Onze website www.nvsw.nl maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en voor u het gebruiksgemak te vergroten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Vereniging | Home | Stabijhoun | Wetterhoun | Pups | Webwinkel | Fokken | Actueel | Fotogallery | Diverse | Contact
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen

Aanvraag voor een Stabijhoun pup.

Tarieven

Basislidmaatschap per kalenderjaar € 30,00
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €   7,50
Toegang tot de NVSW-ZooEasy database per kalenderjaar €   7,50

Wordt u in de loop van het jaar lid, dan geldt een andere regeling:

Bij lid worden vanaf 1 april € 25,00 + eenmalig € 7,50
Bij lid worden vanaf 1 juli € 20,00 + eenmalig € 7,50
Bij lid worden vanaf 1 oktober € 15,00 + eenmalig € 7,50
Bij lid worden vanaf 1 december € 30,00 + eenmalig € 7,50
U heeft dan meteen ook voor het volgende kalenderjaar betaald.

Ondergetekende wil op de wachtlijst voor een Stabijhoun pup.

Geslacht  
Voorletters:
Naam:
Adres:
Postcode: Plaats:
Land:
Telefoonnummer: Mobielnummer:
E-mailadres: Het e-mailadres is heel belangrijk bij de communicatie,
zonder e-mailadres kan de wachtlijst niet worden geraadpleegd.
Hoe bent u met de NVSW in contact gekomen?  of  
  of  
(Bruin-wit komt zelden voor)
Bijzonderheden:

Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".
Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".
Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".
Zodra uw pupaanvraag is verwerkt ontvangt u het boekje "Het opvoeden van een Stabij- of Wetterhounpup doe je niet zomaar!".


Geef aan hoe u de betaling wilt voldoen.
Betalen met iDEAL
Na het versturen van het formulier kunt u de betaling voldoen met behulp van iDEAL.
ONHERROEPELIJKE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij aan de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen een machtiging om eenmalig en onherroepelijk het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekening. Als ik het niet eens ben met de afschrijving, kan ik mijn bank opdracht geven het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.
IBAN nummer:
t.n.v. (de naam waarop de rekening staat)

Digitale handtekening machtigingsverlener/rekeninghouder (vul in: AKKOORD)


Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u, binnen enkele dagen, van onze administratie een inlogcode en wachtwoord en kunt u via de website www.zooeasyonline.com uw plaats op de wachtlijst volgen. 

Informatie over Stabijhoun pups bij:
Mevrouw I. Stemerdink of T.Wierda
Tel.: 0314 - 36 20 70 of 0593 - 76 90 17
E-mail: stabijpupinformatie@nvsw.nl (vermeld alstublieft uw telefoonnummer).