Dek- en geboorteberichten Stabijhoun

Hier vindt u de dek- en geboorteberichten van Stabijhounnesten die volgens NVSW-regels zijn gefokt.
Heeft u interesse in een Stabijhounpup, meldt u zich dan aan voor de wachtlijst, of neem contact op met de Pupinformatiedienst.


Een positief advies houdt in dat de combinatie voldoet aan de eisen van het fokreglement van de NVSW.

Dekberichten

Gedekt:
28 april 2024
Vader:
Hero of Staby Island
Moeder:
Nanna Flicka fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
A.A. van IJperen
Kennelnaam:
Colorful Castle's
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Gedekt:
26 april 2024
Vader:
Flip
Moeder:
Flora Yfke Nora van Holwerda Sathe
Fokker:
W. Poortman
Kennelnaam:
fan it Liemerspoort
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboorteberichten

Als er pups beschikbaar zijn, staat dat bij het betreffende nest vermeld.

Geboren:
27 mei 2024
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Foeke Fedja van de Mollehoeve
Moeder:
Doutsen
Fokker:
J. Postma
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.
Er zijn nog reutjes beschikbaar! Voor meer info: Stabijpupinformatie tel. 0593-769017

Geboren:
18 mei 2024
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Jesse van't Vaertse Hoekske
Moeder:
Cilla Sinne van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.
Er is nog een reutje beschikbaar! Vakantieopvang kan door de fokker geregeld worden. Voor meer info: Stabijpupinformatie tel. 0593-769017 of 06-20162484 (fokker)

Geboren:
16 mei 2024
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Melle
Moeder:
Gelske Maaike van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 mei 2024
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Marrondales Tymon
Moeder:
Zaila Zuria fan it Bûnte Lok
Fokker:
A. Grol
Kennelnaam:
fan it Bûnte Lok
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 april 2024
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Tjalle Bartelt fân Bûten út
Moeder:
fan de Flintertun Wietske Baike
Fokker:
F.W. Otten van Benthem
Kennelnaam:
van 't Hollandse Hout
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 maart 2024
Verdeling:
2 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
fan 't Trijebergje Doeke-Nico
Moeder:
Okki Harryette fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 maart 2024
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Colorful Castle's Jamie Fraser
Moeder:
Otte Wieper fan 't Molenaarshiem
Fokker:
I. Gabriels (België)
Kennelnaam:
Zwiepervelden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 maart 2024
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Senne
Moeder:
Trynke van Nij Wybranda
Fokker:
A. Bakker
Kennelnaam:
van Bakery Home
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 maart 2024
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Bram Wycca fan it Marnewetter
Moeder:
Wiske Lobbe fan 't Wapse Hiem
Fokker:
G.M. Wapstra-Timan
Kennelnaam:
fan 't Wapse Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 maart 2024
Verdeling:
3 reutjes, 9 teefjes,
Vader:
Molle fan 'e Blommetún
Moeder:
Uldrika-Poike van 't Hondsdraf
Fokker:
P. Vroegh
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 februari 2024
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Røgild's Kein Fenja Hessel
Moeder:
Dibbe
Fokker:
F. Wilts
Kennelnaam:
fan 't Laifdevol Hoes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 februari 2024
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Wester
Moeder:
Lobke van 't Swijnckel
Fokker:
M.P.C. van Lierop
Kennelnaam:
van 't Swijnckel
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 februari 2024
Verdeling:
4 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Benji-Abe van 't Vaertse Hoekske
Moeder:
Fenneke Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 januari 2024
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Foppe fan 'e Blommetún
Moeder:
Popke Emke fan de Haersterwei
Fokker:
P.J. Kieft
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 januari 2024
Verdeling:
5 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Syp
Moeder:
Claske Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
H. ter Stal-Jansen
Kennelnaam:
van het Hengeler Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 december 2023
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Kastor fan 't Foksfamylje
Moeder:
Shelly Bregje van de Voorbaen
Fokker:
M.R. de Jong
Kennelnaam:
van de Voorbaen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 december 2023
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Kerst van 't Koekoekswâld
Moeder:
Bloesem van de Elvenbloem
Fokker:
I. Coevert
Kennelnaam:
van de Elvenbloem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 december 2023
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Jouke van de Vronergeest
Moeder:
fân de Douwetille Beike
Fokker:
W. de Knikker
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 december 2023
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Abe Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Nienke Klaske fan de Haersterwei
Fokker:
J.J. de Graaf
Kennelnaam:
fan de Pastorijwyk
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 december 2023
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Borre
Moeder:
fan de Flintertun Ieke Elske
Fokker:
T.M. Jansman-Goudemond
Kennelnaam:
Pearel fan Salland
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 december 2023
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Merlijn fan it Bûnte Lok
Moeder:
Yfke Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 november 2023
Verdeling:
3 reutjes, 9 teefjes,
Vader:
Amer Jibbe van 't Brabantse Bont
Moeder:
Snuf Nike Duchesse de Hedwige
Fokker:
A.E. Pinter
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 november 2023
Verdeling:
4 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Luca Durk út it Beantsje Hiem
Moeder:
Schylge Sil fan it Mearkelân
Fokker:
R. Rigterink
Kennelnaam:
fan it Mearkelân
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 november 2023
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Kerst fan 't Koekoekswâld
Moeder:
Doutzen Zonnehoeve
Fokker:
P. Hansert-Bosmans (Duitsland)
Kennelnaam:
von der Obrerheinebene
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 oktober 2023
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Diede Hope van de Waterplaats
Moeder:
Norma Bregje van de Voorbaen
Fokker:
M.R. Sappé
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 oktober 2023
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Amer Juup van 't Brabantse Bont
Moeder:
Jazz
Fokker:
I.J.M.H.A. van den Broek-Verhoeven
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 augustus 2023
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Flip
Moeder:
Renske Klaske fan de Haersterwei
Fokker:
A. de Boer-Boschma
Kennelnaam:
fan it Swarte Paed
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 augustus 2023
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Prins Pluto fan'e Âlde Leane
Moeder:
Diana Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
H. Falkena
Kennelnaam:
út it Beantsjehiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 augustus 2023
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Dew fan è Wetter Spetters
Moeder:
Roaske Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 augustus 2023
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Fyr Fedja van de Mollehoeve
Moeder:
Hinke Frieske fan è Grûn Dollers
Fokker:
C.M.P. Brok
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 augustus 2023
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Ebke
Moeder:
Lotje
Fokker:
B.N. Prins-van Gool
Kennelnaam:
fan 't Prinsenleven
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 augustus 2023
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Bomke
Moeder:
Tukje Okki fan'e Âlde Leane
Fokker:
M. Strootman
Kennelnaam:
út it Âlde Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 augustus 2023
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Bruce van Buiten de Waterpoort
Moeder:
Sinne Yepke út it Skjinne Doarp
Fokker:
F.M.C.E. Mesman
Kennelnaam:
út it Skjinne Doarp
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 augustus 2023
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Diede Hope van de Waterplaats
Moeder:
Famke Jinte fan de Nije Dei
Fokker:
L. de Jager
Kennelnaam:
fan de Nije Dei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 juli 2023
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Borre
Moeder:
Eabele Pleuntsje fan 'e Sudewyn
Fokker:
A.M. Plasman
Kennelnaam:
fan 'e Sudewyn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 juli 2023
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Foppe fan 'e Blommetún
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Imke Bomke
Fokker:
W.A. Sikkema
Kennelnaam:
fan 'e Blommetún
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 juli 2023
Verdeling:
6 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Fox Falko Duchesse de Hedwige
Moeder:
Diebarle Bregjes Youp Julia
Fokker:
J.C. Wesselingh
Kennelnaam:
Diebarle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 juli 2023
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Aeldert Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Dirkje Yfke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 juni 2023
Verdeling:
0 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Lobbe Its út it Suden
Moeder:
Rikst van Nij Wybranda
Fokker:
T.M. Siegers
Kennelnaam:
van de Donderesch
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 juni 2023
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Nomme Hymke fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Skarlún Zoef fan 'e Sudewyn
Fokker:
E.M.J. Siebens
Kennelnaam:
van de Kollebloeme
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 juni 2023
Verdeling:
9 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Melle
Moeder:
Sheila
Fokker:
G.J.M. Cox
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 juni 2023
Verdeling:
6 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Kerst fan 't Koekoekswâld
Moeder:
Marrondales Maaike
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 juni 2023
Verdeling:
3 reutjes, 8 teefjes,
Vader:
Sietse Zoolyx van 't Schipperhofke
Moeder:
Barta Zonnehoeve
Fokker:
J.T. van Montfort-Fisser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 juni 2023
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Melle Tjibbe út it Suden
Moeder:
Jidske Frouke fân de Kattenstett
Fokker:
J.L. ten Heggeler-Laan
Kennelnaam:
fân de Kattenstett
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 juni 2023
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Boate fân de Lytse Lauwers
Moeder:
Oukje Jelma fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
G.A. van Engelen
Kennelnaam:
fan de Moaie Hôvingen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 mei 2023
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Bauke Yoep van het Hengeler Hûs
Moeder:
Stardust in your Eyes beyond Magic
Fokker:
P. van Bommel
Kennelnaam:
Stardust in your Eyes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 mei 2023
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Morris
Moeder:
Kaatje uit de Kleine Dommelvallei
Fokker:
H.P.M. Strik-van Sommeren
Kennelnaam:
fan 'e Nije Pleats
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 mei 2023
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Bruce van Buiten de Waterpoort
Moeder:
Roelke Hinke út it Suden
Fokker:
W.A. Verzeijl
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 mei 2023
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Maiko Sjobbe fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Koeka uit dun Birrekoal
Fokker:
F.A.J.C. Bosters
Kennelnaam:
uit dun Birrekoal
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 mei 2023
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Abe Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Fardau
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 mei 2023
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Edser
Moeder:
Maaike
Fokker:
B.J. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 mei 2023
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Maiko Sjobbe fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Stipke
Fokker:
W.B. Roorda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 april 2023
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Morris
Moeder:
Durkje Daan út it Beantsje Hiem
Fokker:
H. Falkena
Kennelnaam:
út it Beantsje Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 april 2023
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Tjebbe Sinne van 't Buske
Moeder:
Frieske Akke fan è Grûn Dollers
Fokker:
W.G. Bosboom-Hellendoorn
Kennelnaam:
fan è Grûn Dollers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 april 2023
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Stardust in your Eyes Dream Forest
Moeder:
Moya uit dun Birrekoal
Fokker:
A.M. van Bakel
Kennelnaam:
van 't Vaertse Hoekske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 april 2023
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Prins Pluto fan'e Âlde Leane
Moeder:
Gelske Maaike van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 april 2023
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Nomme Hymke fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Sinneblink Famke Femke
Fokker:
J.A. Stegeman-Vos
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 maart 2023
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Siebe
Moeder:
Stabyworld's VII Bee-Enne fan Koen
Fokker:
A.N. Kloet
Kennelnaam:
uut d' Ôôge Dune
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 maart 2023
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Tibbe
Moeder:
Diebarle Bregjes Tibbe Anouk
Fokker:
E.H.B. van Haaren
Kennelnaam:
fan it Noetsele Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 maart 2023
Verdeling:
7 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Wiebo
Moeder:
Wieke
Fokker:
G. Onderstal-Karsch
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 maart 2023
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Melle
Moeder:
Trientje Okki fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 maart 2023
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Maiko Sjobbe fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Djura van de Vrije Heerlijkheid
Fokker:
P.J. van Esch
Kennelnaam:
fan 't Essenerfjild
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 maart 2023
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Frits uit dun Birrekoal
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Aukje Bomke
Fokker:
T.J. Stelwagen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 maart 2023
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Anorro
Moeder:
Eegje
Fokker:
H.R. Lasker
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 maart 2023
Verdeling:
0 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Douwe Epke van Holwerda Sathe
Moeder:
Emke van de Schaopdiek
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 februari 2023
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
Rowena Sil fan it Mearkelân
Fokker:
J.P. van Ommen
Kennelnaam:
van den Claeren Beecke
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 februari 2023
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Donum van ut Boerenerf
Moeder:
Nynke
Fokker:
C.P. Ruyter-Spira
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 januari 2023
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Siebe
Moeder:
Fleuriche Fijke fan 'e Wylde See
Fokker:
M. van Niel-Theuns
Kennelnaam:
fan it Strân Husidina
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 januari 2023
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Skarlún Wiebe fan 'e Sudewyn
Moeder:
Bentley
Fokker:
I.D. Meijering
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 januari 2023
Verdeling:
7 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Jouke van de Vronergeest
Moeder:
Hilke uit de Kleine Dommelvallei
Fokker:
E.D. van Luin
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 november 2022
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Diede Hope van de Waterplaats
Moeder:
Frytske
Fokker:
J.L. ten Heggeler-Laan
Kennelnaam:
fân de Kattenstett
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 november 2022
Verdeling:
6 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Tjibbe Siep fan'e Âlde Leane
Moeder:
Layla
Fokker:
H.J. Baving
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 oktober 2022
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Melle Fabe fan 't Foksfamylje
Moeder:
Gysje Pleun fan it Noetsele Hiem
Fokker:
E.H.B. van Haaren
Kennelnaam:
fan it Noetsele Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 oktober 2022
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Falko Jurre fen'e Griene Bergen
Moeder:
Fenneke Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 oktober 2022
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Bolke
Moeder:
Saartje Emke fan de Haersterwei
Fokker:
A.J.J. Welling
Kennelnaam:
van de Ulkenhoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 oktober 2022
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Epke
Moeder:
Cilla Sinne van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 september 2022
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Colorful Castle's Jamie Fraser
Moeder:
Stardust in your Eyes Dream Flicks
Fokker:
K.A. Mulder
Kennelnaam:
uut Eanske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 september 2022
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Fox Falko Duchesse de Hedwige
Moeder:
Jente Lobbe fan 't Wapse Hiem
Fokker:
M.I. Mulder-Francissen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 september 2022
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Epke Sytze van Holwerda Sathe
Moeder:
Rimke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 september 2022
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Aeldert Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Claske Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
H. ter Stal-Jansen
Kennelnaam:
van het Hengeler Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 augustus 2022
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Guus Jurre van 't Hollandse Hout
Moeder:
Trynke van Nij Wybranda
Fokker:
A. Bakker
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 augustus 2022
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Prins Pluto fan'e Âlde Leane
Moeder:
Brechtsje van Holwerda Sathe
Fokker:
G.J.M. Cox
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 augustus 2022
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Edser
Moeder:
Wyb Wousje Zonnehoeve
Fokker:
H. Willemsen
Kennelnaam:
van het Waardseboetje
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 augustus 2022
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Wytze
Moeder:
Doutsen
Fokker:
J. Postma
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 juli 2022
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
Sinneblink Silke Elsa Famke
Fokker:
D.L. Striegel-Oskam
Kennelnaam:
Sinneblink
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 juni 2022
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Bolke
Moeder:
fan de Flintertun Wietske Baike
Fokker:
F.W. Otten-van Benthem
Kennelnaam:
van 't Hollandse Hout
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 juni 2022
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Marrondales Tymon
Moeder:
Roaske Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 juni 2022
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Tjebbe Sinne van 't Buske
Moeder:
Yfke Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 juni 2022
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Fox Falko Duchesse de Hedwige
Moeder:
Nanna Flicka fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
A.A. van IJperen
Kennelnaam:
Colorful Castle's
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 juni 2022
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Sytze
Moeder:
Marrondales Maaike
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 juni 2022
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Morris
Moeder:
Lotje
Fokker:
T. Ploeg
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 mei 2022
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Anorro
Moeder:
Gebke van de Schaopdiek
Fokker:
W. Tienkamp
Kennelnaam:
van de Schaopdiek
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 mei 2022
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Merlijn fan it Bûnte Lok
Moeder:
Ietje fan de Muddehounen
Fokker:
K. Roctus-van Bruggen
Kennelnaam:
fan de Muddehounen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 april 2022
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Alwin Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Tarah
Fokker:
A.R. Kampkes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 april 2022
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Marrondales Tymon
Moeder:
Mayke
Fokker:
S. Veltrop
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 april 2022
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Epke Sytze van Holwerda Sathe
Moeder:
Marrondales Geke
Fokker:
W.A. Sikkema
Kennelnaam:
fan 'e Blommetún
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 april 2022
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Alwin Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Jifke van de Vronergeest
Fokker:
S. Dijkstra
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 april 2022
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Anorro
Moeder:
Renske Klaske fan de Haersterwei
Fokker:
A. de Boer-Boschma
Kennelnaam:
fan it Swarte Paed
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 maart 2022
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Amer Juup van 't Brabantse Bont
Moeder:
Novi Majka van de Voorbaen
Fokker:
M.R. de Jong
Kennelnaam:
van de Voorbaen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 maart 2022
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Wester
Moeder:
Welmoed Silke Zonnehoeve
Fokker:
A. Weijdema-Beetstra
Kennelnaam:
fan 'e Bijker
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 maart 2022
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Wytze
Moeder:
Klaske Daan út it Beantsje Hiem
Fokker:
H. Falkena
Kennelnaam:
út it Beantsje Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 februari 2022
Verdeling:
4 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Jelle van Buiten de Waterpoort
Moeder:
Diebarle Bregjes Youp Julia
Fokker:
J.C. Wesselingh
Kennelnaam:
Diebarle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 februari 2022
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Dirkje Yfke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 februari 2022
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
fan 't Bosschagenwold Thaco Hylke
Moeder:
Emke van de Schaopdiek
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 februari 2022
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Aeldert Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Zaila Zuria fan it Bûnte Lok
Fokker:
A. Grol
Kennelnaam:
fan it Bûnte Lok
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 februari 2022
Verdeling:
6 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Graaf Govert van de Eenhoornleijn
Moeder:
Mare Lobke út it Suden
Fokker:
J.M. Drenkelford-Christen
Kennelnaam:
fan de Knuffelhûn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.


Geboren:
1 februari 2022
Verdeling:
7 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Doke-Thibo Rohandín
Moeder:
Doutzen fan it Heidehiem
Fokker:
R. Mennega
Kennelnaam:
fan it Swalkershiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 januari 2022
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Foeke Tys fan è Grûn Dollers
Moeder:
Rebeka Vicky Duchesse de Hedwige
Fokker:
M.A. Blaauboer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 januari 2022
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Wester
Moeder:
Nienke Klaske fan de Haersterwei
Fokker:
J.J. de Graaf
Kennelnaam:
fan de Pastorijwyk
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 december 2021
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Amer Jibbe van 't Brabantse Bont
Moeder:
Moya uit dun Birrekoal
Fokker:
A.M. van Bakel
Kennelnaam:
van 't Vaertse Hoekske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 december 2021
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Jilles
Moeder:
Maaike
Fokker:
B.J. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 december 2021
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Skarlún Wiebe fan 'e Sudewyn
Moeder:
Fleuriche Fijke fan 'e Wylde See
Fokker:
M. van Niel-Theuns
Kennelnaam:
fan it Strân Husidina.
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 december 2021
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Stardust in your Eyes Dream Forest
Moeder:
Sientje fan 'e Brabânske Grûn
Fokker:
C.E.C. Schalken-van de Bogaert
Kennelnaam:
fan 'e Brabânske Grûn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 november 2021
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Marrondales Tymon
Moeder:
Fleuriche Fimke fan'e Wylde See
Fokker:
M.R. van Niel-Gerritsma
Kennelnaam:
fan'e Wylde See
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 november 2021
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Nomme Hymke fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Dibbe
Fokker:
F. Wilts
Kennelnaam:
fan 't Laifdevol Hoes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 oktober 2021
Verdeling:
0 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Tjebbe Sinne van 't Buske
Moeder:
Neeltje Geisha fan 't Foksfamylje
Fokker:
J. van den Hoonaard
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 oktober 2021
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Siebe
Moeder:
Bregje van 't Moatheukske
Fokker:
J.C. Wesselingh
Kennelnaam:
Diebarle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 oktober 2021
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Abe Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Frou Hinke Brecht from Fra-Joo's Home
Fokker:
E.A.M. Helmer-de Jong
Kennelnaam:
út it Suden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 september 2021
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Mika uit de Terpsehoek
Moeder:
Famke Jinte fan de Nije Dei
Fokker:
L. de Jager
Kennelnaam:
fan de Nije Dei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 september 2021
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Nolle Siep fan'e Âlde Leane
Moeder:
Eske
Fokker:
B.H.W. Rothengatter
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 september 2021
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Fabe Tjibbe út it Suden
Moeder:
Ayke fan è Wetter Spetters
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 september 2021
Verdeling:
6 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Merlijn fan it Bûnte Lok
Moeder:
Cilla Sinne van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 augustus 2021
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Conner van ut Boerenerf
Moeder:
Fimkje fan 'e Twellegeaster Buorren
Fokker:
J. Bouwman
Kennelnaam:
fan 'e Twellegeaster Buorren
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 augustus 2021
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Fabe Tys fan è Grûn Dollers
Moeder:
Tilly Belle Duchesse de Hedwige
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 augustus 2021
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Falko Jurre fen'e Griene Bergen
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Imke Bomke
Fokker:
W.A. Sikkema
Kennelnaam:
fan 'e Blommetún
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 augustus 2021
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
Keyke
Fokker:
N. Oorthuijsen-Schulken
Kennelnaam:
van de Waerdse Heeren
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 augustus 2021
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Foeke Lobbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Eefke Babbe fan 't Wapse Hiem
Fokker:
J.C. van Noort
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 augustus 2021
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Hylke Waldo út it Hounen Hûs
Moeder:
Elske
Fokker:
K. Zonnebeld
Kennelnaam:
fan it Heidehiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 augustus 2021
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Conner van ut Boerenerf
Moeder:
Rowena Sil fan it Mearkelân
Fokker:
J.P. van Ommen
Kennelnaam:
van den Claeren Beecke
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 juli 2021
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Maiko Sjobbe fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Milomiss Northern Lights Tuuletar
Fokker:
G.A. van Engelen
Kennelnaam:
fan de Moaie Hôvingen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 juli 2021
Verdeling:
7 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Tibbe
Moeder:
Wint Parel Zonnehoeve
Fokker:
W.G.J. Bos
Kennelnaam:
Zonnehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 juli 2021
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Auke
Moeder:
Sinneblink Silke Elske Fenna
Fokker:
A.M.C.E. Willekes
Kennelnaam:
fan 't Romme Fjild
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 juni 2021
Verdeling:
1 reutje, 7 teefjes,
Vader:
Fox Falko Duchesse de Hedwige
Moeder:
Jyske-Sylke van Erf 't Elde
Fokker:
H. van Kasteren
Kennelnaam:
van Erf 't Elde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 juni 2021
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Boaike van 't Moatheukske
Moeder:
Frieske Akke fan è Grûn Dollers
Fokker:
W.G. Bosboom-Hellendoorn
Kennelnaam:
fan è Grûn Dollers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 juni 2021
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Graaf Govert van de Eenhoornleijn
Moeder:
Rimke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 juni 2021
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Boaike van 't Moatheukske
Moeder:
Grietje Akke fan è Grûn Dollers
Fokker:
M.A. Leeuwerik
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 juni 2021
Verdeling:
8 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
fan de Flintertun Gosse Its
Moeder:
Fenneke Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 mei 2021
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Dries uit dun Birrekoal
Moeder:
Jeske van 't Vaertse Hoekske
Fokker:
T. Verboom
Kennelnaam:
van de Doxahoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 mei 2021
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Fedja
Moeder:
Csaar Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
S.J.H.H.M. de Kort
Kennelnaam:
van de Mollehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 mei 2021
Verdeling:
2 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Anorro
Moeder:
Wieke
Fokker:
C.J. Melenhorst
Kennelnaam:
van het Narcissenhof
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 mei 2021
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
fan 't Bosschagenwold Thaco Hylke
Moeder:
Skarlún Sanne Nitram fan'e Sudewyn
Fokker:
A.M.K. Marsman-de Rooij
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 mei 2021
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Dries uit dun Birrekoal
Moeder:
van d' Ouwe Polle Famke
Fokker:
J.A. van den Hoek
Kennelnaam:
fan't Rhijnenburger Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 mei 2021
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Bomke
Moeder:
Mina Harryette fan'e Âlde Leane
Fokker:
F. Beenhakker
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 mei 2021
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Aeldert Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Marrondales Maaike
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 mei 2021
Verdeling:
5 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Sytze
Moeder:
Aukje Adje Zonnehoeve
Fokker:
H. Willemsen
Kennelnaam:
van het Waardseboetje
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 april 2021
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Hidde Waldo út it Hounen Hûs
Moeder:
Yfke Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 april 2021
Verdeling:
6 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Bolke
Moeder:
Diechje uut d'Ôôge Dune
Fokker:
S. Rijnberg
Kennelnaam:
Uut het Zeeuwse Zilt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 april 2021
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Falko Jurre fen'e Griene Bergen
Moeder:
Liefke Grietje fan'e Âlde Leane
Fokker:
A. Pepping
Kennelnaam:
fan it Boskhûske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 april 2021
Verdeling:
9 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Ymte Mees fan 'e Tredde Leane
Moeder:
Lobke Lieke van de Haersterwei
Fokker:
A. Koenderink-van Braam
Kennelnaam:
Uut Koentjes Huus
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 april 2021
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Ebke
Moeder:
Stardust in your Eyes beyond Aurora
Fokker:
P. van Bommel
Kennelnaam:
Stardust in your Eyes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
31 maart 2021
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Falko Jurre fen'e Griene Bergen
Moeder:
Roaske Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 maart 2021
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Fight of Staby Island
Moeder:
Marrondales Wiesje
Fokker:
G.J.W. Keppel-van Veen
Kennelnaam:
fan 'e Noarder Lingedyk
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 maart 2021
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Joris
Moeder:
Dirkje fan 't Punthûs
Fokker:
C.E.C. Schalken-van de Bogaert
Kennelnaam:
fan 'e Brabânske Grûn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 maart 2021
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Siebe
Moeder:
Diebarle Bregjes Tibbe Anouk
Fokker:
E.H.B. van Haaren
Kennelnaam:
fan it Noetsele Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 maart 2021
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Ymte Mees fan 'e Tredde Leane
Moeder:
Stabyworld's VII Bee-Enne fan Koen
Fokker:
A.N. Kloet
Kennelnaam:
uut d'Ôôge Dune
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 maart 2021
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Siem Jerre fân Bûten út
Moeder:
Veike Fenna van het Zandhiem
Fokker:
L.T.F.P. van der Vleuten
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 maart 2021
Verdeling:
1 reutje, 7 teefjes,
Vader:
Lune Bruno Duchesse de Hedwige
Moeder:
fân de Douwetille Djoeke
Fokker:
R. Renne
Kennelnaam:
Daljefjild's
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 maart 2021
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Bregje
Fokker:
M.R. de Jong
Kennelnaam:
van de Voorbaen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 maart 2021
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Foeke Lobbe fan't Wapse Hiem
Moeder:
Nynke
Fokker:
C.P. Ruyter-Spira
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 maart 2021
Verdeling:
5 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Ymte Mees fan 'e Tredde Leane
Moeder:
Dirkje Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
H.J. Lafarre
Kennelnaam:
uit Hartstocht
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 maart 2021
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Merlijn fan it Bûnte Lok
Moeder:
Guusje fan it Syltjer Wâld
Fokker:
S. Willemsen
Kennelnaam:
fan it Syltjer Wâld
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 maart 2021
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Middelzee's Foppe Twarres
Moeder:
fân de Douwetille Byke
Fokker:
F.A. Schaddelee
Kennelnaam:
fân de Douwetille
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 februari 2021
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Abe Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Mearke Sil fan it Polderhiem
Fokker:
R. Rigterink
Kennelnaam:
fan it Mearkelân
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 februari 2021
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Joris
Moeder:
Silke uit dun Birrekoal
Fokker:
F.A.J.C. Bosters
Kennelnaam:
uit dun Birrekoal
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 februari 2021
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Tjibbe van de Bijgaarde
Moeder:
Jikke
Fokker:
S. Tak
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 februari 2021
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Merlijn fan it Bûnte Lok
Moeder:
Doutsen
Fokker:
B.K.G. Ritzer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 februari 2021
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Epke
Moeder:
Katootje-Wycca fan it Marnewetter
Fokker:
R.S.M. Smit
Kennelnaam:
fan it Marnewetter
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 januari 2021
Verdeling:
8 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Fabe Tys fan è Grûn Dollers
Moeder:
Lune Snuf Duchesse de Hedwige
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 januari 2021
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Dew fan è Wetter Spetters
Moeder:
Bella van ut Boerenerf
Fokker:
P.J. van de Hee
Kennelnaam:
van Hoeve Uitdemaat
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 januari 2021
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Alwin Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Sinneblink Silke Eefje Inke
Fokker:
M. Willemsen-van den Boogaard
Kennelnaam:
van de Oeverwal
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 december 2020
Verdeling:
6 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Hirundo Hylke van 't Brabantse Bont
Moeder:
Nanna Flicka fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
A.A. van IJperen
Kennelnaam:
Colorful Castle's
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 december 2020
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Maiko Rintje van het Zandhiem
Moeder:
Haukje-Dibbe fan 't Peelhiem
Fokker:
G.A.J.V. Dielissen-Boot
Kennelnaam:
fan 't Peelhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 november 2020
Verdeling:
5 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Fenne Epke fan 'e Wylde See
Moeder:
Klaske Daan ût it Beantsje Hiem
Fokker:
H. Falkena
Kennelnaam:
ût it Beantsje Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 november 2020
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Marrondales Hessel
Moeder:
Marrondales Geke
Fokker:
W.A. Sikkema
Kennelnaam:
fan 'e Blommetún
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 november 2020
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Sil-Jari Rohandín
Moeder:
Bouky fan è Wetter Spetters
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 november 2020
Verdeling:
2 reutjes, 9 teefjes,
Vader:
van Wadehem Durk
Moeder:
Diana Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
H. Falkena
Kennelnaam:
ût it Beantsje Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 oktober 2020
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Guus Jurre van 't Hollandse Hout
Moeder:
Faemke van de Schaopdiek
Fokker:
W. Tienkamp
Kennelnaam:
van de Schaopdiek
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 oktober 2020
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Kerst fan 't Koekoekswald
Moeder:
Frouke Yfke fân Bûten út
Fokker:
J.L. ten Heggeler-Laan
Kennelnaam:
fân de Kattenstett
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 oktober 2020
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Jurre Koen fan de Parrehôf
Moeder:
Berber
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 oktober 2020
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
Claske Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
H. ter Stal-Jansen
Kennelnaam:
van het Hengeler Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 oktober 2020
Verdeling:
5 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Squeeze Play Sepke Brancko
Moeder:
Poike van 't Hondsdraf
Fokker:
J. Stevens-van Vliet
Kennelnaam:
van 't Hondsdraf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 oktober 2020
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Epke
Moeder:
Maaike
Fokker:
B.J. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 september 2020
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Ditmer
Moeder:
fan de Flintertun Elske Baike
Fokker:
A.H. Kamerling-Kamerling
Kennelnaam:
fan de Flintertun
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 september 2020
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Borre
Moeder:
Anna fan è Grûn Dollers
Fokker:
V.O. Kooloos
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 september 2020
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Bolke
Moeder:
Doutzen
Fokker:
L. de Jager
Kennelnaam:
fan de Nije Dei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 september 2020
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jente Syb
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 september 2020
Verdeling:
5 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Fabe Tys fan è Grûn Dollers
Moeder:
Majka
Fokker:
M.R. de Jong
Kennelnaam:
van de Voorbaen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 augustus 2020
Verdeling:
6 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Manne Sil dyn Neiste Freon
Moeder:
Rikst van Nij Wybranda
Fokker:
T.M. Siegers
Kennelnaam:
van de Donderesch
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 juli 2020
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Abe Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Lieve Silke út it Suden
Fokker:
E.A.M. Helmer-de Jong
Kennelnaam:
út it Suden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 juli 2020
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Hoppe-Beau fan 't Peelhiem
Moeder:
Nienke Klaske fan de Haersterwei
Fokker:
J.J. de Graaf
Kennelnaam:
fan de Pastorijwyk
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 juli 2020
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Nolle Siep fan'e Âlde Leane
Moeder:
Hyke Wiske fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
G.A. van Engelen
Kennelnaam:
fan de Moaie Hôvingen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 juni 2020
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Sytze
Moeder:
Cilla Sinne van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 mei 2020
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Foeke Tys fan è Grûn Dollers
Moeder:
Wint Parel Zonnehoeve
Fokker:
W.G.J. Bos
Kennelnaam:
Zonnehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 mei 2020
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Hylke Waldo út it Hounen Hûs
Moeder:
Sanne
Fokker:
F. Nouwen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 mei 2020
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Joris
Moeder:
Wieke
Fokker:
G. Onderstal-Karsch
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 mei 2020
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Ditmer
Moeder:
Frieske Akke fan è Grûn Dollers
Fokker:
W.G. Bosboom-Hellendoorn
Kennelnaam:
fan è Grûn Dollers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 april 2020
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Sil-Jari Rohandín
Moeder:
Trias
Fokker:
F.S.G. van Puffelen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 april 2020
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Chapeaux Noirs Frodo Wobbe
Moeder:
Ayla Bente van de Wagenschuur
Fokker:
M.P.C. van Lierop
Kennelnaam:
van 't Swijnckel
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 april 2020
Verdeling:
6 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Sytze
Moeder:
Brechtsje van Holwerda Sathe
Fokker:
G.J.M. Cox
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 april 2020
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Mika uit de Terpsehoek
Moeder:
Sjoukje
Fokker:
C.P. Ruyter-Spira
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 april 2020
Verdeling:
5 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Tjalle Bartelt fân Bûten út
Moeder:
Poike
Fokker:
J. Wiebing-Vaarkamp
Kennelnaam:
van de Gelderhoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 april 2020
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Feike fan 't Foksfamylje
Moeder:
Elske
Fokker:
K. Zonnebeld
Kennelnaam:
fan it Heidehiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 april 2020
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Okki Harryette fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 april 2020
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Oscar-Tibbe van Hummelstabij
Moeder:
Skarlún Zoef fan 'e Sudewyn
Fokker:
E.M.J. Siebens
Kennelnaam:
van de Kollebloeme
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 april 2020
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Jouke van de Vronergeest
Moeder:
Silke Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
L.W.R. Krol
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 april 2020
Verdeling:
0 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Loet-Bjorn van Erf 't Elde
Moeder:
Ayke fan è Wetter Spetters
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 april 2020
Verdeling:
5 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Nolle Siep fan'e Âlde Leane
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Benthe Syb
Fokker:
G.J.P. Renders
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 april 2020
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Albe
Moeder:
Janneke Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
F. Wilts
Kennelnaam:
van 't Laifdevol Hoes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 maart 2020
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Marrondales Hessel
Moeder:
Jifke van de Vronergeest
Fokker:
S. Dijkstra
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 maart 2020
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Memphis Trûdel van de Waterplaats
Moeder:
Lune Hope Duchesse de Hedwige
Fokker:
C. Hofkamp
Kennelnaam:
van de Waterplaats
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 maart 2020
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Aeldert Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Diebarle Bregjes Tibbe Anouk
Fokker:
E.H.B. van Haaren
Kennelnaam:
fan it Noetsele Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 maart 2020
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Alwin Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
Csaar Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
S.J.H.H.M. de Kort
Kennelnaam:
van de Mollehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 maart 2020
Verdeling:
3 reutjes, 8 teefjes,
Vader:
Ime Mees fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Eva Saske Zonnehoeve
Fokker:
W.G.J. Bos
Kennelnaam:
Zonnehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 maart 2020
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Albe
Moeder:
Emke van de Schaopdiek
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 februari 2020
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Hylke Sir van de Wagenschuur
Moeder:
Rimke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 februari 2020
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Siebe
Moeder:
Frou Hinke Brecht from Fra-Joo's Home
Fokker:
E.A.M. Helmer-de Jong
Kennelnaam:
út it Suden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 februari 2020
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Binke-Biko van Erf 't Elde
Moeder:
Blumke-Sylke van Erf 't Elde
Fokker:
H. van Kasteren
Kennelnaam:
van Erf 't Elde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 januari 2020
Verdeling:
1 reutje, 4 teefjes,
Vader:
Frodo
Moeder:
Heike Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
H.J.J.M. Leenders-Coolen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 januari 2020
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Maiko Sjobbe fan de moaie Hôvingen
Moeder:
Wyb Wousje Zonnehoeve
Fokker:
H. Willemsen
Kennelnaam:
van het Waardseboetje
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 januari 2020
Verdeling:
2 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Sil-Jari Rohandín
Moeder:
Cita van ût Boerenerf
Fokker:
H.W.J. Spans
Kennelnaam:
van ût Boerenerf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 januari 2020
Verdeling:
6 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Alwin fan è Grûn Dollers
Moeder:
Feia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
A.A. van IJperen
Kennelnaam:
Colorful Castle's
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 december 2019
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Tsjibbe
Moeder:
Winske Baike fan'e Sudewyn
Fokker:
A.M. Plasman
Kennelnaam:
fan'e Sudewyn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 december 2019
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Jikke
Fokker:
V.O. Kooloos
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 december 2019
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Epke
Moeder:
Yfke Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 november 2019
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Ditmer
Moeder:
Bente van de Bijgaarde
Fokker:
M. Kramer
Kennelnaam:
van de Mussenhorst
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 november 2019
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Nanne Koen fan de Haersterwei
Moeder:
Minke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 november 2019
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Helmer Jelmer út it Suden
Moeder:
Jikke
Fokker:
S. Tak
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 november 2019
Verdeling:
6 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
Bregje van 't Moatheukske
Fokker:
J.C. Wesselingh
Kennelnaam:
Diebarle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 november 2019
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Bauke van 't Vaertse Hoekske
Moeder:
Lune Snuf Duchesse de Hedwige
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 oktober 2019
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Abe Jilles van Holwerda Sathe
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jilke
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 september 2019
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Mearke Thies van 't Anemoontje
Moeder:
Claske Beertje van de Mollehoeve
Fokker:
H. ter Stal-Jansen
Kennelnaam:
van het Hengeler Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 september 2019
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Fabe Tys fan è Grûn Dollers
Moeder:
Jyske-Sylke van Erf 't Elde
Fokker:
C.A.M. Volk-Vissers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 september 2019
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Hoppe-Beau fan 't Peelhiem
Moeder:
Jente uit de Kleine Dommelvallei
Fokker:
J.M. Teusink
Kennelnaam:
uit de Kleine Dommelvallei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 september 2019
Verdeling:
0 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Guus Jurre van 't Hollandse Hout
Moeder:
Klaske-Diede fan de Haersterwei
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 augustus 2019
Verdeling:
0 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Joris
Moeder:
Lotje
Fokker:
G. Ploeg-Jager
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 augustus 2019
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Foeke Lobbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Wiebke van Buiten de Waterpoort
Fokker:
F.J. de Ruiter-Roeland
Kennelnaam:
van Buiten de Waterpoort
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 augustus 2019
Verdeling:
6 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Albe
Moeder:
Poike van 't Hondsdraf
Fokker:
J. Stevens-van Vliet
Kennelnaam:
van 't Hondsdraf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 juli 2019
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Jurre Koen fan de Parrehôf
Moeder:
Lobke Lieke fan de Haersterwei
Fokker:
A. Koenderink-van Braam
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 juli 2019
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Guus Jurre van 't Hollandse Hout
Moeder:
Liefke Grietje fan'e Âlde Leane
Fokker:
A. Pepping
Kennelnaam:
fan it Boskhúske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 juli 2019
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Gys Eko Wâlt fan de moaie Hôvingen
Moeder:
Frisian Gem Donias Dreesine
Fokker:
K. Zanen-Kranse
Kennelnaam:
Molefjild
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 juli 2019
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Doke-Thibo Rohandín
Moeder:
Frouke Yfke fân Bûten út
Fokker:
J.L. ten Heggeler-Laan
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 juni 2019
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Bomke
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jente Syb
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 juni 2019
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Maiko Rintje van het Zandhiem
Moeder:
Dieke Aukje fan è Nije Leane
Fokker:
P.C.J. Wenusch-Berkenbosch
Kennelnaam:
van 't Brabantse Bont
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 juni 2019
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Fenne Epke fan 'e Wylde See
Moeder:
Evi Zoë fan de Mûnewei
Fokker:
F.M.C.E. Mesman
Kennelnaam:
út it Skjinne Doarp
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 juni 2019
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Bomke
Moeder:
Bapke van 't Moatheukske
Fokker:
E.P.G. van Winden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 mei 2019
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Kerst fan 't Koekoekswâld
Moeder:
Sinneblink Silke Elsa Famke
Fokker:
D.L. Striegel-Oskam
Kennelnaam:
Sinneblink
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 mei 2019
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Siebe
Moeder:
Marrondales Wiesje
Fokker:
G.J.W. Keppel-van Veen
Kennelnaam:
fan é Noarder Lingedyk
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 mei 2019
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Bomke
Moeder:
Jeske van 't Vaertse Hoekske
Fokker:
T. Verboom
Kennelnaam:
van de Doxahoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 mei 2019
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Foppe Lobbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Keizerin Josefien van de Eenhoornleijn
Fokker:
A.J.Wolf-Moek
Kennelnaam:
van het Bonnerveld
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 mei 2019
Verdeling:
1 reutje, 8 teefjes,
Vader:
Barry Dobbe van de Mollehoeve
Moeder:
fân de Douwetille Byke
Fokker:
F.A. Schaddelee
Kennelnaam:
fân de Douwetille
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 mei 2019
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Kaije Babbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Lobke Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
G.M. Wapstra-Timan
Kennelnaam:
fan 't Wapse Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 april 2019
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Jurre Koen fan de Parrehôf
Moeder:
Jansje van 't Hondsdraf
Fokker:
J. Stevens-van Vliet
Kennelnaam:
van 't Hondsdraf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 april 2019
Verdeling:
1 reutje, 7 teefjes,
Vader:
Foppe Lobbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Lobke Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
W. Tienkamp
Kennelnaam:
van de Schaopdiek
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 april 2019
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Koen Jelle fan'e Âlde Leane
Moeder:
Berber
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 maart 2019
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Tjebbe Sinne van 't Buske
Moeder:
Aukje fan è Grûn Dollers
Fokker:
S.G. Roordink-Sales
Kennelnaam:
Siem’s Nije Bijke
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 maart 2019
Verdeling:
8 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Conner van ut Boerenerf
Moeder:
Mearke Sil fan it Polderhiem
Fokker:
R. Rigterink
Kennelnaam:
fan it Mearkelân
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 februari 2019
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Yoep Binke van Holwerda Sathe
Moeder:
Wyke Bente van de Wagenschuur
Fokker:
M.T. Lindeman-Bijloo
Kennelnaam:
Marrondales
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 februari 2019
Verdeling:
3 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Lune Bruno Duchesse de Hedwige
Moeder:
Fenna Rasja van het Zandhiem
Fokker:
W. Tuit-Pronk
Kennelnaam:
van het Zandhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 februari 2019
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Hoppe-Beau fan 't Peelhiem
Moeder:
Famke Inke fân Bûten út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 februari 2019
Verdeling:
2 reutjes, 8 teefjes,
Vader:
Hoppe-Beau fan 't Peelhiem
Moeder:
Berber
Fokker:
P. van Bommel
Kennelnaam:
Stardust in your Eyes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 februari 2019
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Sytze
Moeder:
Bella van ut Boerenerf
Fokker:
P.J. van de Hee
Kennelnaam:
van Hoeve Uitdemaat
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
31 januari 2019
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Bauke van 't Vaertse Hoekske
Moeder:
Silke uit dun Birrekoal
Fokker:
F.A.J.C. Bosters
Kennelnaam:
uit dun Birrekoal
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 januari 2019
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Foppe Lobbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Amazing Grace fan it Bûnte Lok
Fokker:
A. Grol
Kennelnaam:
fan it Bûnte Lok
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 januari 2019
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Peer
Moeder:
Dirkje fan 't Punthûs
Fokker:
C.E.C. Schalken-van de Bogaert
Kennelnaam:
fan 'e Brabânske Grûn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 januari 2019
Verdeling:
4 reutjes, 8 teefjes,
Vader:
Dauwe Kjeld fan è Grûn Dollers
Moeder:
Eva Saske Zonnehoeve
Fokker:
W.G.J. Bos
Kennelnaam:
Zonnehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 januari 2019
Verdeling:
2 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Jouke van de Vronergeest
Moeder:
Molefjild Floorke-Brechtje Dream
Fokker:
N. Rodenburg
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 januari 2019
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Emke van de Schaopdiek
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 december 2018
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Merlijn fan it Bûnte Lok
Moeder:
Sanne
Fokker:
M.J.A. Nouwen-Delwel
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 december 2018
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Ymte Mees fan 'e Tredde Leane
Moeder:
Geisha fan 't Foksfamylje
Fokker:
N.S. de Vos
Kennelnaam:
fan 't Foksfamylje
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 november 2018
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Fienorro van it Heidehiem
Moeder:
Froukje Lobke út it Suden
Fokker:
E.A.M. Helmer-de Jong
Kennelnaam:
út it Suden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 november 2018
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Foppe Jippe fân Bûten út
Moeder:
Gravin Godelieve van de Eenhoornleijn
Fokker:
A.J. Wolf-Moek
Kennelnaam:
van het Bonnerveld
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 november 2018
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Auke
Moeder:
van d'Ouwe Polle Famke
Fokker:
J.A. van den Hoek
Kennelnaam:
fan't Rhijnenburger Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 oktober 2018
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Arno-Yanis vom Eichenberger-Hof
Moeder:
Wybke fan 'e Blommetún
Fokker:
J.G. Brouwer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 oktober 2018
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Foeke Lobbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Eeuwke Edelmoed van de Eenhoornleijn
Fokker:
I. Coevert
Kennelnaam:
van de Elvenbloem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 oktober 2018
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Mika uit de Terpsehoek
Moeder:
Fenna Brora fan 't Essenerfjild
Fokker:
E. Stuffers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 september 2018
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Doede
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jilke
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 september 2018
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Sytze
Moeder:
Doutzen
Fokker:
L. de Jager
Kennelnaam:
fan de Nije Dei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 september 2018
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Ymte Mees fan 'e Tredde Leane
Moeder:
Poike
Fokker:
J. Wiebing-Vaarkamp
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 september 2018
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Kerst fan 't Koekoekswâld
Moeder:
Guusje fan it Syltjer Wâld
Fokker:
S. Willemsen
Kennelnaam:
fan it Syltjer Wâld
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 september 2018
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Frodo
Moeder:
Jente Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
H.M.J.B. Keijser
Kennelnaam:
van de Bijgaarde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 september 2018
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Kerst Tys van 't Hondsdraf
Moeder:
Diana Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
H. Falkena
Kennelnaam:
ût it Beantsje Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 augustus 2018
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Albe
Moeder:
Maaike
Fokker:
M.T. Lindeman-Bijloo
Kennelnaam:
Marrondale
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 augustus 2018
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Frodo
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Benthe Syb
Fokker:
G.J.P. Renders
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 augustus 2018
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Hylke Sir van de Wagenschuur
Moeder:
Minke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 juli 2018
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Kerst Tys van 't Hondsdraf
Moeder:
Ayke fan è Wetter Spetters
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 juli 2018
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Its Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Bente van de Bijgaarde
Fokker:
M. Kramer
Kennelnaam:
van de Mussenhorst
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 juli 2018
Verdeling:
0 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Jouke van de Vronergeest
Moeder:
Sinne Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 juni 2018
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Janneke Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
F. Wilts
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 juni 2018
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Sep Bikker fan de Mûnewei
Moeder:
Gravin Godelinde van de Eenhoornleijn
Fokker:
A. Grol
Kennelnaam:
fan it Bûnte Lok
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 mei 2018
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Alwin
Moeder:
Cita van ût Boerenerf
Fokker:
H.J.W. Spans
Kennelnaam:
van ût Boerenerf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 mei 2018
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Liefke Twadde fan it Liemerspoort
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 mei 2018
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Frans Furore van de Eenhoornleijn
Moeder:
Jessy
Fokker:
K. Zonnebeld
Kennelnaam:
fan it Heidehiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 mei 2018
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Albe
Moeder:
Haukje-Dibbe fan 't Peelhiem
Fokker:
G.A.J.V. Dielissen-Boot
Kennelnaam:
fan 't Peelhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 mei 2018
Verdeling:
0 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Borke Tibbe fan è Nije Leane
Moeder:
Fryske
Fokker:
J. de Vries
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 mei 2018
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Dieke uit de Kleine Dommelvallei
Fokker:
J.M. Teusink
Kennelnaam:
uit de Kleine Dommelvallei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 mei 2018
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Sieuwke Ruard fan it Wide Doarp
Moeder:
Dina van de Eenhoornleijn
Fokker:
T. Verboom
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 april 2018
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Sep Bikker fan de Mûnewei
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jente Syb
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 april 2018
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Siem Jerre fân Bûten út
Moeder:
Lobke Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
G.M. Wapstra-Timan
Kennelnaam:
fan 't Wapse Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 april 2018
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Mearke Thies van 't Anemoontje
Moeder:
Ayla Bente van de Wagenschuur
Fokker:
M.P.C. van Lierop
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 april 2018
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Tjebbe Sinne van 't Buske
Moeder:
Sjoukje
Fokker:
C.P. Ruyter-Spira
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 april 2018
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Frans Furore van de Eenhoornleijn
Moeder:
Katootje Grietje fan'e Âlde Leane
Fokker:
M.A. Staas-Vreugdenhil
Kennelnaam:
fan 't Punthûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 april 2018
Verdeling:
6 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Lokke Abe út it Hounen Hûs
Moeder:
Beertje Senna van de Mollehoeve
Fokker:
S.J.H.H.M. de Kort
Kennelnaam:
van de Mollehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 april 2018
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Kerst Tys van 't Hondsdraf
Moeder:
Jifke van de Vronergeest
Fokker:
S. Dijkstra
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 april 2018
Verdeling:
4 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Sjoerd uit dun Birrekoal
Moeder:
Tilly Belle Duchesse de Hedwige
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 maart 2018
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Jelle fan de Fryske Strúners
Moeder:
Dora Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
M.C. Koppelaar
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 maart 2018
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Bente
Moeder:
Vicky Maatsje van de Waterplaats
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 maart 2018
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Klaske-Diede fan de Haersterwei
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 maart 2018
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Sake
Moeder:
Kendra of the Dutch Working Class
Fokker:
J.R. Dijkman
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 maart 2018
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jesse van 't Vaertse Hoekske
Moeder:
Harryette Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 maart 2018
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Amke Jytte fan Dútser Lânsdouwe
Fokker:
C.W. Damen-van Baaren
Kennelnaam:
fan de Parrehôf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 maart 2018
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Ymte Mees fan 'e Tredde Leane
Moeder:
Anna fan è Grûn Dollers
Fokker:
V.O. Kooloos
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 februari 2018
Verdeling:
6 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Epke
Moeder:
Henke Guus fan it Driuwende Hûs
Fokker:
F. de Boer
Kennelnaam:
fan it Kapteins Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 februari 2018
Verdeling:
6 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Bouke fan 'e Twellegeaster Buorren
Moeder:
Mayke van 't Vaertse Hoekske
Fokker:
A.M. van Bakel
Kennelnaam:
van 't Vaertse Hoekske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 februari 2018
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Jelle van Buiten de Waterpoort
Moeder:
Aafke fan è Grûn Dollers
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 februari 2018
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Peer
Moeder:
Akke fan è Grûn Dollers
Fokker:
W.G. Bosboom-Hellendoorn
Kennelnaam:
fan è Grûn Dollers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 februari 2018
Verdeling:
6 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Albe
Moeder:
Jansje van 't Hondsdraf
Fokker:
J. Stevens-van Vliet
Kennelnaam:
van 't Hondsdraf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
30 januari 2018
Verdeling:
2 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Lokke Abe út it Hounen Hûs
Moeder:
Wyke Bente van de Wagenschuur
Fokker:
M.T. Lindeman-Bijloo
Kennelnaam:
Marrondale
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 januari 2018
Verdeling:
8 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Oscar-Tibbe van Hummelstabij
Moeder:
Bregje van 't Moatheukske
Fokker:
J.C. Wesselingh
Kennelnaam:
Diebarle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 januari 2018
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Bijke fan 'e Twellegeaster Buorren
Moeder:
Femke fan de Fryske Strúners
Fokker:
W.H. Bannink
Kennelnaam:
van 't Moatheukske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 januari 2018
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Edme-Sil fan de Haersterwei
Moeder:
Berber
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 januari 2018
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Marrondales Hessel
Moeder:
Lobke Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
W. Tienkamp
Kennelnaam:
van de Schaopdiek
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 december 2017
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Doeke Sam van 't Hollandse Hout
Moeder:
Baike Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
A.H. Kamerling-Kamerling
Kennelnaam:
fan de Flintertun
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 december 2017
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Epke Skip fan it Klaverlân
Moeder:
Majka
Fokker:
M.R. de Jong
Kennelnaam:
van de Voorbaen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 december 2017
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Aiko Foppe út it Suden
Moeder:
Giske
Fokker:
M.J.A. Nouwen-Delwel
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 november 2017
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Ivar Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Aafje
Fokker:
J.B.M. Mulder
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 november 2017
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Arno-Yanis vom Eichenberger-Hof
Moeder:
Tammie
Fokker:
M.Q. Bos
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 oktober 2017
Verdeling:
5 reutjes, 8 teefjes,
Vader:
Barry Dobbe van de Mollehoeve
Moeder:
Eva Saske Zonnehoeve
Fokker:
W.G.J. Bos
Kennelnaam:
Zonnehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 oktober 2017
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Mika uit de Terpsehoek
Moeder:
Jeske van 't Vaertse Hoekske
Fokker:
T. Verboom
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 oktober 2017
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Sil-Pluto van Hummelstabij
Moeder:
Ika Roefke fan'e Âlde Leane
Fokker:
H.W.C.M. Schildmeijer
Kennelnaam:
Dyn Neiste Freon
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 oktober 2017
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Epke
Moeder:
Ieke Roefke fan'e Âlde Leane
Fokker:
H.R. Olthof
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 oktober 2017
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Fenne Epke fan 'e Wylde See
Moeder:
Rozalie Teuntje út it Hounen Hûs
Fokker:
K. Roctus-van Bruggen
Kennelnaam:
fan de Muddehounen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 september 2017
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Aaron Blitz fan è Nije Leane
Moeder:
Lubke Jetje út it Hounen Hûs
Fokker:
I.C.G. Kösters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 september 2017
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Mearke Thies van 't Anemoontje
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jilke
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 september 2017
Verdeling:
5 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Odina Fardou van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 augustus 2017
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Stipje
Fokker:
F.P. Smits
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 augustus 2017
Verdeling:
1 reutje, 7 teefjes,
Vader:
Peer
Moeder:
Bente Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
D.A. Vermeij
Kennelnaam:
van de Wagenschuur
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 juli 2017
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Bregje Fenna út it Suden
Fokker:
E.A.M. Helmer-de Jong
Kennelnaam:
út it Suden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 juli 2017
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Alwin
Moeder:
Bella van ut Boerenerf
Fokker:
P.J. van de Hee
Kennelnaam:
van Hoeve Uitdemaat
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 juni 2017
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Iefke-Diede fan de Haersterwei
Fokker:
J.H. Tomson
Kennelnaam:
út it Griene Hert
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 mei 2017
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Sake
Moeder:
Dautsen uit de kleine Dommelvallei
Fokker:
L.M. Straver-Bouwman
Kennelnaam:
van 't Hurnse Hof
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.


Geboren:
24 mei 2017
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Kaije Babbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Oda Pippa van het Zandhiem
Fokker:
W. Tuit-Pronk
Kennelnaam:
van het Zandhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
23 mei 2017
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Barry Dobbe van de Mollehoeve
Moeder:
Dieke Aukje fan è Nije Leane
Fokker:
P.C.J. Berkenbosch
Kennelnaam:
van 't Brabantse Bont
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 mei 2017
Verdeling:
7 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Fabe Tjibbe út it Suden
Moeder:
Geisha fan 't Foksfamylje
Fokker:
N.S. Devos
Kennelnaam:
fan 't Foksfamylje
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.


Geboren:
16 mei 2017
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Gravin Godelieve van de Eenhoornleijn
Fokker:
A.J. Wolf-Moek
Kennelnaam:
van het Bonnerveld
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 mei 2017
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Hylke Sir van de Wagenschuur
Moeder:
Nynke
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.


Geboren:
14 mei 2017
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Lokke Abe út it Hounen Hûs
Moeder:
Sylke Elke van Erf 't Elde
Fokker:
H. van Kasteren
Kennelnaam:
van Erf 't Elde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 mei 2017
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Waldo
Moeder:
Teuntje Sintsje van de Waterplaats
Fokker:
A.F. Nieboer
Kennelnaam:
van d'Ouwe Polle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 mei 2017
Verdeling:
0 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Doutzen Sinne van de Eenhoornleijn
Fokker:
M.R. van Niel-Gerritsma
Kennelnaam:
fan'e Wylde See
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 mei 2017
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Sil-Pluto van Hummelstabij
Moeder:
Lutske Grietje fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 mei 2017
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Floris Jippe fan it Heidehiem
Moeder:
Abke Jotje fan de Jikke Line
Fokker:
H. Berwald
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 mei 2017
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Bram Beike van de Boskstêde
Moeder:
Femke
Fokker:
F.A.J.C. Bosters
Kennelnaam:
uit dun Birrekoal
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 april 2017
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Foppe Jippe fân Bûten út
Moeder:
Middelzee's Elske Twarres
Fokker:
W.C.G. Sinnige-Dobbelaar
Kennelnaam:
Middelzee's
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.


Geboren:
23 april 2017
Verdeling:
2 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Karel Donder van de Trompeborgh
Moeder:
Berber
Fokker:
P. van Bommel
Kennelnaam:
Stardust In Your Eyes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 april 2017
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Fabe Tjibbe út it Suden
Moeder:
Besje fàn é Hoppemastaete
Fokker:
T. Ploeg
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 april 2017
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Foppe Jippe fân Bûten út
Moeder:
Minke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 april 2017
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Ferry
Moeder:
Winske Baike fan 'e Sudewyn
Fokker:
A.M. Plasman
Kennelnaam:
fan 'e Sudewyn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 april 2017
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Sibbe Chess fan it Polderhiem
Moeder:
Geiske fan 't Foksfamylje
Fokker:
A.B.C. Eefting
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 april 2017
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Aldert Hajo fan 'e Nije Swemmer
Moeder:
Bapke van 't Moatheukske
Fokker:
E.P.G. van Winden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 maart 2017
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Fienorro fan it Heidehiem
Moeder:
Tessa
Fokker:
W.F. Veenstra-Broere
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 maart 2017
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Koen Jelle fan'e Âlde Leane
Moeder:
Klaske-Diede fan de Haersterwei
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 maart 2017
Verdeling:
1 reutje, 7 teefjes,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Maaike
Fokker:
M.T. Lindeman-Bijloo
Kennelnaam:
Marrondale
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 maart 2017
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Brancko van de Eenhoornleijn
Moeder:
Wieke fan 'e Blommetún
Fokker:
L.M.M. Smits
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 maart 2017
Verdeling:
5 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Egidius Feike fan'e Âlde Leane
Moeder:
Baike van de Schaopdiek
Fokker:
B.K.G. Ritzer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 maart 2017
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Epke Skip fan it Klaverlân
Moeder:
Barber
Fokker:
G.M. Wapstra-Timan
Kennelnaam:
fan 't Wapse Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 maart 2017
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Frodo
Moeder:
Marije van Nij Wybranda
Fokker:
E. van Manen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 februari 2017
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Peer
Moeder:
Dibbe-Cilke fan 't Peelhiem
Fokker:
G.A.J.V. Dielissen-Boot
Kennelnaam:
fan 't Peelhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 februari 2017
Verdeling:
6 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Albe
Moeder:
Dieke uit de Kleine Dommelvallei
Fokker:
J.M. Teusink
Kennelnaam:
uit de Kleine Dommelvallei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 februari 2017
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Kaije Babbe fan 't Wapse Hiem
Moeder:
Baukje fan 'e Twellegeaster Buorren
Fokker:
J. Bouwman
Kennelnaam:
fan 'e Twellegeaster Buorren
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 februari 2017
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Its Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Froukje Lobke út it Suden
Fokker:
E.A.M. Helmer-de Jong
Kennelnaam:
út it Suden
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 januari 2017
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Binke fan de Wettertoer
Moeder:
Liefke Twadde fan it Liemerspoort
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 december 2016
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Waldo
Moeder:
Jetje Teuntje út it Hounen Hûs
Fokker:
F.J. Klijzing
Kennelnaam:
Út it Hounen Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 december 2016
Verdeling:
5 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Fienorro fan it Heidehiem
Moeder:
Jessy
Fokker:
K. Zonnebeld
Kennelnaam:
fan it Heidehiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 december 2016
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Ivar Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Berber
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 december 2016
Verdeling:
1 reutje, 7 teefjes,
Vader:
Lokke Abe út it Hounen Hûs
Moeder:
Vicky Maatsje van de Waterplaats
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 december 2016
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Bouke fan 'e Twellegeaster Buorren
Moeder:
Fryske
Fokker:
J. de Vries
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 november 2016
Verdeling:
7 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Kerst Tys van 't Hondsdraf
Moeder:
Akke fan è Grûn Dollers
Fokker:
W.G. Bosboom-Hellendoorn
Kennelnaam:
fan è Grûn Dollers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 november 2016
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Aldert Hajo fan 'e Nije Swemmer
Moeder:
Jente Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
H.M.J.B. Keijser
Kennelnaam:
van de Bijgaarde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 november 2016
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Koen Jelle fan'e Âlde Leane
Moeder:
Harryette Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 oktober 2016
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Floris Jippe fan it Heidehiem
Moeder:
Jimke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 oktober 2016
Verdeling:
0 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Mearke Thies van 't Anemoontje
Moeder:
Eeuwke Edelmoed van de Eenhoornleijn
Fokker:
I. Coevert
Kennelnaam:
van de Elvenbloem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 oktober 2016
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Jilles
Moeder:
Bente fan Dútser Lânsdouwe
Fokker:
G.G.A. Nijboer-Buirs
Kennelnaam:
fan Dútser Lânsdouwe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 oktober 2016
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Peer
Moeder:
Wybke fan 'e Blommetún
Fokker:
J.G. Brouwer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 oktober 2016
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Boaike van 't Moatheukske
Moeder:
Yfke fan 'e Blommetún
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 september 2016
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Waldo
Moeder:
Dina van de Eenhoornleijn
Fokker:
T. Verboom
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 september 2016
Verdeling:
3 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Kerst Tys van 't Hondsdraf
Moeder:
Jane fan de Fryske Strúners
Fokker:
I. Stemerdink-Bouma
Kennelnaam:
fan de Fryske Strúners
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 september 2016
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Ymte
Moeder:
van Staloptimist Fardau
Fokker:
W. Boekhout
Kennelnaam:
út Earst Mûn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 september 2016
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Sjoerd uit dun Birrekoal
Moeder:
Bine uut d' Ôôge Dune
Fokker:
A.N. Kloet
Kennelnaam:
uut d' Ôôge Dune
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 september 2016
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Lokke Abe út it Hounen Hûs
Moeder:
Tilly Belle Duchesse de Hedwige
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 september 2016
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Hylke Sir van de Wagenschuur
Moeder:
Gravin Godelinde van de Eenhoornleijn
Fokker:
A. Grol
Kennelnaam:
fan it Bûnte Lok
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 augustus 2016
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Foppe Jippe fân Bûten út
Moeder:
Majka
Fokker:
M.R. de Jong
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 augustus 2016
Verdeling:
5 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Bartelt Boica fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Trias
Fokker:
F.S.G. van Puffelen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 augustus 2016
Verdeling:
0 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Sake
Moeder:
Rimke uit de Kleine Dommelvallei
Fokker:
J.M. Teusink
Kennelnaam:
uit de Kleine Dommelvallei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 juli 2016
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Sybe Thorkel út it Griene Hert
Moeder:
Katootje Grietje fan'e Âlde Leane
Fokker:
M.A. Staas-Vreugdenhil
Kennelnaam:
fan 't Punthûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 juli 2016
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Jetze
Moeder:
Janneke Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
F. Wilts
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 juli 2016
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Sake
Moeder:
Sara Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
G.A.M. Olgers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
14 juli 2016
Verdeling:
6 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Boyke-Biko van Erf 't Elde
Moeder:
Marrondales Lara
Fokker:
M.T. Lindeman-Bijloo
Kennelnaam:
Marrondale
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 juli 2016
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Jetze
Moeder:
Foeksia Fortuna van de Eenhoornleijn
Fokker:
J.E. Gielen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 juli 2016
Verdeling:
3 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Binke fan de Wettertoer
Moeder:
Odina Fardou van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 juli 2016
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Fabe Tjibbe út it Suden
Moeder:
Djoeke
Fokker:
F.A. Schaddelee
Kennelnaam:
fân de Douwetille
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 juni 2016
Verdeling:
6 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Sil Pelle Sintsje van de Waterplaats
Moeder:
Wietske Toeska van de Eenhoornleijn
Fokker:
B.B.M. Roosendaal
Kennelnaam:
van de Eenhoornleijn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 juni 2016
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Boaike fan 't Moatheukske
Moeder:
Barones Berber van 't Brabantse Bont
Fokker:
F.J. de Ruiter-Roeland
Kennelnaam:
van Buiten de Waterpoort
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 juni 2016
Verdeling:
2 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Kjeld van Holwerda Sathe
Moeder:
Sinne Liefke van Holwerda Sathe
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 juni 2016
Verdeling:
4 reutjes, 8 teefjes,
Vader:
Aike fan è Grûn Dollers
Moeder:
Mearke Sil fan it Polderhiem
Fokker:
R. Rigterink
Kennelnaam:
fan it Mearkelân
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 juni 2016
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Dauwe
Moeder:
Bregje van 't Moatheukske
Fokker:
J.C. Wesselingh
Kennelnaam:
Diebarle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 juni 2016
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Gart Melle fan it Driuwende Hûs
Moeder:
Aafke fan è Grûn Dollers
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 juni 2016
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Anco
Moeder:
Hielke van 't Hondsdraf
Fokker:
P. Seelig
Kennelnaam:
Uit 't Vrije Veld
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 juni 2016
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jurre Chess fan it Polderhiem
Moeder:
Elske Jikke fan it Heidehiem
Fokker:
M.R.A. Luijpen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 mei 2016
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Its Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Baike Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
A.H. Kamerling-Kamerling
Kennelnaam:
fan de Flintertun
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 mei 2016
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Frans Furore van de Eenhoornleijn
Moeder:
Rozalie Teuntje út it Hounen Hûs
Fokker:
K. Roctus-van Bruggen
Kennelnaam:
fan de Muddehounen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 mei 2016
Verdeling:
1 reutje, 1 teefje,
Vader:
Aike fan è Grûn Dollers
Moeder:
Fenna Tredde fan it Liemerspoort
Fokker:
W. Poortman
Kennelnaam:
fan it Liemerspoort
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 mei 2016
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Abe fan it Roekebosk
Moeder:
Beertje Senna van de Mollehoeve
Fokker:
S.J.H.H.M. de Kort
Kennelnaam:
van de Mollehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 mei 2016
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Fabe Tjibbe út it Suden
Moeder:
Nella fân Fryske Komôf
Fokker:
G.G.A. Nijboer-Buirs
Kennelnaam:
fan Dútser Lânsdouwe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 mei 2016
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Siep
Moeder:
Grietje Roefke fan'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 mei 2016
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Albe
Moeder:
Guusje Diede fan it Driuwende Hûs
Fokker:
H.M. Hopman-van den Berg
Kennelnaam:
fan it Driuwende Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 mei 2016
Verdeling:
0 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Aike Jesse van de Schaopdiek
Moeder:
Baike fan 'e Feanhiem
Fokker:
W.H. Bannink
Kennelnaam:
van 't Moatheukske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 april 2016
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Gart Melle fan it Driuwende Hûs
Moeder:
Nynke
Fokker:
A. Visser
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 april 2016
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Arno-Yanis vom Eichenberger-Hof
Moeder:
Goaitske Roefke fan'e Âlde Leane
Fokker:
W.G. Bosboom-Hellendoorn
Kennelnaam:
fan è Grûn Dollers
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 april 2016
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jesse Bram fan'e Âlde Leane
Moeder:
Wycca van de Eenhoornleijn
Fokker:
R.S.M. Smit
Kennelnaam:
fan it Marnewetter
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
24 april 2016
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Gart Melle fan it Driuwende Hûs
Moeder:
Famke
Fokker:
E.M.J. Siebens
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 april 2016
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Jaitze
Moeder:
Ieke Roefke fan'e Âlde Leane
Fokker:
H.R. Lasker-Olthof
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 april 2016
Verdeling:
7 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Its Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Teuntje Sintsje van de Waterplaats
Fokker:
A.F. Nieboer
Kennelnaam:
van d'Ouwe Polle
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 april 2016
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Brancko van de Eenhoornleijn
Moeder:
Squeeze Play Bo Faemke
Fokker:
J.A.C. Jungschlager
Kennelnaam:
Squeeze Play
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 maart 2016
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Ivar Abe Tibbe fan'e Âlde Leane
Moeder:
Doutzen Noiska fan 'e Fryske Grûn
Fokker:
H. de Vries
Kennelnaam:
fan 'e Fryske Grûn
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 maart 2016
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Mees uit de Kleine Dommelvallei
Moeder:
Akke Kaj van Mildershoof
Fokker:
G.J.M. Mies
Kennelnaam:
van Mildershoof
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 maart 2016
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Jaitze
Moeder:
Berber
Fokker:
P. van Bommel
Kennelnaam:
Stardust In Your Eyes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 maart 2016
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Alger
Moeder:
Jente
Fokker:
M. Maurik-Meerman
Deze combinatie heeft geen advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 maart 2016
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Sjouwke Jorne fân Bûten Út
Moeder:
Anna fan è Grûn Dollers
Fokker:
V.O. Kooloos
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
28 februari 2016
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Sjouwke Jorne fân Bûten Út
Moeder:
Twirre
Fokker:
S.M.F.J. Kisner
Kennelnaam:
van Wadehem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 februari 2016
Verdeling:
7 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Syb
Moeder:
van d'n Boktse Bimt Jilke
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 februari 2016
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Koen Jelle fan'e Âlde Leane
Moeder:
Amke Jytte fan Dútser Lânsdouwe
Fokker:
C.W. Damen-van Baaren
Kennelnaam:
fan de Parrehôf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 februari 2016
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Foppe Jippe fân Bûten út
Moeder:
Lobke Jetje út it Hounen hûs
Fokker:
G.M. Wapstra-Timan
Kennelnaam:
fan 't Wapse Hiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 februari 2016
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Rinske Teuntje út it Hounen Hûs
Fokker:
J. Cool
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 februari 2016
Verdeling:
1 reutje, 3 teefjes,
Vader:
Foppe Jippe fân Bûten út
Moeder:
Geeske Dieuwke van 't Hollandse Hout
Fokker:
F.W. Otten-van Benthem
Kennelnaam:
van 't Hollandse Hout
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
31 januari 2016
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Aike fan è Grûn Dollers
Moeder:
Baukje fan 'e Twellegeaster Buorren
Fokker:
J. Bouwman
Kennelnaam:
fan 'e Twellegeaster Buorren
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 januari 2016
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Bauke van 't Vaertse Hoekske
Moeder:
Birke
Fokker:
J.R. Dijkman
Kennelnaam:
Of the Dutch Working Class
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 januari 2016
Verdeling:
3 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Sjouwke Jorne fân Bûten Út
Moeder:
Aukje fan è Grûn Dollers
Fokker:
S.G. Roordink-Sales
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 januari 2016
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Mees uit de kleine Dommelvallei
Moeder:
Frisian Gem Donias Dreesine
Fokker:
K. Zanen-Kranse
Kennelnaam:
Molefjild
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 januari 2016
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Kjeld van Holwerda Sathe
Moeder:
Saahr
Fokker:
C.A.M. Lavrijsen
Kennelnaam:
Chapeaux Noirs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 december 2015
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jesse Bram fan'e Âlde Leane
Moeder:
Sjouwkje Silke fân Bûten út
Fokker:
D.L. Striegel-Oskam
Kennelnaam:
Sinneblink
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
12 december 2015
Verdeling:
5 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Anco
Moeder:
Warbere Floortje fan 'e Sudewyn
Fokker:
A.M. de Vries-Kalf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 december 2015
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Gart Melle fan it Driuwende Hûs
Moeder:
Frouke
Fokker:
J.B.M. Mulder
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 november 2015
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Sibbe Chess fan it Polderhiem
Moeder:
Geisha fan 't Foksfamylje
Fokker:
N.S. Devos
Kennelnaam:
fan 't Foksfamylje
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 november 2015
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Aike Jesse van de Schaopdiek
Moeder:
Mayke van 't Vaertse Hoekske
Fokker:
A.M. van Bakel
Kennelnaam:
van 't Vaertse Hoekske
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
7 november 2015
Verdeling:
2 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Abel Beau fan Dútser Lânsdouwe
Moeder:
Dibbe-Cilke fan 't Peelhiem
Fokker:
G.A.J.V. Dielissen-Boot
Kennelnaam:
fan 't Peelhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 oktober 2015
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Floris Jippe fan it Heidehiem
Moeder:
Sante Tulip fân Bûten Út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten Út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 oktober 2015
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Bram Beike fan de Boskstêde
Moeder:
Vicky Maatsje van de Waterplaats
Fokker:
A.E. Pinter-Knieriem
Kennelnaam:
Duchesse de Hedwige
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 oktober 2015
Verdeling:
1 reutje, 6 teefjes,
Vader:
Aaron Blitz fan è Nije Leane
Moeder:
Jetje Teuntje út it Hounen Hûs
Fokker:
F.J. Klijzing
Kennelnaam:
út it Hounen Hûs
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 oktober 2015
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Rintje Woppe van de Eenhoornleijn
Moeder:
Silke
Fokker:
R. Visser-Hoekstra
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 september 2015
Verdeling:
2 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Arjan Hylke út it Suden
Moeder:
fan 't Bosschagenwold Tryska-Bente
Fokker:
P.R. Bosma
Kennelnaam:
fan 't Bosschagenwold
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
26 september 2015
Verdeling:
2 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Aike Jesse van de Schaopdiek
Moeder:
Imke-Diede fan de Haersterwei
Fokker:
E. Krol-Neefjes
Kennelnaam:
fan de Haersterwei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 september 2015
Verdeling:
5 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Melle Alger van de Wagenschuur
Moeder:
Wybke fan 'e Blommetún
Fokker:
J.G. Brouwer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
21 september 2015
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Sjoerd uit dun Birrekoal
Moeder:
Dieuwke Aitske van 't Hollandse Hout
Fokker:
F.W. Otten-van Benthem
Kennelnaam:
van 't Hollandse Hout
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
15 september 2015
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Kjeld van Holwerda Sathe
Moeder:
Jente Aagje fan'e Âlde Leane
Fokker:
H.M.J.B. Keijser
Kennelnaam:
van de Bijgaarde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 september 2015
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Alger
Moeder:
Lobke Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
W. Tienkamp
Kennelnaam:
van de Schaopdiek
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
11 september 2015
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Arno-Yanis vom Eichenberger-Hof
Moeder:
Roosje van de Eenhoornleijn
Fokker:
M.T. Lindeman-Bijloo
Kennelnaam:
Marrondale
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
27 augustus 2015
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jisse van Holwerda Sathe
Moeder:
Liefke Twadde fan it Liemerspoort
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 augustus 2015
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Doeke Sam van 't Hollandse Hout
Moeder:
Yfke fan 'e Blommetún
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
17 augustus 2015
Verdeling:
2 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Abel Beau fan Dútser Lânsdouwe
Moeder:
Jente uit de kleine Dommelvallei
Fokker:
J.M. Teusink
Kennelnaam:
uit de Kleine Dommelvallei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 augustus 2015
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Jaitze
Moeder:
Baukje Reike van de Moaie Hôvingen
Fokker:
C. Valkenburg-van Lambalgen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 augustus 2015
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Aron-Joschi vom Eichenberger-Hof
Moeder:
Marre Sil fan it Polderhiem
Fokker:
C. Kroeze-Hoekstra
Kennelnaam:
fan it Polderhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 augustus 2015
Verdeling:
5 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Douwe Boyke van 't Molenaarshiem
Moeder:
Jansje van 't Hondsdraf
Fokker:
J. Stevens-van Vliet
Kennelnaam:
van 't Hondsdraf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 augustus 2015
Verdeling:
6 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Aike Jesse van de Schaopdiek
Moeder:
Harryette Aagje fan 'e Âlde Leane
Fokker:
A.M. van Dam
Kennelnaam:
fan 'e Âlde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
3 augustus 2015
Verdeling:
3 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Borke Tibbe fan è Nije Leane
Moeder:
Babbe Senna van de Mollehoeve
Fokker:
C. Brons
Kennelnaam:
fan de Mûnewei
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 augustus 2015
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Ymte
Moeder:
Sil Yfke Dibbe fan 'e Tredde Leane
Fokker:
G. Hoogland-Dokter
Kennelnaam:
fan 'e Tredde Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 juli 2015
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Aiko Foppe út it Suden
Moeder:
Feia Siru Luna fan de Moaie Hôvingen
Fokker:
G.A. van Engelen
Kennelnaam:
fan de Moaie Hôvingen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 juli 2015
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Siem Jerre fân Bûten Út
Moeder:
Tijke
Fokker:
W.G. van de Waerdt-de With
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
5 juli 2015
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Aron-Joschi vom Eichenberger-Hof
Moeder:
Famke Sintsje van de Waterplaats
Fokker:
Q. Maingay
Kennelnaam:
fan 't Hoochleane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.Geboren:
3 juli 2015
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Rakker
Moeder:
Dieke fan 'e Twellegeaster Buorren
Fokker:
G.J.H. Stolk
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
1 juli 2015
Verdeling:
3 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Marrondales Hessel
Moeder:
Bente Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
D.A. Vermeij
Kennelnaam:
van de Wagenschuur
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
18 juni 2015
Verdeling:
3 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Menno
Moeder:
Fryske
Fokker:
J. de Vries
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 juni 2015
Verdeling:
3 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Gys Eko Wâlt fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Baike van de Schaopdiek
Fokker:
B.K.G. Ritzer
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 juni 2015
Verdeling:
4 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Syb
Moeder:
Giske
Fokker:
M.J.A. Nouwen-Delwel
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 juni 2015
Verdeling:
2 reutjes, 0 teefjes,
Vader:
Thorkel van de Houterd
Moeder:
Seija fan it Roekebosk
Fokker:
W.G.J. Bos
Kennelnaam:
van de Zonnehoeve
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 mei 2015
Verdeling:
8 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Bartelt Boica fan de Moaie Hôvingen
Moeder:
Famke Inke fân Bûten Út
Fokker:
H.T.F.J. Wubbolts
Kennelnaam:
fân Bûten Út
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 mei 2015
Verdeling:
1 reutje, 0 teefjes,
Vader:
Fienorra fan it Heidehiem
Moeder:
Dina van de Eenhoornleijn
Fokker:
M. Peters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
13 mei 2015
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Gijs-Ymte fan 't Peelhiem
Moeder:
Geiske fan 't Foksfamylje
Fokker:
A.B.C. Eefting
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 mei 2015
Verdeling:
2 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Bram Beike fan de Boskstêde
Moeder:
Aukje Simy fan è Nije Leane
Fokker:
Y. Hermans-Pieters
Kennelnaam:
fan è Nije Leane
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
4 mei 2015
Verdeling:
4 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Sieuwke Ruard fan it Wide Doarp
Moeder:
Twigy
Fokker:
H.J.W. Spans
Kennelnaam:
v. ût Boerenerf
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 april 2015
Verdeling:
2 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Siem Jerre fân Bûten Út
Moeder:
Myra Tjalda fan it Korenhiem
Fokker:
H. Smit
Kennelnaam:
fan it Korenhiem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
22 april 2015
Verdeling:
5 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Biko
Moeder:
Feya Bregje fan it Syltjerwâld
Fokker:
S. Willemsen
Kennelnaam:
fan it Syltjerwâld
Deze combinatie heeft geen advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
19 april 2015
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Abe Jelke fân Bûten Út
Moeder:
Bolo van de Bijgaarde
Fokker:
G.J.M. Mies
Kennelnaam:
van Mildershoof
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 april 2015
Verdeling:
4 reutjes, 4 teefjes,
Vader:
Jarich van de Eenhoornleijn
Moeder:
Richt
Fokker:
H.E.P.C. Moors
Kennelnaam:
van de Drie Trepkes
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
31 maart 2015
Verdeling:
4 reutjes, 6 teefjes,
Vader:
Anco
Moeder:
Gelske Twadde fan it Liemerspoort
Fokker:
E.P.M. Bos-Tromp
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
25 maart 2015
Verdeling:
5 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Bram Beike fan de Boskstêde
Moeder:
Besje fàn é Hoppemastaete
Fokker:
T. Ploeg
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
8 maart 2015
Verdeling:
4 reutjes, 1 teefje,
Vader:
Feike fan 't Foksfamylje
Moeder:
Doutzen Sinne van de Eenhoornleijn
Fokker:
M.R. van Niel-Gerritsma
Kennelnaam:
fan'e Wylde See
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
2 maart 2015
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Bram Beike fan de Boskstêde
Moeder:
Aafke fan è Grûn Dollers
Fokker:
A.W.G.M. Leeman-de Boer
Kennelnaam:
fan è Wetter Spetters
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 februari 2015
Verdeling:
6 reutjes, 7 teefjes,
Vader:
Doeke Sam van 't Hollandse Hout
Moeder:
Van d'n Boktse Bimt Jilke
Fokker:
C.P.C. Renders
Kennelnaam:
Van d'n Boktse Bimt
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
16 februari 2015
Verdeling:
3 reutjes, 3 teefjes,
Vader:
Aaron Blitz fan è Nije Leane
Moeder:
Jelke-Bijke van Erf 't Elde
Fokker:
H. van Kasteren
Kennelnaam:
van Erf 't Elde
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
10 februari 2015
Verdeling:
1 reutje, 2 teefjes,
Vader:
Dauwe
Moeder:
Twirre
Fokker:
S.M.F.J. Kisner
Kennelnaam:
van Wadehem
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
9 februari 2015
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Edme Sil fan de Haersterwei
Moeder:
Anke van Nij Wybranda
Fokker:
P.A. de Boer
Kennelnaam:
van Nij Wybranda
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
29 januari 2015
Verdeling:
1 reutje, 5 teefjes,
Vader:
Warbere Jari van de Eenhoornleijn
Moeder:
Abbie Sietske van de Wagenschuur
Fokker:
E.C.J. Wielenga-van Velzen
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
20 januari 2015
Verdeling:
5 reutjes, 5 teefjes,
Vader:
Aldert Hajo fan 'e Nije Swemmer
Moeder:
Tjepke
Fokker:
M.G. Achterstraat-de Koning
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.

Geboren:
6 januari 2015
Verdeling:
4 reutjes, 2 teefjes,
Vader:
Heiko van 't Hondsdraf
Moeder:
Hartsje-Fimke fan de Haersterwei
Fokker:
N.G. Hooghiemster
Kennelnaam:
van Holwerda Sathe
Deze combinatie heeft een positief advies van de fokadviescommissie gekregen.