De vereniging

​​​​​​​In de jaren 40 van de vorige eeuw stonden de Stabij- en Wetterhoun op het punt om uit te sterven, de oprichting van de rasvereniging in 1947 heeft dat gelukkig kunnen voorkomen. Dat we heden ten dage nog van beide rassen kunnen genieten, is te danken aan enkele vooruitziende mensen en de NVSW. Tijd om op onze lauweren te rusten is er echter niet, want de Stabijhoun geldt nog steeds als een zeldzaam ras en de Wetterhoun is zelfs een bedreigd ras. ​​​​​​​Het werk dat de vereniging doet, blijft dus letterlijk van levensbelang.

Wat doet de NVSW voor beide rassen?

Het beleid van de NVSW is erop gericht de gezondheid van de Stabij- en Wetterhoun te waarborgen, en zo mogelijk te verbeteren. De NVSW heeft voor zowel de Stabijhoun als de Wetterhoun een fokreglement en een Fok Advies Commissie (FAC). De beide FAC's hebben overzicht over de twee populaties en houden strak de vinger aan de pols waar het gezondheidszaken betreft. Zonodig schakelen zij deskundigen in om hen bij die taak te helpen, zoals dierenartsen, specialisten en universiteiten.

Daarnaast hebben we een geautomatiseerde database, waarin alle bekende gegevens van alle bekende Stabij- en Wetterhounen zijn opgenomen, van pups die nu geboren worden, tot aan de founders van beide rassen. Deze database wordt gebruikt om zorgvuldige combinaties van ouderdieren te kunnen maken. De FAC's beoordelen of door fokkers voorgestelde combinaties van reu en teef voldoen aan het fokreglement. Gezondheid wordt bekeken, maar ook het inteeltpercentage. Alles opdat er gezonde pups geboren zullen worden.

En wat doet de NVSW voor u?

  • Mocht u onverhoopt problemen hebben met uw hond, dan staan er altijd leden klaar die u advies kunnen geven.
  • Wij organiseren workshops op het gebied van jachthondentraining (o.a. veldwerk en zweetwerk), gehoorzame hond en behendigheid.
  • Er worden lezingen gegeven voor alle leden, fokkerscursussen (voor beginnende fokkers en dekreu-eigenaren) en discussie/informatie bijeenkomsten met fokkers.
  • Ook zijn er regelmatig gezellige wandelingen, waar u lekker kunt bijpraten over uw hond.

En verder

Twee keer per jaar wordt er een Fokkersdag gehouden. Hierbij worden alle nesten uitgenodigd die op dat moment 1 tot 1,5 jaar oud zijn, inclusief ouders. Het streven is de nesten zo compleet mogelijk bijeen te krijgen. De nesten worden dan beoordeeld door een officiële keurmeester, zodat een goed beeld verkregen wordt van het resultaat van een combinatie. De Fokkersdag is belangrijk voor de vereniging om een beeld te krijgen van hoe de rassen er op dat moment voor staan. Hoogtepunt ieder jaar is onze Kampioenschaps Clubmatch! Hier komen ca. 350 leden hun hond showen en wordt gestreden om de titels: Beste Reu, Beste Teef en vooral Beste van het Ras (en niet te vergeten Beste Baby en Beste Pup)! De Fokkersdagen en de Clubmatch zijn uitstekende gelegenheden om (nader) kennis te maken met onze fantastische rassen.

Organisatie

De vereniging wordt gevormd door leden. De Algemene Vergadering (AV) kan gezien worden als de 'baas' van de vereniging. Alle leden van de vereniging die op deze vergadering aanwezig zijn bepalen op democratische wijze het beleid van de vereniging. De AV wordt tweemaal per jaar gehouden. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de AV over het gevoerde beleid. Ook worden beleidsvoorstellen voor de komende jaren besproken. Ieder lid is stemgerechtigd en heeft daarmee dus invloed op het beleid dat gevoerd wordt en welke leden in het bestuur plaatsnemen.

Doel van de vereniging

Het verenigen van liefhebbers en het bevorderen van de fokkerij van de Stabij- en Wetterhoun. De NVSW spant zich in voor het waarborgen en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit en gezondheid van beide rassen.

Logo

Logo NVSW

Cijfers

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen is opgericht op 26 april 1947.
De vereniging is verantwoordelijk voor beide rassen en telt 3841 leden (stand 1 juni 2023)

Wetterhounpopulatie

De populatie Wetterhounen wordt geschat op zo'n 1000 exemplaren wereldwijd, waarvan ongeveer 95% in Nederland.

Stabijhounpopulatie

De populatie Stabijhounen wordt geschat op zo'n 6000 exemplaren wereldwijd, waarvan ongeveer 70% in Nederland.

​​​​​​​