcrossnest geboren. 11 pups, 9 teven en 2 reuen, allemaal zwart. Een mooie bevalling die vlot verliep zonder complicaties. Een nest met een historische lading, een nest waar naar uitgekeken was en waar nog veel naar gekeken zal worden.

Op dit moment is het nest 7 dagen oud en het groeit goed. Alle 11 pups liggen te stralen, mooie glanzende vachtjes; dan weer volop drinkend om vervolgens in een diepe slaap te vallen.

Farmfood stelt als sponsor van het hele OutcrossProgramma al het voer ter beschikking en is ook nu met raad en daad beschikbaar voor alle voedingsvragen, want 11 puppen laten groeien en tegelijkertijd de moederhond in goede conditie houden is geen sinecure. Het is voor de fokker een grote steun als dan Annelie van FarmFood op elk uur van de dag bereikbaar is voor aanvullend advies.

Een bijzonder nest vraagt om bijzondere namen. Omdat we al enkele dagen wisten, via de röntgenfoto die Annemarie Lub heeft gemaakt, dat er 11 pups zouden kunnen komen hadden we ons erop voorbereid. 11 namen voor 11 Friese honden is dan makkelijk: alle pups hebben een Friese naam met een Friese Elfstedenstad erin.
Website outcrossnest

Tweede outcrossnest komt eraan
Bekend is dat we in 2014 maximaal 2 outcrossnesten zouden doen en via de aanmeldingen van de fokkers was hiervoor ook belangstelling. De selectie van de reu uit deze rassen is een precies proces. Van elke mogelijke kandidaat is een uitgebreid dossier gemaakt met veel aandacht voor de gezondheid van de nakomelingen. Gewenst is dat elke reu minimaal 20 nakomelingen heeft die op gezondheid gecontroleerd kunnen worden. De eigenaar van de Grote Poedel was bereid om maar liefst 35 nakomelingen bijeen te halen zodat we op één zondag deze honden konden zien en inventariseren. Vervolgens werden van deze honden de medische gegevens opgevraagd en zo kregen we een goed beeld van een positief verervende hond.

De tweede Wetterhounteef die is ingezet voor de outcross is inmiddels gedekt door een Grote Poedel en de echo heeft pups laten zien zodat verwacht mag worden dat rond de jaarwisseling het tweede outcrossnest een feit is.

11 november 2014: eerste nest wordt verwacht

Het is alweer even geleden dat de rassen werden gekozen voor de outcross van de Wetterhoun. In die tussentijd heeft de FAC niet stilgezeten: er werd gezocht naar geschikte reuen, er werd gekeken welke van de aangemelde teven zouden passen en wat de tijden van de te verwachten loopsheden waren. De volgorde van de te gebruiken rassen zou afhangen van de beschikbaarheid van de reuen in kwestie, want die moesten deels nog gevonden worden.

Als eerste viel de keuze op een zwarte Labrador. Hij heeft binnen de Labradorpopulatie al heel wat nesten op zijn naam en daarvan zijn heel veel gezondheidsresultaten bekend. Dat is bruikbare informatie waar de FAC veel aan had. In het protocol staat als eis dat er gezondheidsgegevens van de nakomelingen van de reu bekend moeten zijn en die gegevens waren dus voorhanden. Er werd met algemene instemming besloten dat de eerste outcross met deze zwarte reu zou worden gedaan. Inmiddels heeft de dekking plaatsgevonden en verwachten we binnenkort de eerste outcross-pups: zwarte Labrador x bruinbonte Wetterhoun. We houden u op de hoogte.

12 april 2014: Kort verslag van het Wetterhoun Fokkersberaad te Putten,

Op 12 april werd in Gebouw de Aker te Putten een Fokkersberaad gehouden waarin twee belangrijke zaken aan de orde kwamen. In de ochtend werd het concept van de nieuwe, gewijzigde rasstandaard voor de Wetterhoun met de aanwezige leden besproken. Omdat tijdens de gesprekken met de Raad van Beheer over het Fokbeleidsplan telkens werd gewezen op de verouderde rasstandaard en er door de FCI inmiddels een standaard format is voorgeschreven waaraan zo’n standaard moet voldoen, heeft de NVSW haar leden gevraagd om te reageren op een conceptvoorstel voor die rasstandaard. Via de website hebben meerdere leden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om wijzigingen of aanvullingen voor te stellen. Deze suggesties zijn in een overleg tussen de NVSW en de keurmeesters, die zijn gerechtigd om de Wetterhoun te keuren, aan de orde geweest. Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt, heeft het Fokkersberaad nu haar goedkeuring gegeven aan het Concept dat momenteel op de website staat. Op de AV in juni zal door het bestuur van de NVSW aan de leden worden gevraagd om goedkeuring zodat dit concept aan de RvB en de FCI aangeboden kan worden.

Daarna werden door Marjolein Roosendaal en Dick Greve 14 hondenrassen aan de aanwezigen voorgesteld. Door een korte inleiding in de genetica door Marjolein werd op een begrijpelijke manier duidelijk gemaakt welke effecten genen hebben op vacht, kleur en staartvorm en kreeg men een duidelijk beeld van de factoren die belangrijk zijn wanneer er sprake is van het uitvoeren van een outcross. Van zowel de inleiding als van de presentatie was er voor iedereen een mooie hand-out beschikbaar met daarin de foto’s en de beschrijvingen van de rassen. Ook werd duidelijk gemaakt wat de effecten in de volgende generaties zouden zijn wanneer een bepaald ras zou worden ingezet. Na de presentatie van de rassen was er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over voorkeuren en valkuilen. Tijdens de gezamelijke lunch bleek dat de meeste aanwezigen erg goed geluisterd hadden naar de voor- en nadelen van de te kiezen rassen en dat de keuze voor de vier meest gewenste rassen erg weloverwogen was.

Na de lunch passeerden alle rassen in alfabetische volgorde nog een keertje de revue, terwijl er nog alle ruimte was om vragen te stellen. Nadat iedere vraag was beantwoord, werden de stemformulieren uitgedeeld en konden alle Wetterhounfokkers hun keuze maken door 4 punten te geven aan het meest gewenste ras, 3 aan het op-een-na gewenste ras, 2 aan het op twee-na gewenste ras en 1 aan het op drie-na gewenste ras. Een stemcommissie, gevormd door enkele leden van de Stabijhoun FAC, kwam met het volgende resultaat:

De aanwezige fokkers op het Fokkersberaad van de Wetterhoun kozen de volgende rassen voor een outcross in de jaren 2014 en 2015:


1. Barbet 2. Poedel 3. Portugese Waterhond 4. Labrador

De Curly Coated Retriever en Ierse Waterspaniel eindigden resp. als vijfde en zesde.
De “schaduwverkiezing” van de aanwezige Stabijhounfokkers leverde (in een iets andere volgorde) hetzelfde resultaat op.

Namens de Fokadviescommissie Wetterhoun,
Lineke Molenaar (secr. Wetterhoun FAC)

12 november 2013: Nu officieel

"Het bestuur van de Raad van Beheer heeft laten weten in te stemmen met een outcross voor de Wetterhoun. Er komt nog nader overleg over de uitvoering van dit besluit.

De Raad van Beheer heeft populatiegenetici van universiteit Leuven gevraagd om de populatie Wetterhounen te analyseren. Als belangrijkste conclusie is hieruit voortgekomen dat zij een aankeuring van look-alikes een risicovollere oplossing vinden dan outcross.

Het bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen en zal een outcross bij de Wetterhoun toestaan. De Raad van Beheer gaat met de vereniging in overleg om de outcross zo goed mogelijk gestalte te geven.
Zodra het plan volledig is uitgewerkt en besproken met de verenigingen zullen wij u informeren via onze website en Raadar."

We gaan een afspraak plannen met de Raad voor het vervolgoverleg over de uitvoering.

7 november 2013: Goed nieuws!

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft laten weten in te stemmen met een outcross voor de Wetterhoun. Er komt nog nader overleg over de uitvoering van dit besluit. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden.
Het schrijven dat voorzitter Chris Hofkamp vandaag ontving:

Geachte mevrouw Hofkamp,

Uiteraard begrijpen we uw nieuwsgierigheid. Hoewel wij dit formeel nog aan u zullen bevestigen en met u afspraken zullen maken over het pad dat bewandeld dient te worden, kunnen wij u nu vast laten weten dat het bestuur heeft ingestemd met een outcross. U hoort hierover op korte termijn meer van ons.

Hartelijke groet,
Ingeborg de Wolf

28 september 2013: Actie en reactie

Deze week heeft de Raad van Beheer gereageerd op de acties die de NVSW heeft ondernomen na het afwijzen van het fokbeleidsplan. In een open brief die op de website van de RvB is geplaatst wordt een andere draai gegeven aan gedane uitspraken en nieuwe uitspraken gedaan die aantoonbaar niet kloppen of onzorgvuldig zijn. Wij zijn wederom verbijsterd ...

De open brief van de Raad van Beheer

De reactie van de NVSW op die brief

Het advies tot niet overnemen van het fokbeleidsplan, uit de RvB bestuursvergadering van 7 augustus jl.

12 september 2013: Fokbeleidsplan Wetterhoun afgewezen

Op maandag 26 augustus zijn wij door de directeur en het hoofd Gezondheid en Welzijn van de Raad van Beheer op de hoogte gebracht van het feit dat de RvB het door de NVSW ingediende beleidsplan voor de Wetterhoun heeft afgewezen. Dit is vastgesteld in een digitale vergadering van het bestuur van de RvB op 7 augustus jl.

Het bestuur van de NVSW heeft hierover op 29 augustus vergaderd en heeft besloten nog een poging te doen om dit besluit te laten wijzigen. We hebben daarom een lange brief geschreven en die aangetekend bij alle bestuursleden van de RvB, de directie en het hoofd Gezondheid en Welzijn laten bezorgen. Dit omdat op 4 september de Raad weer vergaderde.

Het bestuur van de RvB heeft op 5 september, desgevraagd door onze voorzitter, laten weten dat ze op de volgende vergadering wel zouden beslissen wat er met onze brief zou gebeuren, maar dat het besluit ongewijzigd bleef.

Het bestuur en de FAC zijn verbijsterd door dit besluit, temeer omdat het volstrekt niet onderbouwd is. Gesteld wordt door de dierenarts van de RvB dat de situatie van de Wetterhoun niet hopeloos is en bovendien dat de Wetterhoun niet in de gevarenzone is. Bovendien zegt ze dat ze niet in staat is om de aangeleverde gegevens te controleren en op waarheid te schatten. Wij ervaren dit als een schoffering van vele jaren onderzoek in samenwerking met onder meer de Universiteit van Wageningen. Tijdens een gesprek met de dierenarts en de directeur van de RvB werd aangegeven dat wij te streng selecteren en dat er te weinig fokdieren zouden zijn. Volstrekt voorbijgaand aan het feit, dat de hele Wetterhounpopulatie nauw verwant is waardoor nieuwe combinaties maken niet zal leiden tot een afname van de populatie-inteelt. Bovendien selecteren we om gezonde honden te fokken, niet om honden uit te sluiten maar om goede combinaties mogelijk te maken.

In een tijd waarin de rashondenfokkerij zo onder druk staat en de houding van de RvB ernstig bekritiseerd wordt in de samenleving, vinden we dit een onbegrijpelijke houding.

Het bestuur en de Fok Advies Commissie gaan nu een officiële bezwaarprocedure voeren. Tevens gaan we via de media en de vertegenwoordigers van de politieke partijen in de Tweede Kamer proberen aandacht te krijgen voor de Wetterhoun, om op die manier de besluitvorming van de RvB te beïnvloeden.

Afschrift van onze brief naar de Raad van Beheer

De brief naar de Fractievoorzitters van de Tweede kamer

Persbericht

4 april 2013: Stand van zaken

Op 4 april jl. zijn leden van de fokadviescommissie en afgevaardigden van de Raad van Beheer nogmaals samengekomen. Tijdens dit uitgebreide gesprek zijn nog een aantal vragen en onduidelijkheden over de stand van zaken binnen de huidige Wetterhounpopulatie besproken. We hebben alle gegevens tot in detail kunnen uitleggen en alle vragen beantwoord. Later deze maand vindt er een gesprek plaats tussen de Raad van Beheer en de tweede rasvereniging waarin deze laatste partij hun visie over de gezondheid van en plannen voor het ras kenbaar zullen maken. Als er een consensus bereikt is tussen alle drie de partijen wordt het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen aangeboden aan het bestuur van de Raad van Beheer dat er vervolgens een besluit over zal nemen.

Februari 2012: Voortgang Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen

Op 12 februari jl. heeft het bestuur overleg gevoerd met een delegatie van de Raad van Beheer. Aanleiding was het in een artikel in ons verenigingsblad van september 2012 uitgesproken optimisme dat het ‘nog in 2012’ tot een convenant met de Raad zou komen voor het openstellen van de Bijlagen van de Stamboekhouding in het kader van het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen. In de voorbereiding van het gesprek bleek belangrijke documentatie, die door de NVSW bij de Raad aanwezig werd verondersteld, daar niet bekend te zijn. Daardoor was een uiteenlopende beleving ontstaan over het stadium waarin de voorbereidingen voor een convenant verkeerden, en deed het oprechte optimisme van de Wetterhoun-FAC bij de Raad nogal voorbarig aan.

Tijdens het overleg van 12 februari zijn de misverstanden uit de weg geruimd. NVSW en Raad zijn het erover eens dat er nu snel iets moet gebeuren om het voortbestaan van de Wetterhoun op lange termijn te waarborgen. Alle benodigde informatie is nu bij de juiste personen binnen de Raad bekend, en voor de komende maanden zijn afspraken gemaakt voor het vervolgtraject.

Omdat in de realiteit van 2013 de Raad rekening moet houden met het bestaan van een tweede rasvereniging voor de Wetterhounen zal deze op korte termijn door de Raad worden geconsulteerd. Het is de bedoeling in de komende periode de discussie af te ronden en tot een convenant te komen, zodat met de uitvoering van een op een gezonde toekomst voor de Wetterhoun gericht fokbeleid kan worden begonnen.

7 april 2012: vragen en antwoorden

Zoals bekend, is op 19 maart jl. het nieuwe beleid aangenomen en daar zijn veel vragen over. Die willen we graag proberen te beantwoorden en daarom is dat waar we hier mee beginnen. Want wat omvat het nieuwe beleid nu eigenlijk, wat kan er wel, wat kan er niet? Een paar vragen en hun antwoorden.

Welke dieren komen er in de database?
Alle Wetterhounen die gefokt worden uit ouders met stambomen krijgen, indien de fokker dat aanvraagt, stambomen. Van alle dieren met stambomen, of ze nu wel of niet binnen de NVSW gefokt zijn, komen de afstammingsgegevens in de database Zooeasy terecht.

Jonge Wetterhounen Hoe zit dat met fokadvies?
Elke fokker die een combinatie wil maken, kan daarvoor fokadvies vragen bij de Fok Advies Commissie. Als er aan een combinatie risico’s kleven zal de FAC de fokker daarvan op de hoogte brengen en een andere combinatie adviseren. Als de fokker ondanks dit advies toch zijn eigen keuze wil gebruiken, stelt de FAC de eigenaar van de reu en de fokker nogmaals op de hoogte van de risico’s. De uiteindelijke beslissing ligt dus bij de fokker en de reueneigenaar zelf, en niet bij de NVSW of de FAC. Dit is overigens geen nieuw beleid. Eigen inbreng en inzicht vindt de FAC erg belangrijk en daarom kan er altijd overlegd worden en zijn vragen altijd welkom.

Dat het inteeltgehalte zo stijgt baart zorgen, dat de gezondheid te wensen overlaat en niet vanzelfsprekend is, dat beseffen we allemaal. Maar is vers bloed dan nodig? Ja, dat is nodig, domweg omdat er met een kleine duizend Wetterhounen onvoldoende fokmateriaal is. Want duizend dieren lijk heel veel, maar de effectieve populatie, de dieren dus waarmee gefokt wordt, dat zijn er geen duizend, Dat zijn er ongeveer honderd. En honderd dieren is erg weinig, zeker als ze allemaal ook nog nauw verwant zijn. Vers bloed halen is van alle tijden en van alle dieren, en ook mensen deden dat en doen het nog steeds.

Teveel verwantschap geeft problemen. Nederland is een van de weinige landen waar vers bloed halen voor stamboomhonden vrijwel onmogelijk is en dat is een slechte zaak, waar onder andere de Wetterhoun de dupe van dreigt te worden. Daarom hebben we dit beleid voorgesteld en dat de Raad hiervoor openstaat zegt dat ook zij beseffen dat de gesloten stamboeken niet goed zijn. Met dit beleid hopen we dat in elk geval ons ras hiervan niet langer de dupe zal zijn.

Hoe zit het met de “boerderijhonden”?
In het nieuwe beleid is opgenomen dat mensen honden, waarvan zij denken dat die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ras, aan kunnen laten keuren. Dit geldt voor zowel reu als teef. Indien deze honden geschikt bevonden worden kunnen ze worden opgenomen in de Bijlage van de stamboeken. De eigenaar kan een dergelijke hond vervolgens inzetten in de fokkerij. De nakomelingen krijgen dan normale papieren, waarmee dergelijke honden gewoon kunnen deelnemen aan evenementen waar andere stamboomhonden ook aan deelnemen. Denk hierbij aan jachtproeven, shows en andere wedstrijden. De enige restrictie is dat een dergelijke hond geen Internationaal kampioenschap kan halen. Na drie generaties is het punt bereikt dat alle voorouders weer bekend zijn en krijgen de honden een volledig normale NHSB-stamboom.

Maar ze willen ook andere rassen inkruisen, hoe zit dat?
Wetterhounen In het nieuwe beleid is de mogelijkheid andere rassen in te kruisen. Dat zijn overigens niet acht rassen, het zijn maximaal acht dekkingen, van maximaal zes verschillende rassen. Het woord “maximaal” is hier van belang: dat de mogelijkheid er is, betekent niet dat het ook zal gebeuren. Maar wie een beleidsplan indient zal daar aantallen in moeten zetten, en dat is wat er is gedaan.

Of er daadwerkelijk andere rassen zullen worden ingefokt, wordt elk jaar opnieuw bekeken en besproken met de fokkers en de leden, en aan de hand van die bijeenkomsten in stemming gebracht. Op die bijeenkomsten wordt ook een eventueel vreemd ras gekozen. Deelname hieraan is uiteraard op vrijwillige basis; wie zijn teef hier niet voor wil laten gebruiken hoeft dat niet. De pups uit een dergelijke combinatie komen ook niet zomaar in de populatie terecht, daar gaat een strenge selectie aan vooraf. En fokkers die dergelijke honden of lijnen niet willen gebruiken hoeven dat ook niet te doen: de keuze voor een fokcombinatie is uiteraard vrijwillig.

Wanneer gaat dit beleid eigenlijk in?
Nu het beleid op de ledenvergadering is goedgekeurd, is daarmee aangetoond dat er voldoende draagvlak is. Dat was nodig voor het convenant, dat met de Raad van Beheer moet worden gesloten. Nu aangetoond is dat het draagvlak er is, zal het bestuur van de Raad in overleg treden met de NVSW. Uiteraard houden we u op de hoogte!

31 maart 2012

Wetterhoun
Deze hond werd op de BALV als echte Wetterhoun aangemerkt, een voorbeeld van hoe het ras hoort te zijn. Toevallig wordt momenteel o.a. van deze hond DNA-onderzoek gedaan in de hoop DNA-kenmerken van voorouders te vinden die overeenkomen met andere (bekende) rassen.
Al jarenlang waren er steeds vaker problemen in de fokkerij van de Wetterhoun. Teven die leeg bleven, reuen die niet of moeizaam dekten. Immuniteitsproblemen, hartproblemen en ook nog enkele andere zaken, die alle hun weerslag hebben op de gezondheid van het ras. De gemiddelde leeftijd daalt, en dat is een slecht teken.

Gezien het feit dat er wereldwijd slechts rond de duizend dieren zijn van dit mooie Friese ras is het onvermijdelijk dat de mensen die deze honden fokken, dat doen door inteelt. In een gesloten rashondenpopulatie is, zeker als er zo weinig dieren zijn, tenslotte altijd sprake van inteelt. Dat zoiets op den duur negatieve gevolgen heeft is inmiddels bekend. Daarom heeft de rasvereniging na intensief onderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen en met medewerking van de stichting Zeldzame Huisdieren een plan opgezet om hier iets aan te doen.
Men wilde namelijk vers bloed in gaan fokken, en dat zou betekenen dat de stamboeken waar de honden worden ingeschreven, open zouden moeten. Maar in de hondenfokkerij is het vaak niet zo simpel als de consument denkt: rashondenfokkerij is namelijk gebonden aan regels. Die regels worden gemaakt en gecontroleerd door de Raad van Beheer, in samenwerking met de rasvereniging. De Raad van Beheer is wel bereid de regels te wijzigen, maar alleen als een vereniging aantoonbaar een goed doortimmerd plan heeft en binnen de gelederen van de rasvereniging voldoende draagvlak.
Draagvlak was dus waar de vereniging naar streefde. Het plan werd voorgelegd aan de fokkers, die er verdeeld op reageerden. Want dat verse bloed was allemaal goed en wel, maar hoe zag men dat dan? In eerste instantie werden er enkele rassen als voorbeeld gegeven die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen. Maar al snel gingen de zaken met de mensen op de loop. Fokkers dachten dat iedereen verplicht zou worden mee te doen. De meest wilde verhalen deden de ronde over de mogelijk in te kruisen rassen. Men zag de Wetterhoun zoals we die kennen al verdwijnen, en dat terwijl dat nu juist is wat de rasvereniging wil voorkomen! Wetterhoun
Het werd al snel duidelijk dat dit niet zou werken. Er kwam een overleggroep. Daar werd men het niet eens, maar de zaken die er aan de orde kwamen, werden wel meegenomen in de voorstellen. En zo kwam men uiteindelijk tot een finaal voorstel, dat 19 maart jongstleden aan de leden van de rasvereniging werd voorgelegd. In dat plan stond dat de rasloze Wetterhoun look-a-likes voortaan in een Bijlage-stamboek konden worden opgenomen en zo de fokkerij konden instromen. In dat plan stond verder dat er in de toekomst eventueel vers bloed zou mogen worden ingefokt, met een maximum van zes rassen. Dat dit infokken ook niet willekeurig zou gebeuren, maar gedoseerd en gecontroleerd, zodat er pas na verloop van enkele generaties kan worden gezien of de resultaten van deze kruisingen ook daadwerkelijk in de verdere populatie terecht zullen komen. Op de bijzondere Ledenvergadering was een grote opkomst en uiteindelijk werden de voorstellen met 74 stemmen voor en 44 stemmen tegen aangenomen.
De tegenstemmers zijn wel voor het openen van het Bijlage-stamboek, maar tegen het infokken van “vreemd bloed”, en dat is jammer. Het is jammer dat mensen tegen een fokbeleid zijn dat voor ogen heeft een ras in stand te houden en het is vooral jammer dat men het vreemde bloed zo vijandig beziet. Tenslotte is ook de Wetterhoun ooit ontstaan uit diverse hondentypes en -soorten en heeft deze zich uiteindelijk ontwikkeld tot wat hij nu is door een mix van vele componenten.
De eerste DNA-onderzoeken om te ontdekken of er verwantschap kan worden gevonden met andere rassen worden op dit moment gedaan en wellicht komen daar verrassende resultaten uit. In elk geval zullen de keuzes voor de vreemde rassen altijd in overleg met de fokkers gemaakt worden, en probeert de rasvereniging op alle mogelijke manieren de eigenheid en bijzondere kenmerken van de Wetterhoun te bewaren, terwijl er tegelijk hard gewerkt wordt het ras gezonder te maken en te houden. De fokadviseurs van de rasvereniging, maar ook de externe adviseurs en betrokkenen, zijn ervan overtuigd dat dit kan, maar nemen wel grote terughoudendheid in acht voor de kruisingen daadwerkelijk in het ras terecht komen.
Alle reden dus de vijandigheden op te schorten en eerst eens te zien wat de resultaten zullen zijn. Afschieten kan altijd nog.

Marjolein Roosendaal

Wetterhoun 19 maart 2012: Outcross-fokbeleid aangenomen

In een de Buitengewone Algemene Leden Vergadering van 19 maart j.l. is het voorgestelde outcross-fokbeleid aangenomen met 74 stemmen tegen 44 stemmen.
Met dit fokbeleid wordt de mogelijkheid gecreëerd om in het Wetterhounras gedoseerd en op bescheiden schaal andere rassen in te kruisen. Diverse geledingen binnen de kynologie, universiteiten en het projectbureau van de stichting Zeldzame Huisdieren hebben aan het plan meegewerkt. De Raad van Beheer is bereid gevonden om een convenant voor meerdere jaren met onze vereniging aan te gaan op basis van dit plan. Daarnaast wordt het stamboek geopend om look-alikes op te nemen om zo de fokbasis te kunnen verbreden.

Wat aan dit besluit vooraf ging

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Er zijn diverse fokkersberaden geweest, waarbij ook bezwaren tegen het plan naar voren kwamen. Het initiële plan om alleen vers bloed van vreemde rassen te betrekken is daarop uitgebreid met de mogelijkheid om ook look-alikes te gaan gebruiken. Hieronder vindt u de bestanden die in de beraden en de BALV gebruikt zijn om tot een besluit te komen.

Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025 (versie februari 2012)

Voorgesteld Fokreglement (versie februari 2012)

Fertiliteitscijfers Wetterhoun tussen 2005 en 2011

Veelgestelde vragen met de antwoorden daarop

Er zijn in het hele proces twee fokmatrixen gemaakt: de Fokmatrix Inteelt en de FokMatrix Gezondheid, met daarin alle teven en alle reuen met de gevolgen (inteelt en ziekte) van een mogelijke paring. Dit bestand is te groot om downloadbaar te maken. Op de het fokkersberaden en de BALV zijn ze beide opgehangen en nogmaals toegelicht.

Ook tegenstanders

Wetterhoun Niet iedereen ziet het voorgestelde plan zitten om meerdere vreemde rassen in te kruisen. Een groep fokkers en/of eigenaren vreest dat de unieke en typische eigenschappen die van een hond een Wetterhoun maken, dan verloren zullen gaan. Omdat een open en eerlijke discussie over het fokbeleid belangrijk is, worden de met argumenten onderbouwde bezwaren en vragen hieronder geplaatst.

De toekomst van de WETTERHOUN, de zorg van ons ALLEN ...
bijlage: Behoud van de Wetterhoun door Ir. Ed. J. Gubbels, geneticus / fokkerijspecialist

10 punten inzake het vraagstuk van de Wetterhoun
Door de groep Behoud van de Wetterhoun

Wetterhoun Commissie fokbeleid Wetterhoun

Binnen de vereniging is veel discussie geweest over dit Beleidsplan. Allereerst in de Fokkersberaden en aansluitend tussen voor- en tegenstanders ervan. Het afgelopen jaar heeft - in opdracht van de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2011 - een commissie bestaande uit leden van de NVSW, onder voorzitterschap van de heren drs. P. Groenestein, dierenarts te Sneek, en dr. ir. K. Oldenbroek, verbonden aan de universiteit van Wageningen en de SZH, geprobeerd om een advies op te stellen dat op een zo breed mogelijk draagvlak binnen de vereniging zou kunnen rekenen. Deze commissie was samengesteld uit leden die verschillende visies op het toekomstig fokbeleid vertegenwoordigden.

In een gesprek met de voorzitter van de NVSW op 21 januari 2012 hebben beide voorzitters aangegeven, dat zij niet in hun opdracht geslaagd zijn. Zij adviseerden het bestuur van de NVSW om het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2025 aan de leden voor te leggen.

Verslagen van eerdere bijeenkomsten:

Verslag fokkersberaad 31 januari 2010

Verslag fokkersberaad 18 september 2010

Verslag fokkersberaad 22 januari 2011

Verslag fokkersberaad 6 maart 2012