Fokkersdagen


Overzicht fokkersdagOp een fokkersdag worden de nesten die 1 tot 1,5 jaar oud zijn zo compleet mogelijk bijeengebracht. Voor fokkers en pupeigenaren een leuke reünie waarbij volop bewonderd en bijgekletst kan worden.
Voor mensen die interesse hebben in een Stabijhoun- of Wetterhounpup een geweldige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met onze rassen.
Er is volop informatie verkrijgbaar over de Fryske hounen en onze vereniging. Ook voor Stabijhoun- en Wetterhouneigenaren met interesse voor het fokken van een nestje is dit een zeer geschikt evenement om te bezoeken.


Het belang van de fokkersdag

Voor de Vereniging zijn de Fokkersdagen erg belangrijk omdat het ons een beeld geeft hoe het ras er momenteel voor staat. De gezondheidsenquêtes en de fysieke beoordelingen geven ons inzicht waar de aandachtspunten moeten liggen. Mogelijke rasproblemen kunnen snel gesignaleerd worden. De kennis die op de fokkersdag wordt verkregen gebruiken we om de kwaliteit en gezondheid van beide rassen te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren.

Wie worden uitgenodigd?

Alle betrokken eigenaren en fokkers krijgen persoonlijk een uitnodiging, deze wordt ongeveer 2 maanden voor de fokkersdag verstuurd.


Overzicht van de nesten die worden uitgenodigd: Klik in  oktober 2024

Foto's

Voor de nestfoto's van de fokkersdag van 8 juni 2024 klik hier !
Voor de sfeerfoto's van de fokkersdag van 8 juni 2024 klik hier !

Voor de nestfoto's van de fokkersdag van 10 juni 2023 klik hier !
Voor de sfeerfoto's van de fokkersdag van 10 juni 2023 klik hier !
Voor  de nestfoto's van de fokkersdag van 7 oktober 2023 klik hier !
Voor de sfeerfoto's van de fokkersdag van 7 oktober 2023 klik hier !


Wat kunt u verwachten?

Bij binnenkomst meldt u zich bij de infotafel. Daar krijgt u een tasje met informatie en een catalogus waarin alle deelnemende fokkers, nesten, honden en hun eigenaren staan vermeld. De fokker en pupeigenaren verzamelen zich in de hal voor aanvang van de nestkeuring. Meestal een vrolijk en gezellig weerzien! U krijgt een nummer dat u op kunt spelden, zodat iedereen weet welke hond u bij zich heeft (dit is in de catalogus terug te vinden). Neem een (klap)stoel en eventueel een drinkbak/bench/kleed voor uw hond mee. Na de nestkeuring wordt door onze fotograaf een foto gemaakt van het hele nest samen. Deze kunt u later vanaf de website downloaden.

Wat wordt er van u en uw hond verwacht in de ring?

Met de nestgenoten en de ouderdieren loopt u gezamenlijk eerst een rondje door de ring zodat de keurmeester de honden en het nest als geheel alvast kan bekijken. Vervolgens worden eerst de vader en moeder individueel beoordeeld en daarna om beurten de nakomelingen uit het nest. De keurmeester vraagt meestal of u nog een keer een rondje door de ring wilt lopen en een keer recht op en neer, zodat het gangwerk van de hond beoordeeld kan worden. Daarna wordt uw hond goed bekeken en bevoeld.

De nestbeoordeling

Van iedere hond wordt een verslag gemaakt dat u na afloop mee naar huis krijgt. Het is geen keuring zoals op een clubmatch of hondententoonstelling, er kan geen kwalificatie worden behaald. Naast de individuele verslagen, wordt het nest als geheel beoordeeld. De keurmeester kijkt welke eigenschappen van de ouders zijn terug te vinden in hun nakomelingen. Het streven is om alle nesten compleet te hebben samen met de ouderdieren.

De beoordelingen vinden doorlopend plaats vanaf 10.00 uur tot ca. 16.30 uur. U kunt ook alleen dan komen wanneer uw hond aan de beurt is. Gaarne wel ruim op tijd aanwezig zijn.

Algemene informatie


Dekreuenparade

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur vindt de traditionele dekreuenparade plaats. Eigenaren stellen hun dekreu aan het publiek voor terwijl een lid van de Fokadviescommissie wat nadere informatie geeft over de betreffende reu. Ook is er na de parade gelegenheid om contact te leggen met de eigenaren van de reuen wanneer u in een bepaalde reu geïnteresseerd bent.​​​​​​​

PR stand NVSW
Ook zal de PR stand NVSW weer aanwezig zijn op de fokkersdag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Email : fokkersdag@nvsw.nl

Graag tot ziens in Zutphen!