Jacht en Werk en Sport Commissie

Of je nu wel of niet iets met jagen hebt dat maakt niet uit, maar je hebt wel een jachthond gekozen. Daarom is het vooral leuk om samen met je Stabij of Wetterhoun uitdagingen aan te gaan. Het geeft beiden veel plezier door samen te werken als team. Voor de honden dus een geweldige uitdaging om met hun specifieke kenmerken van de jacht bezig te zijn. Net als bij mensen is ook de ene hond talentvoller dan de andere, en evenzo hun bazen (voorjagers). Tijdens de meeste jachthonden trainingen wordt er gebruik gemaakt van zg. dummy’s, gevulde canvas zakjes die de honden moeten apporteren (terug brengen). Alleen als je voor de wedstijden gaat train je af en toe met koud wild.

Hoewel er maar een beperkt aantal Stabij- en Wetterhounen daadwerkelijk mee gaan jagen, zijn de Stabij- en Wetterhoun echte jachthonden. Tijdens jachthondentraining zijn baas en hond actief bezig met elkaar. Niet de jacht als zodanig staat voorop, maar het werken met je hond en het stimuleren van de aangeboren talenten.

JWSC
De Jacht Werk en Sport Commissie van de NVSW is opgericht om leden te enthousiasmeren voor jachttraining en wedstrijden. We doen dit door workshops, trainingen en wedstrijden te organiseren gericht op aan de jacht gerelateerde proeven. Daarnaast is het ook leuk om met de hond totaal andere trainingen te volgen waar de JWSC ook zijn bijdrage aan levert. Voorbeelden hiervan zijn de “Proeverij” die jaarlijks wordt georganiseerd en waarbij verschillende takken van hondensport aan bod komen en natuurlijk de workshop Zweetwerk voor Beginners.
De JWSC wil graag de aangeboren talenten van onze rassen behouden en eigenaren stimuleren om actief met de hond aan het werk te zijn. Hier heeft iedereen belang bij: de hond die zowel fysiek als mentaal aan het werk mag, maar ook de baas die door het samenwerken een hechtere band met de hond krijgt.

De specifieke jacht eigenschappen van Stabij- en Wetterhoun
Naast het werk na het schot, het zg apporteren, kennen we ook het werk voor het schot. Voor dit werk in het veld valt de Stabij onder de staande honden en de Wetterhoun onder de Spaniëls. Ook aan dit zogenaamde ‘veldwerk’ wordt aandacht gegeven door de JWSC.
Voor de Stabij gaat het dan over het wild opsporen, wachten bij het wild totdat de baas komt (drukken), en uitstoten op commando van de baas, daarna komt het schot en vervolgens het apporteren. De Wetterhoun moet, binnen het schot dus maximaal op een 20/25 meter van de voorjager in de zware dekking van riet en bramen het wild opzoeken en gelijk opstoten en op het schot gaan zitten. Na het schot wordt ook hier geapporteerd.

Hou de JWSC in de gaten want we doen leuke dingen

In de agenda die staat op de website van de NVSW en in ons verenigingsblad “de Fryske Hounen” staan onze activiteiten, inschrijven kunt u via de website. Onderstaand een beperkt overzicht van de activiteiten.

Veldwerk
We organiseren bijvoorbeeld een workshop veldwerk. Bij veldwerk komen alle aspecten van het werken in het veld aan bod. Hierbij kun je zien welke natuurlijke aanleg je hond heeft. Bij veldwerk verwachten we dat de hond het wild opspoort, aangeeft en na het schieten apporteert. Hoe begeeft de hond zich door het terrein, welk gedrag zien wij van hem bij het benaderen van het wild en van het apport.

Zweetwerk
Voor beginners organiseren we zweetwerkworkshop in september en rond de kerst een onofficiële zweetwerkwedstrijd. Daarnaast proberen we een of twee keer per jaar een officiële zweetwerkwedstrijd te organiseren.
Zweetwerk is een vorm van speuren waarbij met behulp van de hond aangeschoten of aangereden wild opgespoord wordt. Dit wild is gewond en moet zo snel mogelijk gevonden en uit zijn lijden verlost worden. De hond moet hierbij zelfstandig het bloedspoor (bloed=zweet) uitwerken en de baas leiden naar het aangeschoten wild.

Club diploma en Standaard Jacht Proeven
Verder organiseren we jaarlijks de club diplomadagen en Standaard Jacht Proeven (SJP). Op deze dagen kunnen honden met hun voorjager kijken waar ze ‘staan’ met hun hond. Ook zijn er op sommige dagen keurmeesters aanwezig. De officiële keurmeesters zijn dan niet alleen aan het keuren, maar helpen voorjager en hond met adviezen en geven de gelegenheid om het een tweede of zelfs een derde keer nog eens te proberen. Iedereen gaat met een certificaat naar huis met de behaalde resultaten.

Deze jachthondenproeven zijn een soort examen waarin jij met je hond een proef van bekwaamheid af kan leggen ter beoordeling van een officiële keurmeester. Het programma hiervoor kunt u terugvinden op www.orweja.nl

Wanneer?.........Waar?  
klik hier voor de agenda !!

Plaatsing en afmelding JWSC activiteit

Met uitzondering van de Orweja wedstrijden (vastgelegd in het reglement) gelden voor aan- en afmelding van de JWSC activiteiten de volgende regels:

  • Plaatsing op volgorde van volledige inschrijving (betaling en formulier);
  • Afmelding tot vier weken voor datum activiteit wordt het volledige inschrijfgeld teruggestort;
  • Afmelding tot één week voor datum activiteit wordt de helft van het inschrijfgeld teruggestort;
  • Afmelding binnen één week voor datum activiteit wordt geen inschrijfgeld teruggestort.

Afwijkingen worden bij de desbetreffende activiteit vermeld.

Samenstelling commissie

De Jacht en Werk en Sport Commissie (JWSC) bestaat uit 5 personen. De voorzitter van de JWSC is tevens bestuurslid.

Voorzitter JWSC
Trainingszaken Wetterhoun
Philip Modijefsky
Tel: 06-5263 5050
(Bellen tussen 18.30 en 21 uur)
E-mail: jwsc.voorzitter@nvsw.nl


Secretaris/Penningmeester

Mathilde Polinder
E-mail: jwsc.mathilde@nvsw.nl


Trainingsaangelegenheden Stabijhoun en wedstrijdsecretariaat
Margriet Onderstal
E-mail: jwsc.margriet@nvsw.nl

Trainingsaangelegenheden Wetterhoun
Dick Visser
Email: jwsc.dick@nvsw.nl

Wedstrijdsecretariaat

Peter van den Bosch
Tel: 06-14395661
E-mail: jwsc.peter@nvsw.nl
De secretaris is het eerste aanspreekpunt en treedt op als contactpersoon voor de commissie.Klik hier voor de agenda

Ga naar de agenda voor meer informatie en
inschrijvingsformulieren.

Activiteiten