Lijst kampioenen 2022

Kampioenen 2022

In 2022 zijn er weer volop wedstrijden doorgegaan. Hier vermelden wij onze kampioenen, op wie wij natuurlijk erg trots zijn.
Wij feliciteren hen van harte met hun kampioenschap! Op de AV zijn de kampioenen al gehuldigd.

Wanneer komt uw hond in aanmerking voor een huldiging op AV?
Sinds vele jaren is het de gewoonte dat honden die een bijzondere show- of jachtprestatie geleverd hebben, tijdens de AV’s gehuldigd worden. In 2021 en 2023 is de lijst van criteria om in aanmerking te komen voor een huldiging, uitgebreid. Daar staat tegenover dat de Raad van Beheer de winnaars van showprijzen niet meer publiceert op haar website. Dit maakt het voor het bestuur wat moeilijker om de lijst compleet te krijgen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw hond bij ons aan te melden wanneer u denkt dat deze een prestatie heeft geleverd waarvoor een huldiging op zijn plaats is. Stuur a.u.b. een kopie van het bijbehorende certificaat of rapport mee. Voor de goede orde: het gaat om prestaties gehaald in het kalenderjaar vooarafgaande aan het jaar waarin de AV wordt gehouden. Dus AV 2024 gaat om de kampioenen in 2023!

CRITERIA:

Showprestaties:
- Nederlands Jeugdkampioen                                                  
- Nederlands kampioen                                              
- Nederlands veteranenkampioen                          
- Internationaal Showkampioen                              
- Beneluxkampioen
- Winner                                                             (ledenvoorstel AV 2021)
- Clubwinner                                                     (ledenvoorstel AV 2021)
- CIB(T)                                                                (ledenvoorstel AV 2021)
- Winner of Winners                                        (bestuursbesluit 28 april 2023)
- Grand Champion                                           (bestuursbesluit 28 april 2023)

Jachtprestaties:
- FCI erkende veldwerkkwalificatie                                             

- Winnaars Club Diploma Dag
-Veldwerkkwalificatie                                   (ledenvoorstel AV 2021)
- Zweetwerkkwalificatie                               (ledenvoorstel AV 2021)
- SJP A-diploma                                              (ledenvoorstel AV 2021)
- MAP-diploma                                               (ledenvoorstel AV 2021)
- OWT-diploma                                               (ledenvoorstel AV 2021)
- SWT-diploma                                                (ledenvoorstel AV 2021)
- NIMROD-deelname                                     (ledenvoorstel AV 2021)

- Eervolle vermelding: SJP B-diploma
U kunt uw aanmelding sturen naar secretaris@nvsw.nl